INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
Některé tradiční zemědělské plodiny, mezi něž v první řadě patří brambory, jsou na českých polích stále větší vzácností. Zatímco stoupá výměra obilovin a ozimé řepky, speciální a technické plodiny se z osevních postupů vytrácejí. To není dobrá zpráva ani pro zemědělce, ani pro krajinu ani pro spotřebitele.

Z Vysočiny se už nadobro vytratil len a nyní se zmenšují i pole s bramborami. Zatímco před 30 lety se hlízy sklízely ze 130 tisíc hektarů, loni už jen z 27 079 ha půdy. Jak uvedl prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba, tento vývoj s sebou přináší pokles zaměstnanosti i přidané hodnoty, nepříznivě se vytváří celá struktura našeho zemědělství.

Snižování pěstebních ploch a produkce brambor se přímo dotýká konzumentů i zpracovatelského průmyslu. „Po roce 2012 budou mít škrobaři problém s dostatkem suroviny," uvedla předsedkyně Českého škrobárenského svazu Ing. Marie Vávrová. V provozu zůstaly už jen tři firmy, které vyrábějí bramborový škrob. Kvóta pro ČR stanovená Evropskou unií činí 33 660 tun. Podle jejích slov je nutné, aby stát poskytl bramborářům stejnou podporu, jakou mají pěstitelé v okolních zemích, jinak bude tato komodita ještě víc ohrožena.

Ke zpracování na škrob jde pětina domácí produkce brambor. Jak prohlásil předseda Ústředního bramborářského svazu ČR Ing. Miloslav Chlan, brambory vyžadují nejen finanční podporu, ale i potřebné znalosti. Jde po agrotechnické stránce o velmi náročnou plodinu. Česká republika a především Vysočina je vyhlášená vysokou kvalitou brambor. O tom svědčí i rostoucí vývoz bramborové sadby na nejnáročnější evropské trhy. Přejme si, aby nám dobré jméno zůstalo zachováno i pro budoucnost.

Na typickou chuť, konzistenci i domácí odrůdy brambor jsou spotřebitelé zvyklí a vyžadují je. Hrozí však nebezpečí, že bez dostatečných národních dotací toto zboží z obchodů zmizí a v nabídce zůstanou jen importované potraviny.

(kčr)

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3