INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 19. rokem

Jedním ze strategických záměrů České společnosti pro jakost je spolupráce v oblasti kvality se všemi generacemi. Tento článek představuje aktivity zaměřené na generaci nejmladší – na studenty.

Cena Františka Egermayera

Česká společnost pro jakost v rámci akcí Listopadu – Měsíce kvality tradičně pořádá mezinárodní konferenci v Národním domě na Vinohradech zaměřenou na oblast kvality. Kromě toho, že ČSJ umožňuje studentům oborů zaměřených na kvalitu účast na této konferenci zdarma, probíhá v rámci slavnostního zahájení konference předávání Ceny Františka Egermayera za nejlepší studentské práce (odborné, bakalářské, diplomové, dizertační) v oblasti managementu kvality, ochrany životního prostředí, BOZP či společenské odpovědnosti. Úspěšní autoři obdrží plaketu a věcné ceny. Navíc mají příležitost prezentovat svoje díla v časopise Perspektivy kvality a dát tak o „sobě vědět“ odborné veřejnosti. Upozorňujeme studenty, že přihlášky do Ceny Františka Egermayera lze podávat do 15. 9. 2017, mezinárodní konference s vyhlášením výsledků proběhne 14. 11. 2017.

Zkoušky Manažer junior

Certifikační orgán ČSJ pro certifikaci osob provádí nejvíce personálních certifikací v oblasti kvality. Držitel personálního certifikátu musí prokázat znalosti a zpravidla doložit odbornou praxi. Ale jak má doložit odbornou praxi student? Z tohoto důvodu byla zavedena personální certifikace Manažer kvality – junior. Pro tuto certifikaci není vyžadována praxe, ale čerství absolventi (či studenti vyšších ročníků) musí doložit absolvování příslušných odborných předmětů a samozřejmě musejí úspěšně zvládnout samotnou zkoušku. Certifikát Junior jim poté otevírá dveře k zajímavým zaměstnavatelům. První certifikace typu Junior proběhla na VOŠ Chotěboř již v roce 2004, následovalo rozšíření zkoušky o oblast bezpečnosti potravin, BOZP a CSR.

Granty pro studenty

Od roku 2014 vyhlašuje ČSJ přibližně jedenkrát za rok granty pro studenty vyšších odborných škol a vysokých škol za účelem financování výzkumných projektů zaměřených na oblast systémů managementu kvality a nástrojů kvality. Prvním úspěšným řešitelem projektů byla ekonomická fakulta Technologické univerzity v Liberci, která řešila dva výzkumné projekty – Využití 3D tisku v oblasti kvality a Aplikace modelu START EUROPE v průmyslovém podniku. Další výzva bude zveřejněna dne 15.11.2017 na webových stránkách ČSJ.

...a neformální setkání

Na konci června se v sídle České společnosti pro jakost uskutečnilo první neformální setkání mladých lidí participujících na kvalitě jako takové. Účast byla, i vzhledem k termínu avizovanému s poměrně krátkým předstihem, velmi dobrá, nakonec se sešlo 21 účastníků, a to jak současných studentů předmětů týkajících se managementu kvality, tak i mladých, začínajících profesionálů. V rámci prvního setkání byly prodiskutovány možnosti spolupráce z hlediska obsahu i organizačních záležitostí. Prozatím nedojde k obnovení formální odborné skupiny, která dříve při ČSJ existovala, nicméně je naplánováno uspořádat další podobné setkání v září, tentokrát již s odborným programem. Jedním z hlavních cílů této iniciativy nadále zůstává spojovat mladé odborníky, aby měli možnost si vyměňovat zkušenosti. Jak bylo řečeno již na prvním setkání, mnoho věcí již bylo vymyšleno, mnoho problémů již bylo někdy řešeno a nemá přidanou hodnotu znovu prošlapávat již prošlapanou cestu.

            Informace o dalším setkání a aktivitách budou včas zveřejněny na internetových stránkách, Facebooku a LinkedIn ČSJ.

kolektiv autorů České společnosti pro jakost

www.csj.cz

Slovo ke dni

  • Předvánoční setkání provoněné srdečností

    Předvánoční setkávání bývá vždy malým balzámem na duši. Člověk posedí, poslechne si, zeptá se, s tím i oním prohodí pár slov, ochutná cukroví, které ještě doma není napečeno, a domů odchází tak nějak jinak a vánočněji naladěn. Je to správné. Měla jsem tu čest potkat se s řadou známých tváří na takové sešlosti, již společně s TOP HOTELEM Praha uspořádal 29. listopadu Klub manažerek ČMA, který už 21 let vede PhDr. Lenka Tomešová. A musím potvrdit, že mi bylo báječně. Nejen proto, že jsem si mohla nazdobit svůj malý svícen z větviček, plátků suchého pomeranče, ořechů a skořice, okusit letošní první vanilkové rohlíčky nebo si vyměnit pár pozdravů se známými tvářemi. Toho večera, báječně zorganizovaného, si však vážím i proto, že se na něm sešly ženy, které to s časem vůbec nemají jednoduché, podnikatelky a manažerky, pro něž je toto období...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2017

INZERCE

Partneři

Generální partner:

TOSlogo 172

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

gascontrol 175logo KOB

Vyšlo u nás 

 

Partneři plus:

tsoft   EON EG 2017 107
         

Partneři:

logo-grada3 logo_zts_87_2 ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

Hlavní odborný partner: logo-npk Odborní partneři: csj105 sok67 cia 60 svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105

INZERCE