INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Nutná reforma státní správa, zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky, podpora exportu. To byla některá z témat, o kterých s premiérem Petrem Nečasem v pondělí 21. března 2011 ve Strakově akademii diskutoval prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel spolu s viceprezidenty Pavlem Bartošem a Janem Wiesnerem.

„Pro Hospodářskou komoru České republiky je klíčové, aby státní správa podnikatelům život ulehčovala a ne ho komplikovala. Vnímám pozitivní kroky, které v této oblasti učinila současná vláda, ale obávám se, že to ještě ani zdaleka nestačí. Bohužel dnes a denně se ukazuje, že česká státní správa je stále příliš přebujelá a neefektivní – státní úředníci vytvářejí mnohdy zbytečné a nesmyslně složité předpisy, kterým nerozumí ani oni sami, mění pravidla za pochodu, nebo se věnují nepodstatným záležitostem. Pokud vláda hledá rezervy v rozpočtu, tak další racionalizace státní administrativy a zvýšení efektivity výkonu veřejné moci je vhodnou cestou. Státní správa by se měla soustředit na to podstatné a podnikatelům maximálně pomáhat, tak, aby se mohli co nejvíce věnovat svému byznysu, dávat lidem práci a nepřímo i plnit státní pokladnu," shrnul po jednání s premiérem prezident HK ČR Petr Kužel.

Premiér Nečas se s prezidentem Kuželem při jednání shodli na potřebě realizovat účinnou proexportní politiku a zachovat současný systém obchodní diplomacie, který představuje výraznou a v mnohém nezastupitelnou pomoc českým podnikům snažícím se uplatnit na zahraničních trzích.

„Nyní v souvislosti se strategickou vizí EU Evropa 2020 stojíme před úkolem dokončit zpracování Národního programu reforem, který se bez zapojení zástupců podnikatelské sféry neobejde. Klademe jednoznačný důraz na konkurenceschopnost českých podniků a vůbec celé ekonomiky v rámci Evropy i světa. Zlepšování této hodnoty by se mělo stát jednoznačnou prioritou celé české politické reprezentace. Stát i podnikatelé by měli umět přemýšlet a společně plánovat i v delším časovém horizontu, jinak nás konkurence ze zahraničí převálcuje. Musíme také umět vhodně uchopit kohezní politiku EU a vytvářet motivační podmínky pro podnikání," řekl prezident HK ČR Petr Kužel. .

Jednání se dotkla i problematiky státních zkušeben. Premiér Nečas v této souvislosti vyjádřil názor, že privatizace všech státních zkušeben by mohla mít negativní dopady na objektivitu a nezávislost v některých odvětvích hospodářství. Předseda vlády souhlasil se stanoviskem Hospodářské komory České republiky, aby v jednotlivých oborech zůstala zachována alespoň jedna nezávislá státní zkušebna, ovšem bez nároku na příspěvek státu. Státní pokladna by tak nebyla zatížena, ale existovala by garance objektivity.

„Cením si toho, že premiér Nečas s podnikatelskou sférou diskutuje a vnímá její legitimní postoje. Průběžný dialog mezi vládou a podnikateli je totiž jedním z nezbytných předpokladů pro prosperitu tohoto státu," konstatoval na závěr jednání s premiérem prezident HK ČR Petr Kužel.

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. Hlavním posláním Hospodářské komory ČR je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Hospodářská komora České republiky je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy a chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných živnostenských společenstev. HK ČR sdružuje téměř 14 000 členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 65 regionálních a 83 oborových asociací HK ČR. Více na www.komora.cz

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE