INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
4. května 2011 se sešli vrcholní zástupci Svazu průmyslu a dopravy České republiky, Svazu dopravy České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, ČESMAD BOHEMIA, Asociace PPP, Sdružení pro dopravní telematiku a Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Tito zástupci reprezentující převážnou část zaměstnavatelů průmyslu, stavebnictví, dopravy a přepravy se zaměřili na aktuální otázky souvisejících s dalším rozvojem dopravy. Výsledkem jednání je vzájemná koordinace a společný postup v těch oblastech dopravy, které jsou považovány za klíčové z pohledu konkurenceschopnosti české ekonomiky a vzrůstající životní úrovně našich občanů.

Nejdůležitější závěry jednání

A. Dobudování bezpečné, rozsahem odpovídající potřebám, efektivní páteřní dopravní infrastruktury do roku 2020 je klíčové pro konkurenceschopnost ČR, a proto musí být aktuální prioritou všech představitelů zákonodárné a výkonné moci.

B. Je potřeba urychleně stabilizovat finanční zdroje pro pořízení chybějící a údržbu existující dopravní infrastruktury. Významnými nástroji této stabilizace mají být zvýšení podílu spotřební daně z minerálních olejů (paliv) na financování infrastruktury a využití metody pořizování Public Private Partnership (PPP).

C. Využití metody PPP nebrání v ČR žádné legislativní překážky, existují vytipované projekty (např. D3, R35, D1) a finanční instituce jsou připraveny podílet se na jejich financování. Svazy a asociace doporučují proto neprodleně připravit k realizaci první projekt PPP. Při volbě projektu je třeba klást důraz na jeho relativní jednoduchost, vysoký stupeň připravenosti a doporučujeme nižší finanční objem (tj. do 500 mil. EUR), s maximálním využitím zahraničních zkušeností a umožněním co největší konkurence. Svazy a asociace nesouhlasí s případnými úvahami o jednom projektu PPP s řádově vyšším finančním objemem.

D. Požaduje se přehodnotit nepromyšlený a uspěchaný postup Ministerstva dopravy ČR při přípravě výběrového řízení na rozšíření mýtného systému na silnice nižších tříd. Místo tohoto projektu asociace a svazy doporučují již nyní vypracovat konsensuální vizi rozvoje mýtného systému v ČR po r. 2016, kdy vyprší smluvní vztah státu s existujícím provozovatelem mýtného systému.

E. Rozvoj a zatraktivnění veřejné a městské hromadné dopravy včetně obnovy vozového parku je podceňovanou oblastí, bez které nelze v ČR dosáhnout efektivního a udržitelného dopravního systému. Doporučuje se proto věnovat zvýšenou pozornost nejen veřejné dopravě, ale také její důsledné integraci s ostatními druhy doprav.

F. Neexistence celoročního přístupu ČR k Severnímu moři po vnitrozemských vodních cestách a úplná absence přístupu k Černému moři může v budoucnu vyvolat dopravní, ekonomické, energetické a bezpečnostní problémy. Proto svazy navrhují neprodleně zlepšit plavební podmínky na labské vodní cestě v úseku Ústí nad Labem – státní hranice, zajistit splavnost Labe do přístavu Pardubice a v širším celoevropském kontextu diskutovat proveditelnost projektu průplavního propojení Dunaj-Odra-Labe.

G. Je požadavkem, aby Ministerstvo dopravy ČR při přípravě všech strategických, koncepčních postupů, dokumentů, legislativy a vlastních projektů postupovalo konsensuálním způsobem se zapojením široké odborné veřejnosti a zástupců zaměstnavatelů.

Uvedené závěry byly zaslány oficiální cestou Ministerstvu dopravy ČR a Hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

(tz)


Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE