INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Některé tradiční zemědělské plodiny, mezi něž v první řadě patří brambory, jsou na českých polích stále větší vzácností. Zatímco stoupá výměra obilovin a ozimé řepky, speciální a technické plodiny se z osevních postupů vytrácejí. To není dobrá zpráva ani pro zemědělce, ani pro krajinu ani pro spotřebitele.

Z Vysočiny se už nadobro vytratil len a nyní se zmenšují i pole s bramborami. Zatímco před 30 lety se hlízy sklízely ze 130 tisíc hektarů, loni už jen z 27 079 ha půdy. Jak uvedl prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba, tento vývoj s sebou přináší pokles zaměstnanosti i přidané hodnoty, nepříznivě se vytváří celá struktura našeho zemědělství.

Snižování pěstebních ploch a produkce brambor se přímo dotýká konzumentů i zpracovatelského průmyslu. „Po roce 2012 budou mít škrobaři problém s dostatkem suroviny," uvedla předsedkyně Českého škrobárenského svazu Ing. Marie Vávrová. V provozu zůstaly už jen tři firmy, které vyrábějí bramborový škrob. Kvóta pro ČR stanovená Evropskou unií činí 33 660 tun. Podle jejích slov je nutné, aby stát poskytl bramborářům stejnou podporu, jakou mají pěstitelé v okolních zemích, jinak bude tato komodita ještě víc ohrožena.

Ke zpracování na škrob jde pětina domácí produkce brambor. Jak prohlásil předseda Ústředního bramborářského svazu ČR Ing. Miloslav Chlan, brambory vyžadují nejen finanční podporu, ale i potřebné znalosti. Jde po agrotechnické stránce o velmi náročnou plodinu. Česká republika a především Vysočina je vyhlášená vysokou kvalitou brambor. O tom svědčí i rostoucí vývoz bramborové sadby na nejnáročnější evropské trhy. Přejme si, aby nám dobré jméno zůstalo zachováno i pro budoucnost.

Na typickou chuť, konzistenci i domácí odrůdy brambor jsou spotřebitelé zvyklí a vyžadují je. Hrozí však nebezpečí, že bez dostatečných národních dotací toto zboží z obchodů zmizí a v nabídce zůstanou jen importované potraviny.

(kčr)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE