INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

cai 346 1 viz text k fotoMetod, jak zlepšit a povýšit činnost firem i organizací, je řada. Ty subjekty, které vsadí na sílu akreditace, neprohloupí. Naopak, a nejen jejich prestiž vzroste. Co akreditace všechno znamená, o tom jsme hovořili s Ing. Jiřím Růžičkou, MBA, Ph.D., ředitelem Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.:

logo cia ilac barva

Využívají již vrcholní manažeři přínosy akreditace v plné míře?

Představíme-li si mezi manažery také vedoucí pracovníky orgánů veřejné moci, tak si dovolím konstatovat, že v některých oblastech její přínosy ještě zcela neobjevili, nebo o nich dosud nic neví. Neustále se proto snažíme zvyšovat povědomí o akreditaci a možnostech jejího využívání. Akreditační služba, kterou Český institut pro akreditaci, o.p.s., zajišťuje jako výkon veřejné moci, i činnost akreditovaných subjektů tedy mohou být využívány ještě v širší míře.

Čím si to vysvětlujete, nejde zde o uznatelnost v rámci Evropské unie?

To je právě otázka, na kterou stále neznáme jednoznačnou odpověď. Uznatelnost akreditace je již od roku 2010 v rámci EU zajištěna evropským nařízením č. 765/2008, které stanovuje dokonce povinnost vnitrostátním orgánům (úřadům) uznávat jak výstupy ostatních národních akreditačních orgánů, které se úspěšně podrobily evaluaci, tak i akreditovaných subjektů. Vzájemná uznatelnost výsledků vydaných akreditovaným orgánem je tedy zajištěna evropským právním předpisem. Na druhé straně celá řada zahraničních či nadnárodních společností, které působí na území České republiky, svou odbornou způsobilost standardně prokazuje prostřednictvím udělené akreditace. Tady bych upozornil na studie o přínosech akreditace, které byly během několika posledních let zpracovány v Německu a Velké Británii. Obě se věnovaly zejména ekonomickým otázkám a jednoznačně přínosy akreditace potvrdily.

Všechno, ale není jen o penězích.

Samozřejmě, jde také o důvěru, osobní zodpovědnost a poctivost. Motto ČIA také zní: „Accredo – Dávám důvěru“. Stává se však, že se na nás obracejí držitelé certifikátů nebo jejich klienti, abychom jim ověřili kvalitu certifikátů. Nezřídka jde ale o certifikáty vystavené neprověřenými organizacemi, jejichž odbornost nikdo nikdy neposoudil. Ale bylo možné je pořídit „velmi výhodně“! Nevhodně získané finanční úspory nakonec mohou vyjít docela draze. Doporučujeme proto vybírat si ze seznamu akreditovaných subjektů, který je každému k dispozici na www.cai.cz.

Akreditační systém je v České republice dostupný již 25 let, co nového chystáte?

Ano, skutečně mu v loňském roce bylo 25 let. Mnozí si to už ani neuvědomují a berou to jako samozřejmost, ale vznikl proto, aby umožnil volný pohyb českého zboží do států Evropské unie. Česká republika ještě před vstupem do EU vytvořila jeden národní akreditační systém, který spravuje ČIA. Pro zajištění již zmíněné rovnocennosti a vzájemného uznávání výsledků akreditace a činnosti akreditovaných subjektů musí ČIA splňovat nejen právní, ale i další striktní požadavky. Jejich plnění je pravidelně kontrolováno nejen na národní, ale zejména na evropské a mezinárodní úrovni. Takováto pravidelně se opakující „kontrola“ ze strany Evropské akreditace, což je orgán uznaný Evropskou komisí, nás čeká během příštího roku. Nesmím opomenout ještě jednu významnou událost, a to, že před 20 lety byl ČIA přijat mezinárodním sdružením IAF (International Accreditation Forum) mezi jeho plnoprávné členy.
Vedle evaluace se také chystáme na aktualizaci vlastního systému managementu, neboť za několik měsíců bude vydána revidovaná norma ISO/IEC 17011. Ta se dotkne nejen ČIA, ale prakticky všech akreditovaných subjektů. Kromě toho se intenzivně připravujeme na přechod zkušebních a kalibračních laboratoří na novou verzi normy ISO/IEC 17025, jejíž vydání je očekáváno koncem letošního roku. K tématu změn a implementace této normy pořádáme už od začátku roku semináře – přehled a přihlášení je možné na našem webu www.cai.cz. Ve spolupráci s Elektrotechnickou asociací České republiky se pro velký zájem další seminář uskuteční 4. října 2017 v Praze a v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu 11. října 2017 rovněž v Brně.

(red) 

Slovo ke dni

  • Kdo může pracovat z domova

    Home office není žádná novinka, ale v době koronakrize přišla možnost práce z domova jako na zavolanou. Pracovat mohou ti, kterým to dovoluje povaha jejich práce, a samozřejmě ochota změnit své zvyky. Podle odborníků se otvírá možnost pro jednoho ze tří zaměstnanců, v případě vysokoškolsky vzdělaných osob a vysoce kvalifikových profesí dokonce pro každého druhého. Brzdou se může stát i v dnešní technologicky vyspělé době dostupnost internetu. Venkov stále strádá. V naší obci jsme rádi, když si můžeme vůbec zavolat z mobilu – někdy spojení funguje, jindy ne. A mobilní internet s přijatelnou rychlostí nabízí jen jediný operátor. Ten dokazuje konkurenci, že to jde, když nechybí zájem. Avšak v mnoha případech lze stále pozorovat spíš nezájem a snahu šetřit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE