INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Ekologická certifikace lesů, jejíž zásady stanovují mezinárodní ujednání, je závazná i pro Českou republiku. Vzrůstá proto nutnost odborného proškolování pracovníků, organizací i firem v této oblasti.

Počátky úsilí o certifikaci lesů (neboli kontroly obhospodařování lesů) se ve světě objevují koncem osmdesátých let minulého století. V té době bylo cílem především zamezit devastačním těžbám tropických deštných pralesů. Přestože v lesích střední Evropy se hospodaří podle principů vyrovnanosti produkce dřevní hmoty více než dvě století, nelze ani u nás o přínosu certifikace lesů pro řešení tohoto závažného celosvětového problému pochybovat.

Navíc mnozí nadnárodní odběratelé a zpracovatelé dřevní suroviny odmítají necertifikované dříví a produkty z něj odebírat. V zahraničí se totiž už neuplatní produkty, které jsou z necertifikované dřevní hmoty vyrobeny. K tomuto kroku se rozhodli i čeští zpracovatelé dřeva a požadují od svých dodavatelů certifikovanou surovinu.

Ve světě se postupně vyvinuly různé certifikační systémy, které usilují o prosazení představ trvale udržitelného hospodaření v lesích. Patří k nim též ekologická certifikace FSC (Forest Stewardship Council), která představuje důvěryhodný systém lesní certifikace a certifikace spotřebitelského řetězce (C-o-C, Chain of Custody) s celosvětovou působností. Jejich smyslem je zaručit, že konečný výrobek pochází z lesů, uplatňujících ekologicky šetrné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření.

V praxi to znamená, že každý zpracovatel ve zpracovatelském řetězci - od lesa k zákazníkovi - musí získat tento prestižní a celosvětově platný certifikát. Udílí se na pět let a stává se pak podmínkou pro export na mnohé trhy zejména v západní a severní Evropě a v zámoří.

Podrobnější informace o tomto certifikačním procesu a s ní související problematice přinese odborný seminář, který se 30. března uskuteční v hotelu Barceló, Na Strži 32 v Praze 4. Pořádá ho certifikační společnost Bureau Veritas Czech Republic ve spolupráci s obalovou asociací SYBA a dalšími partnery. Zájemci o něj se mohou ještě přihlásil do 20.března na adrese společnosti – viz též www.bureauveritas.cz.

Seminář je určen pro všechny subjekty ve zpracovatelsko-spotřebitelském řetězci, od počáteční fáze prvovýroby ze dřeva, přes obchodníky se dřevem a dřevozpracující podniky až k prodejci finálního výrobku.

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Společnost Bureau Veritas Czech Republic je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Na území České republiky je zastoupena již přes 100 let a zaměstnává více než 100 profesionálů.

Bureau Veritas celosvětově působí ve 140 zemích, kde má síť 900 kanceláří a laboratoří. Přes 48 tisíc jejích zaměstnanců poskytuje služby více než 400 tisícům klientů.

Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří certifikace systému managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání.

Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími bez ohledu na jejich rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

(tz)

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3