INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem
Nutná reforma státní správa, zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky, podpora exportu. To byla některá z témat, o kterých s premiérem Petrem Nečasem v pondělí 21. března 2011 ve Strakově akademii diskutoval prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel spolu s viceprezidenty Pavlem Bartošem a Janem Wiesnerem.

„Pro Hospodářskou komoru České republiky je klíčové, aby státní správa podnikatelům život ulehčovala a ne ho komplikovala. Vnímám pozitivní kroky, které v této oblasti učinila současná vláda, ale obávám se, že to ještě ani zdaleka nestačí. Bohužel dnes a denně se ukazuje, že česká státní správa je stále příliš přebujelá a neefektivní – státní úředníci vytvářejí mnohdy zbytečné a nesmyslně složité předpisy, kterým nerozumí ani oni sami, mění pravidla za pochodu, nebo se věnují nepodstatným záležitostem. Pokud vláda hledá rezervy v rozpočtu, tak další racionalizace státní administrativy a zvýšení efektivity výkonu veřejné moci je vhodnou cestou. Státní správa by se měla soustředit na to podstatné a podnikatelům maximálně pomáhat, tak, aby se mohli co nejvíce věnovat svému byznysu, dávat lidem práci a nepřímo i plnit státní pokladnu," shrnul po jednání s premiérem prezident HK ČR Petr Kužel.

Premiér Nečas se s prezidentem Kuželem při jednání shodli na potřebě realizovat účinnou proexportní politiku a zachovat současný systém obchodní diplomacie, který představuje výraznou a v mnohém nezastupitelnou pomoc českým podnikům snažícím se uplatnit na zahraničních trzích.

„Nyní v souvislosti se strategickou vizí EU Evropa 2020 stojíme před úkolem dokončit zpracování Národního programu reforem, který se bez zapojení zástupců podnikatelské sféry neobejde. Klademe jednoznačný důraz na konkurenceschopnost českých podniků a vůbec celé ekonomiky v rámci Evropy i světa. Zlepšování této hodnoty by se mělo stát jednoznačnou prioritou celé české politické reprezentace. Stát i podnikatelé by měli umět přemýšlet a společně plánovat i v delším časovém horizontu, jinak nás konkurence ze zahraničí převálcuje. Musíme také umět vhodně uchopit kohezní politiku EU a vytvářet motivační podmínky pro podnikání," řekl prezident HK ČR Petr Kužel. .

Jednání se dotkla i problematiky státních zkušeben. Premiér Nečas v této souvislosti vyjádřil názor, že privatizace všech státních zkušeben by mohla mít negativní dopady na objektivitu a nezávislost v některých odvětvích hospodářství. Předseda vlády souhlasil se stanoviskem Hospodářské komory České republiky, aby v jednotlivých oborech zůstala zachována alespoň jedna nezávislá státní zkušebna, ovšem bez nároku na příspěvek státu. Státní pokladna by tak nebyla zatížena, ale existovala by garance objektivity.

„Cením si toho, že premiér Nečas s podnikatelskou sférou diskutuje a vnímá její legitimní postoje. Průběžný dialog mezi vládou a podnikateli je totiž jedním z nezbytných předpokladů pro prosperitu tohoto státu," konstatoval na závěr jednání s premiérem prezident HK ČR Petr Kužel.

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. Hlavním posláním Hospodářské komory ČR je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Hospodářská komora České republiky je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy a chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných živnostenských společenstev. HK ČR sdružuje téměř 14 000 členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 65 regionálních a 83 oborových asociací HK ČR. Více na www.komora.cz

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE