INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

nsmail 13Pouhý jeden rok od vzniku stačil Iniciativě ČESKÉ POLE na to, aby si připsala řadu úspěchů při navracení tradičních produktů českého zemědělství do tuzemské gastronomie.

V rámci unikátního projektu se už podařilo rozšířit pěstování odrůdy brambor Agria na hranolky a navýšit plochu, na které se tyto brambory v Česku pěstují, oživit pěstování chutného a řízného českého křenu či nastartovat renezanci pravého českého česneku v podobě původních českých odrůd. Teď jde Iniciativa, jejímž zakládajícím a hybným členem je mimo jiné i Ministerstvo zemědělství ČR, ještě dál. K podpoře tradičních domácích rostlinných i živočišných produktů přizvala Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Ta se zapojí především jako odborný garant a poradce v oblasti výzkumu tradičních odrůd a plemen.

Enormní zájem zákazníků o české brambory odrůdy Agria, které jsou ideální pro přípravu hranolek, zahájení dlouhodobé spolupráce s pěstitelem kvalitního tuzemského křenu a zařazení jeho produkce do trvalé nabídky velkoobchodů makro ČR či první sklizeň pravého českého česneku původních českých odrůd Bjetin a Slavin, jehož vysázení v říjnu 2022 Iniciativa podpořila a jenž byl v prodejnách k dostání na přelomu srpna a září. To jsou jen některé z prvních úspěchů
Iniciativy ČESKÉ POLE při navracení domácí zemědělské produkce do moderních i tradičních českých restaurací, bister, rychlých občerstvení, jídelen a dalších gastropodniků.

„Oceňuji, že se Iniciativa ČESKÉ POLE snaží najít tradiční tuzemské a pro české klimatické prostředí vhodné plodiny a chovy a podpořit je prostřednictvím odpovědných zemědělských postupů. A jsem rád, že jí přibyl nový člen, a to Česká zemědělská univerzita. Tím, co tomuto projektu nabízí, ho totiž perfektně doplňuje. Ať už jde třeba o výzkum tradičních odrůd a plemen, zadávání soutěžních projektů pro studenty nebo aktivní zapojení do příprav kulatých stolů a akcí na podporu tradičních českých plodin a chovů. To vše je v duchu motta Iniciativy Vracíme českou úrodu do gastronomie,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.
Efektivní spolupráci se všemi členy Iniciativy si pochvaluje také Martin Čivrný, vedoucí komunikace makro ČR – nejvýznamnějšího velkoobchodu do sektoru gastronomie, který loni vznik projektu podnítil. „Během jediného roku se nám podařilo za účasti Ministerstva zemědělství ČR a dalších partnerů položit základy budoucí systematické podpory tradičních českých zemědělských produktů, které si díky své kvalitě, chuti a udržitelné produkci zaslouží být mnohem dostupnější než dosud. Dosavadní výsledky projektu ukazují, že ve srovnání s minulým rokem přibývají každý měsíc stovky zákazníků z řad české gastronomie, především v segmentu tradičních a moderních restaurací, food trucků, bister a letních stánků, kteří o českou zemědělskou produkci velmi stojí. Proto chceme záběr Iniciativy rozšiřovat o další tradiční plodiny, produkty a jejich odrůdy i plemena tak, aby měly gastroprovozy vždy možnost sáhnout po špičkové kvalitě a chuti od českých farmářů,“ řekl Martin Čivrný.

Například u brambor je již jasně patrná změna trendu, kdy roste podíl prodaných českých brambor na hranolky na úkor zahraniční produkce převážně z Nizozemska. Zatímco v lednu se české brambory na hranolky podílely na celkových prodejích jen z 10 %, v současné době je to již více než polovina (56 %). Při výnosech okolo 30 tun brambor na hektar to znamená, že od ledna se v obchodech makro ČR prodala produkce ze tří hektarů českých polí namísto tří hektarů z dovozu.

Hned na začátku druhého roku existence
Iniciativy ČESKÉ POLE navíc přichází krok, který umožní její působení dále významně rozšířit. Do projektu přistupuje Česká zemědělská univerzita v Praze, jež nově přispěje svou expertizou na poli výzkumu a vývoje. Spolupráce se v první fázi zaměří na prostudování potenciálu produkce čes­kého jehněčího masa, zapomenuté domácí drůbeže nebo sladkovodních ryb. Z plodin se pak Iniciativa v rámci spolupráce s ČZU a pěstiteli zaměří hlavně na cibulovou zeleninu, která je pro českou gastronomii klíčová. „Mám radost, že se stáváme součástí smysluplné iniciativy podporující kvalitní české produkty. Jako akademici jsme pak rádi, že výsledky naší práce pozitivně ovlivní konečného spotřebitele,“ uvedl rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička.

Účast České zemědělské univerzity, jež se k Iniciativě ČESKÉ POLE oficiálně připojila v srpnu slavnostním podpisem memoranda na největším tuzemském agrosalónu Země živitelka, ale není jediným posunem projektu vpřed. Makro ČR letos dále podpoří navýšení plochy, na které se pěstují tuzemské brambory odrůdy Agria tak, aby byly v roce 2024 v prodejnách dostupné celoročně. Letos se pro velký zájem zákazníků vyprodala celá sklizeň o bezmála 100 tunách během pouhých pěti měsíců. Znovu se na pultech objeví s novou sklizní na přelomu srpna a září.

Do budoucna se chce Iniciativa ČESKÉ POLE kromě rozšiřování podpory o nové produkty zaměřovat také na udržitelný rozvoj v oblastech, kde již působí. Cílem je mimo jiné dále omezovat dovoz zemědělské produkce ze zahraničí v případech, kdy to není nezbytně nutné, a nahrazovat ho českými plodinami. Například v případě česneku tak Iniciativa přidá další české odrůdy, u křenu pak chce navázat na dlouhodobou spolupráci s farmou Český chřest pěstitele Jiřího Šafáře, která díky tomu získá jistotu odbytu a bude moci obrodu tuzemského křenu ještě urychlit nad rámec 6,4 tuny prodaného křenu v průběhu letošní sezóny.

Neméně důležité je také soustavné prezentování možností a kvalit české zemědělské produkce provozovatelům restaurací, bister, ale i hotelů tak, aby si pestrost a kvalitu tradičních českých pokrmů vychutnali kromě hostů z Čes­ka i zahraniční turisté. Inciativa ČESKÉ POLE se proto bude nadále účastnit veletrhů, konferencí a food festivalů, sama plánuje také řadu z nich pořádat či podpořit. V příštím roce naváže například na úspěšný první ročník festivalu MAKRO Czech Gastro Fest, který zahrnoval mimo jiné i jedinečný kongres nazvaný Česká brambora v gastronomii. Iniciativa ČESKÉ POLE se dále stala partnerem chřestových a křenových slavností či podpořila akci zahájení sezóny raných brambor.

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE