INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Česká asociace elektronických komunikací o. s. (ČAEK) uspořádá 25. dubna 2012 v hotelu Crowne Plaza Prague v Praze-Dejvicích každoroční konferenci v rámci kongresu s mezinárodní účastí. Hlavním tématem výročního setkání ČAEK bude „Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání".

 Program konference je rozdělen do tematických bloků:

• Digitální Česko a reforma evropského předpisového rámce pro sítě a služby elektronických komunikací;
• Otázka „pirátských" aktivit v prostředí Internetu;
• Audiovizuální mediální služby a ochrana obsahu, návrh zákona o audiovizi;
• Maximální užitek širokopásmových služeb – vzkaz představitelů průmyslu elektronických komunikací, vysílání a převzatého vysílání státní správě.

Nad konferencí převzal záštitu rektor ČVUT v Praze prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. Kongres ČAEK 2012 zahájí Fabio Colasanti, prezident International Institute of Communications (bývalý generální ředitel Generálního ředitelství pro informační společnost a média Evropské komise), a Igor Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. V úvodní besedě dále vystoupí Pavel Dvořák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, Ladislav Mikuš, předseda Telekomunikačního úřadu Slovenské republiky, Hynek Brom, I. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Jan Duben, ředitel sekce harmonizace a komunikačních služeb Ministerstva průmyslu a obchodu. Tito účastníci úvodní panelové diskuze budou besedovat o těchto otázkách:

Usnesení vlády České republiky ze dne 19. ledna 2011 č. 50, o Státní politice v elektronických komunikacích - Digitální Česko, kterým vláda schválila Státní politiku v elektronických komunikacích - Digitální Česko.
Rozvojová kritéria v přídělech rádiových kmitočtů v pásmu 790 - 862 MHz, ve smyslu bodu 6.2 Státní politiky v elektronických komunikacích.
Reforma předpisového rámce pro elektronické komunikace ve světle stanovisek EP, Rady a Komise a novely zákona o elektronických komunikacích
Sepětí a rozsah ochrany hospodářské soutěže v regulovaném prostředí elektronických komunikací
Ochrana soukromí a svět elektronických komunikací

„Jsme potěšeni, že naše pozvání k účasti v úvodu konference přijaly tak významné osobnosti," říká prezident ČAEK Zdeněk Vaníček. „Svědčí to kromě jiného o respektu, která si každoroční výroční setkání ČAEK získala u odborné veřejnosti, proto budeme i nadále v jejich organizování pokračovat, i přes dočasně nepříznivé ekonomické podmínky, s nimiž se naši členové vyrovnávají. Vítáme, že se besedy v úvodu konference zúčastní předsedové státních regulačních úřadů pro elektronické komunikace Pavel Dvořák a Ladislav Mikuš, kteří mají společně zásluhy za úspěšné dokončení přechodu na digitální televizní vysílání v České republice a na Slovensku," dodává Vaníček.

Petr Josefi, který je členem představenstva ČAEK a donedávna předsedou její dozorčí rady, uvádí: „K dnešnímu dni se na konferenci ČAEK zaregistrovalo přes 150 účastníků. Konferenci doplní výstava dodavatelů technologií a prezentace dodavatelů obsahu převzatého vysílání. To vše vytváří příznivé prostředí pro průběh kongresu, který ČAEK připravuje s maximální pečlivostí a pozorností."

Program konferenční části kongresu a další aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách: www.caek.cz

 

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3