INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Ambasador kvality EdwardsStartuje nový ročník soutěže pro všechny organizace z komerční a veřejné sféry, kterým není kvalita lhostejná. Soutěž Ambasador kvality ČR je cestou, jak zviditelnit a nechat vyniknout kvalitu ve všech jejích podobách.

V České společnosti pro jakost dlouhodobě usilujeme o rozvoj a popularizaci nástrojů managementu kvality a systémů řízení. Přínosů pro organizace, plynoucích z účasti v soutěži, je celá řada. Zapojení se do projektu organizacím nabízí posouzení jejich přístupu ke kvalitě – a to v interní i externí rovině. Je nezávislou zpětnou vazbou pro vedení organizace, že je na dobré cestě k udržitelné kvalitě a že dostatečně aktivně propaguje nástroje kvality a zlepšování. V soutěži se hodnotí ekonomické ukazatele, získaná ocenění v oblasti kvality, aktivity organizace na podporu kvality, udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí a ochrana spotřebitele. Celý proces není administrativně náročný. Zájemce vyplní jednoduchý dotazník, který je zpřístupněn na internetových stránkách České společnosti pro jakost. Kvalifikovaní hodnotitelé provedou posouzení údajů uvedených v dotazníku. U prvních šesti organizací, dle vyhodnocených dotazníků, proběhne jednodenní ověřovací posouzení na místě.

Soutěž je určena jak pro soukromý sektor, tak i pro veřejnou správu. Řada úřadů a dalších organizací veřejné správy se aktivně angažuje na poli kvality a jejího zlepšování již mnoho let. Účast v soutěži je pro ně inspirativní mimo jiné tím, že si ujasní, do jaké míry plní jednotlivá kritéria, a snadno pak identifikují svoje silné stránky a oblasti pro zlepšení. A samozřejmě pro organizace, které skončí na stupni vítězů, je ocenění formou poděkování a pozitivní propagace. Kvalita v kostce znamená zaměření na spokojenost zákazníka – občana, pořádek v organizaci a zaměření na efektivní fungování.
V minulých pěti ročnících uspěly v kategorii podnikatelský sektor společnosti Edwards s.r.o., Kaufland Česká republika v.o.s., Albert Česká republika, s.r.o., ŠKODA AUTO, a.s. nebo Makro Cash&Carry ČR s.r.o. V oblasti veřejného sektoru to byly Praha 14, Úřad městské části Praha 14, město Hranice, Statutární město Děčín, Úřad městské části Praha 10, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Fyzikální ústav AV ČR v.v.i. / pracoviště ELI Beamlines nebo Úřad průmyslového vlastnictví.
Přihlášky do soutěže Ambasador kvality ČR přijímáme do konce září. Vyhlášení cen probíhá každoročně na podzim v rámci konference Dny kvality. Rádi bychom touto cestou vyzvali všechny firmy i organizace veřejného sektoru, které „dobře fungují a fandí kvalitě“, aby zvážily svoji účast v letošním ročníku tohoto klání a nebály se zviditelnit. Informace o soutěži najdou na webových stránkách www.csq.cz/udilene-ceny-a-souteze.

David Kubla,
ředitel úseku spolkových činností a propagace České společnosti pro jakost

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3