INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

cai 346 1 viz text k fotoMetod, jak zlepšit a povýšit činnost firem i organizací, je řada. Ty subjekty, které vsadí na sílu akreditace, neprohloupí. Naopak, a nejen jejich prestiž vzroste. Co akreditace všechno znamená, o tom jsme hovořili s Ing. Jiřím Růžičkou, MBA, Ph.D., ředitelem Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.:

logo cia ilac barva

Využívají již vrcholní manažeři přínosy akreditace v plné míře?

Představíme-li si mezi manažery také vedoucí pracovníky orgánů veřejné moci, tak si dovolím konstatovat, že v některých oblastech její přínosy ještě zcela neobjevili, nebo o nich dosud nic neví. Neustále se proto snažíme zvyšovat povědomí o akreditaci a možnostech jejího využívání. Akreditační služba, kterou Český institut pro akreditaci, o.p.s., zajišťuje jako výkon veřejné moci, i činnost akreditovaných subjektů tedy mohou být využívány ještě v širší míře.

Čím si to vysvětlujete, nejde zde o uznatelnost v rámci Evropské unie?

To je právě otázka, na kterou stále neznáme jednoznačnou odpověď. Uznatelnost akreditace je již od roku 2010 v rámci EU zajištěna evropským nařízením č. 765/2008, které stanovuje dokonce povinnost vnitrostátním orgánům (úřadům) uznávat jak výstupy ostatních národních akreditačních orgánů, které se úspěšně podrobily evaluaci, tak i akreditovaných subjektů. Vzájemná uznatelnost výsledků vydaných akreditovaným orgánem je tedy zajištěna evropským právním předpisem. Na druhé straně celá řada zahraničních či nadnárodních společností, které působí na území České republiky, svou odbornou způsobilost standardně prokazuje prostřednictvím udělené akreditace. Tady bych upozornil na studie o přínosech akreditace, které byly během několika posledních let zpracovány v Německu a Velké Británii. Obě se věnovaly zejména ekonomickým otázkám a jednoznačně přínosy akreditace potvrdily.

Všechno, ale není jen o penězích.

Samozřejmě, jde také o důvěru, osobní zodpovědnost a poctivost. Motto ČIA také zní: „Accredo – Dávám důvěru“. Stává se však, že se na nás obracejí držitelé certifikátů nebo jejich klienti, abychom jim ověřili kvalitu certifikátů. Nezřídka jde ale o certifikáty vystavené neprověřenými organizacemi, jejichž odbornost nikdo nikdy neposoudil. Ale bylo možné je pořídit „velmi výhodně“! Nevhodně získané finanční úspory nakonec mohou vyjít docela draze. Doporučujeme proto vybírat si ze seznamu akreditovaných subjektů, který je každému k dispozici na www.cai.cz.

Akreditační systém je v České republice dostupný již 25 let, co nového chystáte?

Ano, skutečně mu v loňském roce bylo 25 let. Mnozí si to už ani neuvědomují a berou to jako samozřejmost, ale vznikl proto, aby umožnil volný pohyb českého zboží do států Evropské unie. Česká republika ještě před vstupem do EU vytvořila jeden národní akreditační systém, který spravuje ČIA. Pro zajištění již zmíněné rovnocennosti a vzájemného uznávání výsledků akreditace a činnosti akreditovaných subjektů musí ČIA splňovat nejen právní, ale i další striktní požadavky. Jejich plnění je pravidelně kontrolováno nejen na národní, ale zejména na evropské a mezinárodní úrovni. Takováto pravidelně se opakující „kontrola“ ze strany Evropské akreditace, což je orgán uznaný Evropskou komisí, nás čeká během příštího roku. Nesmím opomenout ještě jednu významnou událost, a to, že před 20 lety byl ČIA přijat mezinárodním sdružením IAF (International Accreditation Forum) mezi jeho plnoprávné členy.
Vedle evaluace se také chystáme na aktualizaci vlastního systému managementu, neboť za několik měsíců bude vydána revidovaná norma ISO/IEC 17011. Ta se dotkne nejen ČIA, ale prakticky všech akreditovaných subjektů. Kromě toho se intenzivně připravujeme na přechod zkušebních a kalibračních laboratoří na novou verzi normy ISO/IEC 17025, jejíž vydání je očekáváno koncem letošního roku. K tématu změn a implementace této normy pořádáme už od začátku roku semináře – přehled a přihlášení je možné na našem webu www.cai.cz. Ve spolupráci s Elektrotechnickou asociací České republiky se pro velký zájem další seminář uskuteční 4. října 2017 v Praze a v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu 11. října 2017 rovněž v Brně.

(red) 

Slovo ke dni

  • Vraťme život krajině!

    Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota předaly ministru zemědělství petici Vraťme život krajině s 55 tisíci podpisy. Upozorňují, že naše krajina trpí intenzívním hospodařením a nevhodnými zásahy. Indikátorem toho, že něco děláme špatně, je velký úbytek ptactva a také hmyzu. Není pochyb, že bez moderního zemědělství bychom neuživili přes 10 milionů obyvatel. Na druhou stranu si pěstitelé a chovatelé musí sáhnout do svědomí a říci, kdy si svou úlohu zjednodušují a kdy volí snadnější postup na úkor ochrany přírody. Kompromis bude stát hodně úsilí, možná i trochu peněz, ale je nevyhnutelný. Nikdo nemůže žít a dlouhodobě hospodařit na mrtvé půdě, v pusté krajině, v umělém prostředí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE