INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem
Celkem šest českých firem a Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků se ve dnech 24.-27.5. 2011 díky pomoci Hospodářské komory České republiky a agentury CechTrade představí na veletrhu Hospitalar v brazilském Sao Paulu, který je zaměřen na zdravotnické potřeby a přístroje.

Přední tuzemští výrobci v tomto oboru tak budou mít skvělou příležitost prezentovat svou činnost a produkty na mimořádně perspektivním brazilském trhu a navázat přitom potřebné obchodní kontakty.

Hospitalar patří v Latinské Americe mezi nejkomplexnější a nejspecializovanější veletrh pro zdravotní péči. Na veletrhu jsou k vidění špičkové zařízení a technologie pro nemocnice a jiná zdravotnická zařízení. V minulém roce se jej zúčastnilo na 800 vystavovatelů ze 36 zemí a s produkty firem se na něm seznámilo celkem 89 000 profesionálů. Letos se předpokládá účast 1250 firem z 32 zemí. Více o veletrhu na www.hospitalar.com/ingles/index.html

České firmy na veletrhu Hospitalar:

• Cheiron

• VF a.s.

• ITC Zlín

• BMT Medical Technology, spol. s r.o.

• Ego Zlín, spol. s. r.o.

• Linet

• Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Účast českých podnikatelů na veletrhu Hospitalar je realizována v rámci projektu „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí". Jeho nositelem je agentura CzechTrade a koordinátorem Hospodářská komora České republiky (HK ČR). Projekt je financován z prostředků ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Díky tomuto projektu mohou české podniky získat podporu až do výše 120.000,- Kč na přímé náklady spojené s účastí na veletrhu a navíc mohou představit svou nabídku v rámci komunikační kampaně přímo v zahraničním teritoriu.

Tuzemský byznys se tak může efektivně prezentovat před potenciálními zahraničními partnery a uzavírat s nimi obchodní kontrakty. Za relativně krátkou dobu své existence se projekt setkal s velmi pozitivním ohlasem českých firem. Mnohým výrazně dopomohl k uplatnění na zahraničních trzích.

Od února 2010 do začátku března 2011 se díky tomuto projektu v zahraničí představilo více než 800 firem a profesních organizací ze všech regionů ČR, a to na 61 veletrzích ve 33 zemích světa.

Více informací o projektu a jeho aktivitách na www.komora.cz/veletrhy

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE