INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem
logo_HKCR_CZ_colorČeská republika patří mezi země s největší administrativní zátěží v EU a s velmi nízkou produktivitou práce, která je výražně nižší než průměr samotné EU. ČR má také relativně nízkou intenzitu vědy a výzkumu a nedostatečnou podporu energeticky úsporných opatření. Čeští podnikatelé trpí neustálými změnami legislativy a nedostatečným přístupem k rizikovému kapitálu. Vyplývá to z přehled konkurenceschopnosti 27 členských států Evropské unie, který dne 14. října 2011 vydala Evropská komise. Dokument Komise (MEMO 11/702), který byl vypracován na základě výroční zprávy „Konkurenceschopnost jednotlivých členských států", analyzuje průmyslovou konkurenceschopnost v rámci EU a představuje politická opatření přijatá jednotlivými členskými státy.

V oblasti produktivity práce se Česká republika řadí do skupiny zemí s úrovní produktivity výrazně nižší než je průměr v EU, spolu s ní pak do skupiny patří Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Polsko, Kypr, Portugalsko, Estonsko, Litva, Rumunsko, Lotyšsko a Bulharsko. Podíl inovativních firem na všech společnostech řadí Českou republiku do skupiny zemí, které mají tento podíl vyšší než 50%, jako je Belgie, Portugalsko, Irsko, Estonsko, Rakousko, Kypr, Řecko, Švédsko, Itálie, Finsko, Dánsko, Slovinsko a Francie. Vstřícnost vládní regulace k podnikání byla v České republice ohodnocena ratingem mezi 3,5 – 2,5. To znamená, že ČR patří mezi země s větší administrativní zátěží pro podniky.

Relativně nízká intenzita vědy a výzkumu se odráží na skutečnosti, že většina českých firem soutěží v mezinárodním měřítku díky nízkým nákladům, nikoli na základě inovativních postupů. Kromě potřeby zajistit a koordinovat prostředky na vědu a výzkum, je potřeba také zajistit, že vědecký vývoj bude korespondovat s potřebami průmyslu. Rozvoj soukromého vývoje by měla zajistit předpokládaná revize daní.

Zároveň je zapotřebí podpořit rozvoj energeticky úsporných opatření. Česká republika se řadí mezi jednu z energeticky nejnáročnějších zemí a případný předpokládaný nárůst spotřeby primární energie do roku 2020 a zvýšení cen elektřiny by mohly snížit konkurenceschopnost českých podniků.

Další důležitou překážkou pro ekonomický růst a důvěru investorů je české podnikatelské prostředí. Především časté legislativní změny, nepodpořené zřetelnými důkazy pro potřebu změny legislativy, jsou hlavním důvodem zvyšování nejistoty a zbytečného zvyšování administrativní zátěže pro podnikatele. Dosud dosažený pokrok ve zvyšování transparentnosti veřejných zakázek je třeba udržet. Stejně tak je důležité dokončit e-government a zvýšit efektivitu jeho služeb.

Zlepšení přístupu k financování v počáteční fázi podnikání se stal urgentní záležitostí, zejména v souvislosti s rozvojem fondu rizikového kapitálu. Více pozornosti by měla být zaměřena na skutečnost, že školství nepomáhá studentům rozvíjet praktické obchodní dovednosti.

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE