INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Některé tradiční zemědělské plodiny, mezi něž v první řadě patří brambory, jsou na českých polích stále větší vzácností. Zatímco stoupá výměra obilovin a ozimé řepky, speciální a technické plodiny se z osevních postupů vytrácejí. To není dobrá zpráva ani pro zemědělce, ani pro krajinu ani pro spotřebitele.

Z Vysočiny se už nadobro vytratil len a nyní se zmenšují i pole s bramborami. Zatímco před 30 lety se hlízy sklízely ze 130 tisíc hektarů, loni už jen z 27 079 ha půdy. Jak uvedl prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba, tento vývoj s sebou přináší pokles zaměstnanosti i přidané hodnoty, nepříznivě se vytváří celá struktura našeho zemědělství.

Snižování pěstebních ploch a produkce brambor se přímo dotýká konzumentů i zpracovatelského průmyslu. „Po roce 2012 budou mít škrobaři problém s dostatkem suroviny," uvedla předsedkyně Českého škrobárenského svazu Ing. Marie Vávrová. V provozu zůstaly už jen tři firmy, které vyrábějí bramborový škrob. Kvóta pro ČR stanovená Evropskou unií činí 33 660 tun. Podle jejích slov je nutné, aby stát poskytl bramborářům stejnou podporu, jakou mají pěstitelé v okolních zemích, jinak bude tato komodita ještě víc ohrožena.

Ke zpracování na škrob jde pětina domácí produkce brambor. Jak prohlásil předseda Ústředního bramborářského svazu ČR Ing. Miloslav Chlan, brambory vyžadují nejen finanční podporu, ale i potřebné znalosti. Jde po agrotechnické stránce o velmi náročnou plodinu. Česká republika a především Vysočina je vyhlášená vysokou kvalitou brambor. O tom svědčí i rostoucí vývoz bramborové sadby na nejnáročnější evropské trhy. Přejme si, aby nám dobré jméno zůstalo zachováno i pro budoucnost.

Na typickou chuť, konzistenci i domácí odrůdy brambor jsou spotřebitelé zvyklí a vyžadují je. Hrozí však nebezpečí, že bez dostatečných národních dotací toto zboží z obchodů zmizí a v nabídce zůstanou jen importované potraviny.

(kčr)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE