INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

IMG 6551Petr KotenNedávná konference SYMA, kterou po covidové odmlce opět uspořádala v březnu v Praze Česká společnost pro jakost, potvrdila, že si odborníci na prosazování kvality v řízení firem a organizací mají navzájem co sdělit. Jednotlivá vystoupení byla věcná a poučná. Účastníci pozorní a velmi aktivní. Také zvídaví, hodně se ptali vystupujících, zajímali je principy řešení nejrozmanitějších inovací, převratné úspory energií, i filozofie šťastného života. Program byl nepřebernou škálou interpretovaných aktivit, které praxi dobře slouží i poslouží. Jak tento ročník hodnotí výkonný ředitel ČSJ Ing. Petr Koten?

Na letošní konferenci SYMA budou účastníci dlouho vzpomínat, podařila se. Co ukázala?

Naše březnové setkání prokázalo, že po dlouhé odmlce, kdy SYMA probíhala online formou, mají naši členové a další hosté chuť se osobně scházet, a to v rovině odborné i společenské. Máme dobrou odezvu na, řekněme, příspěvky zaměřené na specifické nástroje kvality, ale i na přednášky, které přinesly obecnější tipy do profesního i soukromého života.

Inspirovala vás k dalším úvahám, jak ji příště obohatit?

Po každé akci sbíráme zpětnou vazbu od našich účastníků. Máme náměty na odborná témata, jakou jsou umělá inteligence, bezpečnost informací, ESG a další, která zohledníme již v rámci letošních Dnů kvality. Ty proběhnou 6.–7. listopadu v Praze. A účastnici rovněž velmi ocenili neformální program, kde měli možnost potkat kolegy z jiných organizací a sdílet svoje úspěchy i výzvy k řešení.

Proč jste letos kromě mnoha výjimečných osobností, které se vypracovaly v managementu kvality do špičky oboru, pozvali také kouče Mariana Jelínka? Hovořil o tom, jak žít úspěšně a zároveň šťastně. Plyne z toho pro prosazování kvality v našem životě určité poučení, byl to podnět k zamyšlení?

Těch podnětů od Mariana Jelínka padla celá řada. Pro kvalitní, jinak řečeno, spokojený život, je nezbytné to, abychom dělali s velkým nasazením, co nás baví, tím pádem kvalitněji. Činí nás to pak spokojenějšími, a samozřejmě je „fajn“, když nás ta naše oblíbená činnost obstojně živí. Naopak se nedá očekávat, že s průměrným úsilím v profesi, která nás nebaví, dosáhneme kvalitních výsledků.

Výměna zkušeností z uplatňování principů kvality v praxi je jedna z cest, kterou se snaží Česká společnost pro jakost jít. Bude tento směr pokračovat?

Tento trend trvá již řadu let, a samozřejmě v něm plánujeme setrvat. Platformou pro sdílení nejlepších praxí a přístupů je naše Centrum excelence (viz www.centrumexcelence.cz), které téměř každý měsíc umožňuje sdílet členům jejich zkušenosti. Letos se Centrum stalo jedním z garantů odborné sekce konference SYMA, na které zaznívaly skutečně atraktivní příklad inovací a správných přístupů, například v oblasti nanotechnologií či úspor energie ve výrobním procesu.

ptala se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE