INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
„Abychom neutralizovali naši uhlíkovou stopu a ochránili životní prostředí, museli bychom přestat existovat," tvrdí někteří kritici ochrany životního prostředí. Zkušenost České rady pro šetrné budovy, která nedávno v Praze realizovala velkou výroční konferenci Šetrné budovy 2012 jako akci „carbon neutral", ukazuje ale něco jiného. Snaha o snižování uhlíkové stopy učí poznávat skutečné náklady a vytváří příležitost k jejich snižování. Vytváří také zajímavé obchodní příležitosti a konkurenční výhody pro firmy. Určitě to není cesta do záhuby.

Konference Šetrné budovy 2012 proběhla 10. května 2012 a je první „carbon neutral" akcí v Česku. Konference trvala jeden den a zúčastnilo se jí zhruba 400 účastníků. Po důkladné analýze životního cyklu bylo zjištěno, že nejvýznamněji se na uhlíkové stopě, respektive zátěži životního prostředí podepisuje energetická spotřeba hotelu (celkově přes 60 %). Tato oblast také nabízí největší možnost úspor. Druhou nejnáročnější oblastí je doprava účastníků (37 %). Náklady na vizuální identitu konference a náklady na produkci přidruženého expa (papír, sklo a plast) tvoří nejmenší část (pod 2,5 %).

Podle výpočtů docenta Vladimíra Kočího z VŠCHT činí uhlíková stopa konference celkově 4,2 tuny CO2 (ekvivalentu). Úspora jedné 1 kWh české energie představuje snížení uhlíkové stopy o zhruba 0,803 kg CO2 (ekvivalentu). Pro neutralizaci uhlíkové stopy akce bude třeba ušetřit asi 5231 kWh českého energetického mixu (5231 kWh • 0,803 kg CO2 ⁼ 4200,493 kg CO2 ekv. nutných k úspoře). Pro lepší představu o energetické náročnosti akce si uvědomme, že příprava, průběh a demontáž konference si vyžádala tolik energie, kolik by v Česku spotřebovala jedna 100 W žárovka za zhruba 6,3 roku nepřetržitého provozu. Tuto energii, respektive CO2 (ekvivalent) musí nyní organizátoři ušetřit.

Vydělat několikrát

Nejúčinnější neutralizace této environmentální zátěže vyjádřené uhlíkovou stopou jsou úspory energie na místě. Kongresový hotel Clarion, který byl dějištěm konference, se ústy svého ředitele Miroslava Bukvy zavázal snížit v průběhu roku svou energetickou náročnost minimálně právě o 5 500 kWh, což odpovídá v celkové roční spotřebě konferenčního patra hotelu asi 2 %. Tak dosáhne konference „carbon neutral" statutu.

Hotel Clarion na tom může vydělat hned několikrát: jednak ušetří desetitisíce za energii a navíc získá zkušenost a nabídne svým klientům možnost chovat se odpovědně a pořádat akce v úspornějším režimu. Na to slyší hlavně zahraniční společnosti, které tvoří významnou část kongresové klientely hotelu. Může se však stát, že brzy „naskočí" také česká klientela.

Česká rada pro šetrné budovy, iniciátor a organizátor konference Šetrné budovy 2012, bude plnění úsporného programu v Clarionu monitorovat se svými partnery, jejichž podpora byla pro „carbon neutral" akci klíčová. Firma Schneider Electric v hotelu instalovala monitorovací zařízení spotřeby energie. Proto bylo možné pohodlně měřit. Analýzu sebraných dat celého životního cyklu akce zajišťuje doc. Ing. Vladimír Kočí Ph.D. z Vysoké školy chemicko-technologické.

Proč a jak snižovat CO2 stopu?

Snížení podílu CO2 ekvivalentu v zemské atmosféře snižuje nežádoucích důsledky nadměrného posilování skleníkového jevu, který podle vědců vede k nežádoucím environmentálním dopadům na lidské zdraví a ekonomiku. V Česku má tento efekt podle již zmíněného docenta Vladimíra Kočího z VŠCHT vliv například na úbytek zdrojů pitné vody, snížení zemědělských výnosů a zvýšení nemocnosti populace.

Česká rada vytvořila díky výše zmíněné zkušenosti stručný návod pro jiné instituce, které chtějí pořádat akce se sníženou uhlíkovou stopu, akce „carbon neutral", nebo dokonce akce „uhlíkově pozitivní". Návod najdete na: www.czgbc.org/Navod-na-carbon-neutral-event.pdf

(tz)

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3