INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem
Sdružení pro zahraniční investice - AFI a Americká obchodní komora v ČR vytvoří platformu pro vzájemné setkávání inovativních start-up firem se zástupci soukromých fondů rizikového kapitálu. Cílem iniciativy s názvem adVENTURE je zejména edukace tvůrců nadějných projektů ve vztahu k jejich obchodnímu využití a podpora možné komercializace výsledků jejich výzkumu a vývoje. Partnerem adVENTURE je poradenská společnost PwC Česká republika a podporují jej také Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Czech Private Equity and Venture Capital Association. Mediálním partnerem projektu je deník E15.

„Mladí výzkumníci alias začínající podnikatelé, byť vyvinuli unikátní technologii, aplikaci nebo produkt, jsou často konfrontováni s krutou realitou získávání nezbytného financování pro další expanzi. Bez potřebného kapitálu je penetrace na cílové trhy velmi komplikovaná. Získat půjčku od banky je pro firmu bez historie nesmírně komplikované a právě v tomto případě přicházejí na scénu soukromé fondy rizikového kapitálu", vysvětlil Petr Hájek, předseda Kontrolní komise AFI. „Smyslem této iniciativy je vytvořit jakousi platformu pro neformální setkávání mezi těmito dvěma odlišnými světy – výzkumníky a zástupci start-up firem na jedné straně a tzv. business angels a venture kapitálovými investory, jejichž doménou je byznys a kapitálové vstupy do perspektivních projektů na straně druhé. Věříme, že takováto setkání mohou výrazně napomoci k posílení inovačního potenciálu České republiky," dodal Hájek.

„Prakticky využitelný výzkum a inovace vnímáme jako hnací sílu rozvoje lidských zdrojů, a potažmo celé ekonomiky. Snažíme se nalézt způsoby, jak propojit a sblížit výzkum s aplikační sférou. Projekt adVENTURE je jedním z nich: výzkumné týmy zjistí komerční potenciál svých projektů, setkají se s potenciálními investory, kteří se naopak dozvědí více o aktuálních projektech na trhu a členech výzkumných týmů," uvedl Weston Stacey, výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR.

Během akce adVENTURE budou představeny projekty s prokazatelným potenciálem dalšího růstu vznikající především v rámci výzkumných týmů vysokých škol, v podnikatelských inkubátorech a technologických centrech. Tvůrcům bude poskytnuta zpětná vazba renomovaných odborníků z praxe ohledně komerčního potenciálu jejich projektu, a to v oblastech financování, marketingu, lidských zdrojů atd. Prezentace budou obsahově odpovídat předem definovanému zadání, finální obsah jednotlivých prezentací před akcí usměrní a pomohou dotvořit konzultanti PwC. V publiku zasednou zástupci fondů rizikového kapitálu a business angels.

Uzávěrka přihlášek do prvního ročníku končí již 30.4.2011. adVENTURE se uskuteční dne 19.5.2011 v Praze. Více informací naleznete na http://www.spolupraceroku.cz/adventure.

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE