INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
4. května 2011 se sešli vrcholní zástupci Svazu průmyslu a dopravy České republiky, Svazu dopravy České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, ČESMAD BOHEMIA, Asociace PPP, Sdružení pro dopravní telematiku a Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Tito zástupci reprezentující převážnou část zaměstnavatelů průmyslu, stavebnictví, dopravy a přepravy se zaměřili na aktuální otázky souvisejících s dalším rozvojem dopravy. Výsledkem jednání je vzájemná koordinace a společný postup v těch oblastech dopravy, které jsou považovány za klíčové z pohledu konkurenceschopnosti české ekonomiky a vzrůstající životní úrovně našich občanů.

Nejdůležitější závěry jednání

A. Dobudování bezpečné, rozsahem odpovídající potřebám, efektivní páteřní dopravní infrastruktury do roku 2020 je klíčové pro konkurenceschopnost ČR, a proto musí být aktuální prioritou všech představitelů zákonodárné a výkonné moci.

B. Je potřeba urychleně stabilizovat finanční zdroje pro pořízení chybějící a údržbu existující dopravní infrastruktury. Významnými nástroji této stabilizace mají být zvýšení podílu spotřební daně z minerálních olejů (paliv) na financování infrastruktury a využití metody pořizování Public Private Partnership (PPP).

C. Využití metody PPP nebrání v ČR žádné legislativní překážky, existují vytipované projekty (např. D3, R35, D1) a finanční instituce jsou připraveny podílet se na jejich financování. Svazy a asociace doporučují proto neprodleně připravit k realizaci první projekt PPP. Při volbě projektu je třeba klást důraz na jeho relativní jednoduchost, vysoký stupeň připravenosti a doporučujeme nižší finanční objem (tj. do 500 mil. EUR), s maximálním využitím zahraničních zkušeností a umožněním co největší konkurence. Svazy a asociace nesouhlasí s případnými úvahami o jednom projektu PPP s řádově vyšším finančním objemem.

D. Požaduje se přehodnotit nepromyšlený a uspěchaný postup Ministerstva dopravy ČR při přípravě výběrového řízení na rozšíření mýtného systému na silnice nižších tříd. Místo tohoto projektu asociace a svazy doporučují již nyní vypracovat konsensuální vizi rozvoje mýtného systému v ČR po r. 2016, kdy vyprší smluvní vztah státu s existujícím provozovatelem mýtného systému.

E. Rozvoj a zatraktivnění veřejné a městské hromadné dopravy včetně obnovy vozového parku je podceňovanou oblastí, bez které nelze v ČR dosáhnout efektivního a udržitelného dopravního systému. Doporučuje se proto věnovat zvýšenou pozornost nejen veřejné dopravě, ale také její důsledné integraci s ostatními druhy doprav.

F. Neexistence celoročního přístupu ČR k Severnímu moři po vnitrozemských vodních cestách a úplná absence přístupu k Černému moři může v budoucnu vyvolat dopravní, ekonomické, energetické a bezpečnostní problémy. Proto svazy navrhují neprodleně zlepšit plavební podmínky na labské vodní cestě v úseku Ústí nad Labem – státní hranice, zajistit splavnost Labe do přístavu Pardubice a v širším celoevropském kontextu diskutovat proveditelnost projektu průplavního propojení Dunaj-Odra-Labe.

G. Je požadavkem, aby Ministerstvo dopravy ČR při přípravě všech strategických, koncepčních postupů, dokumentů, legislativy a vlastních projektů postupovalo konsensuálním způsobem se zapojením široké odborné veřejnosti a zástupců zaměstnavatelů.

Uvedené závěry byly zaslány oficiální cestou Ministerstvu dopravy ČR a Hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

(tz)


Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3