INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Celkem šest českých firem a Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků se ve dnech 24.-27.5. 2011 díky pomoci Hospodářské komory České republiky a agentury CechTrade představí na veletrhu Hospitalar v brazilském Sao Paulu, který je zaměřen na zdravotnické potřeby a přístroje.

Přední tuzemští výrobci v tomto oboru tak budou mít skvělou příležitost prezentovat svou činnost a produkty na mimořádně perspektivním brazilském trhu a navázat přitom potřebné obchodní kontakty.

Hospitalar patří v Latinské Americe mezi nejkomplexnější a nejspecializovanější veletrh pro zdravotní péči. Na veletrhu jsou k vidění špičkové zařízení a technologie pro nemocnice a jiná zdravotnická zařízení. V minulém roce se jej zúčastnilo na 800 vystavovatelů ze 36 zemí a s produkty firem se na něm seznámilo celkem 89 000 profesionálů. Letos se předpokládá účast 1250 firem z 32 zemí. Více o veletrhu na www.hospitalar.com/ingles/index.html

České firmy na veletrhu Hospitalar:

• Cheiron

• VF a.s.

• ITC Zlín

• BMT Medical Technology, spol. s r.o.

• Ego Zlín, spol. s. r.o.

• Linet

• Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Účast českých podnikatelů na veletrhu Hospitalar je realizována v rámci projektu „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí". Jeho nositelem je agentura CzechTrade a koordinátorem Hospodářská komora České republiky (HK ČR). Projekt je financován z prostředků ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Díky tomuto projektu mohou české podniky získat podporu až do výše 120.000,- Kč na přímé náklady spojené s účastí na veletrhu a navíc mohou představit svou nabídku v rámci komunikační kampaně přímo v zahraničním teritoriu.

Tuzemský byznys se tak může efektivně prezentovat před potenciálními zahraničními partnery a uzavírat s nimi obchodní kontrakty. Za relativně krátkou dobu své existence se projekt setkal s velmi pozitivním ohlasem českých firem. Mnohým výrazně dopomohl k uplatnění na zahraničních trzích.

Od února 2010 do začátku března 2011 se díky tomuto projektu v zahraničí představilo více než 800 firem a profesních organizací ze všech regionů ČR, a to na 61 veletrzích ve 33 zemích světa.

Více informací o projektu a jeho aktivitách na www.komora.cz/veletrhy

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE