INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

chrome 0qSCm7EfATZrychlení stavebního řízení, jeho zjednodušení, ale také zvýšení transparentnosti celého procesu, odstranění byrokratické zátěže, protikorupční opatření, jasné rozdělení práv a povinností jak v procesu, tak v místě a čase, reforma státní správy či digitalizace procesů.

To vše jsou zásadní nutnosti a nezbytnosti pro posílení konkurenceschopnosti České republiky v rámci evropského i globálního hospodářského společenství. A jsou to také základní premisy, se kterými Hospodářská komora od počátku přistupuje k rekodifikaci stavebního práva v České republice.

Současný návrh rekodifikace stavebního práva přináší některá dílčí vylepšení a zlepšení, není ale skutečným a plnohodnotným řešením tristní situace v oblasti stavebního práva v České republice. K tomu je potřeba přijmout relevantní pozměňovací návrhy, které se obsahově vrátí k původním tezím, nad kterými panovala široká shoda odborníků i veřejnosti, a také k věcnému záměru, který byl přijat vládou České republiky, a který správným směrem dával zadání ministerstvu pro místní rozvoj k dalšímu rozpracování do paragrafované podoby. Bohužel opět se na něm v průběhu přípravy negativně odrazil resortismus, a to nikoli ve smyslu skutečné ochrany veřejného zájmu, ale dílčích zájmů povětšinou státních úřadů a institucí, či k ústupkům samosprávám, a to vše na úkor cíle – tedy zjednodušení a zrychlení procesu. Hospodářská komora proto věří, že dojde k naplnění veřejných proklamací ministerstva pro místní rozvoj a představitelů vlády České republiky, a současný návrh bude v rámci projednávání dopracován a pozměněn.

„Rekodifikace stavebního práva by se měla stát jedním ze základních legislativních kamenů pro obnovu českého hospodářství, decimovaného pandemií COVID 19 a jejími následky. Pokud budou naplněny veřejně deklarované sliby vlády České republiky, a současný návrh bude zásadně opraven – především implementací odděleného modelu státní správy, zajištěním skutečné a efektivní ochrany veřejných zájmů, vyvážením práv a povinností, posílením postavení místních samospráv v procesu územního plánování a v neposlední řadě aplikací jasně daných, efektivně vymahatelných lhůt v celém procesu, potom je na místě takový návrh podpořit a schválit,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Obzvláště nyní, kdy Česká republika bude bojovat o svou budoucnost, je nezbytné dát stranou partikulární stranické zájmy, a nadřadit jim aktuální potřeby státu. „V tomto případě je podpora upravené formy rekodifikace jednoznačnou podporou podnikatelskému sektoru v České republice, a to nejen stavebnictví či developmentu, ale díky vysokému multiplikačnímu efektu tohoto hospodářského odvětví také dalším oborům. Odblokování neblahého stavu stavebnictví není jednou z cest, jak českému hospodářství pomoci jej nastartovat, ale je zcela základní podmínkou, bez které další opatření nebudou mít smysl, či faktický efekt,“ vysvětluje Dlouhý.

Hospodářská komora varuje před tím, že nepřijetí rekodifikace stavebního práva v tomto volebním období by přineslo zdržení nejméně o dalších 6 až 10 let v aplikaci moderní legislativy. To si ale Česká republika nemůže dovolit. „Stojíme před jedinečnou a možná také jedinou šancí, jak skutečnou změnu, nikoli pouhou konzervativní dílčí novelu, prosadit. Pokud se budou opakovat předchozí chyby, pokud politické hry budou nadsazeny potřebám státu a lidí, kteří jej tvoří, bude to fakticky znamenat konec rozvoje České republiky a výstavby v ní na další dekádu,“ varuje Dlouhý. To se dotkne nejen stavebních či developerských firem, ale také všech dodavatelských subjektů v desítkách oborů, včetně poskytovatelů finančních služeb (především bank), výrobců, zpracovatelů a dodavatelů nejrůznějších výrobků, kameny, cihlami a podlahovými krytinami počínaje a zábradlím, květinami, lavičkami a stromy konče. Zhorší se dostupnost bydlení, jeho cena bude dále nepřiměřeně stoupat. Zahraniční investoři, hledající vhodné lokace pro svůj rozvoj, budou hledat raději jinde, jako se tomu již v posledních letech děje. Nezrychlí se, a ani nezlevní, výstavba infrastruktury, především tolik potřebných dálnic, silnic a železničních cest. Právě o tom všem se bude hlasovat při podpoře či nepodpoře rekodifikace stavebního práva, po dopracování uvedených zásadních bodů.

(tz)

Slovo ke dni

  • Stát proti soukromé osobě: opět prohrává

    I když vládě Andreje Babiše nelze upřít velkou snahu ochránit Českou republiku před důsledky nákazy koronavirem a co nejméně poškodit ekonomiku, výsledek není uspokojivý. Právnické a fyzické osoby ukazují, že mohou jednat lépe, rychleji, operativněji, účinněji. To jsem si znovu uvědomil, když jsem četl zprávu o webové aplikaci s přehledem volných míst na očkování proti COVID-19. Vytvořil ji programátor Marek Sušický s kolegou poté, co dlouho sledoval nečinnost a nemohoucnost státu. Platforma slouží veřejnosti už měsíc a sklízí zasloužený potlesk. Uvádím jen jeden konkrétní příklad, ale člověk by jich jistě našel víc. Prostě platí, že soukromá iniciativa lidí tvoří obrovskou sílu, kterou by měla naše společnost lépe využívat. Jsem přesvěčen, že méně restrikcí, omezování  a zasahování do běžného života občanů nepředstavuje správou cestu k...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2021

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

EON EG 2017 107  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

karabec 2

Rozhodčí řízení jako efektivní způsob řešení sporů o doménová jména 4. únor 2021

Stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky působí jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení (dále jen „Rozhodčí soud“). Tento Rozhodčí soud je mimo jiné také sudištěm pro spory o doménová jména .cz, přičemž řešení těchto sporů Rozhodčím soudem probíhá v současné době na základě Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů, která jsou v platnosti od 25. 5. 2018.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE