INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

 RF 8494rJaromír PrůšaMyslíte si, že máte ve své vlastní firmě vše pod kontrolou? Že pamatujete na každý detail, který je třeba ohlídat? Že nehrozí únik dat, že není nutné se obávat přerušení provozu, že máte spolehlivé dodavatele, dobře hlídaný majetek, výbornou pojistnou smlouvu i loajální zaměstnace? Může to být pravda, ale... Na nedávné konferenci SYMA, kterou uspořádala Česká společnost pro jakost, tentokrát v online podobě, zazněla řada zajímavých příspěvků na téma, jak zlepšovat svou práci pomocí managementu řízení, jaké jsou přístupy, možnosti, i jaké to přináší výsledky. Jedno z vystoupení patřilo Jaromíru Průšovi, výkonnému řediteli firmy Asset protection agency, s. r. o.:

Mnohé účastníky jste zaujal svým vystoupením na téma Business Continuity Management. Mohl byste zrekapitulovat, co jste chtěl především sdělit?

Hlavním cílem mého vystoupení bylo upozornit na důležitost pojmu BCM jako takového, popsat Top 10 hrozeb v rámci BCM a zrekapitulovat nejčastější chyby při přípravě, implemetaci, dokumentaci, výcviku BCM. Poukázat na tzv. „best practise“ v rámci BCM.

A co vlastně znamená Business Continuity Management? Co má firmám přinést? Jde o certifikaci procesů, které chrání podnikatele před případným malérem?

Ano, zjednodušeně se to tak dá říct. BCM je řídicí proces, podporovaný vedením společnosti, který identifikuje potenciální dopady ztrát a jeho cílem je vytvořit takové postupy a prostředí, které umožní zajistit kontinuitu a obnovu klíčových procesů a činností organizace, na předem stanovené minimální úrovni, v případě jejich narušení nebo ztráty. BCM ochraňuje zájmy klíčových podílníků, akcionářů a dalších zájmových skupin, dobrou pověst a značku společnosti.

Potřebují opravdu podniky strategii bezpečnosti? O jakou bezpečnost vlastně jde? Je to zajištění objektů, bezpečnost práce s daty nebo osobní bezpečnost managementu?

Každá organizace by měla mít vypracovanou bezpečnostní politiku a bezpečnostní strategii. Jde o komplexní hodnocení bezpečnostních rizik organizace, jejich eliminaci a nastavení procesů, které jsou založené na jednotlivých „opravdových“ potřebách, definovaných hrozbách a bezpečnostních rizicích. Jde o komplexní bezpečnost od fyzické, technické, IT, compliance až po personální bezpečnost, takže průřezová ochrana aktivit celé organizace.

Myslíte si, že jsou dnes firmy zranitelnější než třeba před dvaceti lety?

Ano, a je to kvůli novým trendům, kdy, jak já to nazývám, „fyzické trestné činy“ klesají, a naopak se kriminalita přesouvá, a to velmi významně, do online prostoru. O tom mluví i statistiky Policie ČR. Dnes je jednodušší než přepadnout banku se zbraní někoho vydírat přes internet, a není to jen o kyber útocích, jak si čteme v médiích.

Kdo tvoří vaši klientelu? Spíše větší, střední, nebo menší společnosti?

Máme klienty z velkých mezinárodních firem a středních firem, kteří podnikají v ČR. Malé společnosti (velikostně) zájem o služby moc nemají, buď si myslí, že to nepotřebují, nebo, že na to nedosáhnou finančně, což ale není pravda. V rámci portfolia společnosti Asset protection agency jsme schopni nabídnout aktivity pro firmy jakékoli velikosti a spolupracovat s nimi, ať už jsou z jakéhokoliv odvětví a jakéhokoli zaměření, a to v rámci celé Evropy.

Je tedy Business Continuity Management relevantní i pro malé firmy či neziskový sektor?

BCM by měl být nejen relevantní, ale měl by být povinností pro firmy jakékoliv velikosti nebo i pro neziskový sektor. Tím důvodem je strategická a taktická způsobilost organizace být připraven a reagovat na incidenty a narušení činností organizace za účelem pokračování na předem stanovené přijatelné úrovni. Každá, byť sebemenší organizace, by měly být schopna identifikovat potenciální dopady ztrát, vytvořit a nastavit procesy, postupy, prostředí tak, aby byla zjištěna kontinuita a obnova klíčových procesů a činnosti organizace na předem stanovenou minimální úroveň v případě jejich narušení nebo ztráty. Vždy platí, že problémům je nejlepší předcházet, než je pak řešit.

Jaké investice v organizaci si vyžaduje zavádění principů Business Continuity Managementu?

To se nedá tak jednoznačně odhadnout „od boku“. Samozřejmě je to dáno velikostí organizace, počtem zaměstnanců, počtem jejich aktivit, počtem výrobních prostor nebo závodů, a především tím, čím se organizace zabývá. Jinak to bude mít nastavené pouze česká organizace do deseti lidí a jinak mezinárodní firma s pobočkami po celém světě. Složitější to bude u výrobních závodů se specifickou činností (např. chemická výroba).

Můžete uvést pozitivní příklad zavedení a uplatňování Business Continuity Managementu?

Zavádění a aplikování BCM do praxe v jednotlivých organizacích většinou začíná stejně. Nemá to podporu širšího managementu, u mezinárodních organizací je to ve stylu: „A jéje, zase nějaké nařízení z globálu,“ pocit, že děláme něco navíc, než je naše práce, pocit, že se připravujeme „na věci, které asi stejně nenastanou“, ale tohle všechno končí ve chvíli, kdy organizaci nějaká nemilá událost potká a její zaměstnanci jsou na to připraveni, viz třeba pandemie covid-19. Pak najednou vidíte, kolik vám to ušetřilo práce, vidíte kolem sebe, jak ostatní „tápou“ nebo hledají cesty, a vy už jste na to nastaveni, jen to trochu oprášíte, provedete update a máte náskok před konkurencí, která na začátku „přešlapuje“. Naopak vy můžete nabídnout svoje služby a získat nové zakázky. Ne nadarmo se říká, že štěstí přeje připraveným. Dnes ale BCM začíná většina firem přicházet na chuť, vědí, jak je to důležité, a některé jsou už dokonce i dále a připravují se na získání certifikace BCM dle ISO normy 22301.

otázky připravila Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Nefoukalo, tak se přiložilo pod kotlem

    Zelená energie prý dostala ránu. V Německu totiž letos museli opět sáhnout ke spalování uhlí, protože větrné elektrárny nemohly dodat potřebné množství energie do sítě. Smutné číslo 27 představuje procento elektřiny z tepelných elektráren, tedy nejvyšší podíl z energetického mixu. Loni, kdy foukalo dostatečně, vítězily lopatky větrných elektráren. Ještě štěstí, že si naši severní sousedé nechali uhlí v rezervě, protože jinak by odsávali elektriku od nás a výpadky by nás neminuly. Co se bude dít, až bude odstaveno i jádro, si každý dokáže domyslet. Obnovitelné zdroje jsou sice IN, ale jejich slabinou je nevyrovnanost a nespolehlivost. EU tlačí na elektrifikaci individuální osobní dopravy, ale až dojde elektromobilům „šťáva“, bude šlapat jen na bicyklech a nebo prostě sedět doma. No, nechme se překvapit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Malým a středním podnikům chybí strategie v oblasti ochrany duševního vlastnictví Pomůže dotační program COSME FUND? 13. září 2021

O ochraně duševního vlastnictví musí každý malý či střední podnik uvažovat především jako o investici. Měl by proto zahrnout do svých úvah celý proces existence MSP počínaje jeho založením přes rozvoj, včetně případné zahraniční expanze, až po jeho předání následovníkům nebo prodej třetím osobám. To platí i pro rodinné podniky.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE