INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
4. května 2011 se sešli vrcholní zástupci Svazu průmyslu a dopravy České republiky, Svazu dopravy České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, ČESMAD BOHEMIA, Asociace PPP, Sdružení pro dopravní telematiku a Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Tito zástupci reprezentující převážnou část zaměstnavatelů průmyslu, stavebnictví, dopravy a přepravy se zaměřili na aktuální otázky souvisejících s dalším rozvojem dopravy. Výsledkem jednání je vzájemná koordinace a společný postup v těch oblastech dopravy, které jsou považovány za klíčové z pohledu konkurenceschopnosti české ekonomiky a vzrůstající životní úrovně našich občanů.

Nejdůležitější závěry jednání

A. Dobudování bezpečné, rozsahem odpovídající potřebám, efektivní páteřní dopravní infrastruktury do roku 2020 je klíčové pro konkurenceschopnost ČR, a proto musí být aktuální prioritou všech představitelů zákonodárné a výkonné moci.

B. Je potřeba urychleně stabilizovat finanční zdroje pro pořízení chybějící a údržbu existující dopravní infrastruktury. Významnými nástroji této stabilizace mají být zvýšení podílu spotřební daně z minerálních olejů (paliv) na financování infrastruktury a využití metody pořizování Public Private Partnership (PPP).

C. Využití metody PPP nebrání v ČR žádné legislativní překážky, existují vytipované projekty (např. D3, R35, D1) a finanční instituce jsou připraveny podílet se na jejich financování. Svazy a asociace doporučují proto neprodleně připravit k realizaci první projekt PPP. Při volbě projektu je třeba klást důraz na jeho relativní jednoduchost, vysoký stupeň připravenosti a doporučujeme nižší finanční objem (tj. do 500 mil. EUR), s maximálním využitím zahraničních zkušeností a umožněním co největší konkurence. Svazy a asociace nesouhlasí s případnými úvahami o jednom projektu PPP s řádově vyšším finančním objemem.

D. Požaduje se přehodnotit nepromyšlený a uspěchaný postup Ministerstva dopravy ČR při přípravě výběrového řízení na rozšíření mýtného systému na silnice nižších tříd. Místo tohoto projektu asociace a svazy doporučují již nyní vypracovat konsensuální vizi rozvoje mýtného systému v ČR po r. 2016, kdy vyprší smluvní vztah státu s existujícím provozovatelem mýtného systému.

E. Rozvoj a zatraktivnění veřejné a městské hromadné dopravy včetně obnovy vozového parku je podceňovanou oblastí, bez které nelze v ČR dosáhnout efektivního a udržitelného dopravního systému. Doporučuje se proto věnovat zvýšenou pozornost nejen veřejné dopravě, ale také její důsledné integraci s ostatními druhy doprav.

F. Neexistence celoročního přístupu ČR k Severnímu moři po vnitrozemských vodních cestách a úplná absence přístupu k Černému moři může v budoucnu vyvolat dopravní, ekonomické, energetické a bezpečnostní problémy. Proto svazy navrhují neprodleně zlepšit plavební podmínky na labské vodní cestě v úseku Ústí nad Labem – státní hranice, zajistit splavnost Labe do přístavu Pardubice a v širším celoevropském kontextu diskutovat proveditelnost projektu průplavního propojení Dunaj-Odra-Labe.

G. Je požadavkem, aby Ministerstvo dopravy ČR při přípravě všech strategických, koncepčních postupů, dokumentů, legislativy a vlastních projektů postupovalo konsensuálním způsobem se zapojením široké odborné veřejnosti a zástupců zaměstnavatelů.

Uvedené závěry byly zaslány oficiální cestou Ministerstvu dopravy ČR a Hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

(tz)


Slovo ke dni

  • Velký úklid v e-shopech

    Už dávno jsme si zvykli nakupovat nejen v kamenných obchodech, ale také na internetu. Obrat e-shopů neustále roste a v kritických obdobích, například během pandemie, překonával všechny rekordy. Kdo by ostatně neocenil téměř nekonečný výběr zboží, které vlastně ani nezná státní hranice ani prodejní dobu? Samozřejmě že e-commerce s sebou přináší i rizika pro obě strany, pro prodávající i zákazníky. Proto je překvapující, že teprve nyní zpřísnila naše legislativa pravidla obchodování. Už si ani v „anonymním“ cyber prostoru nebude moci každý dělat, co chce, a počítat s tím, že mu vše projde. Například používat e-shop jako bezplatnou půjčovnu nebo sám sobě psát pochvalné recenze a záměrně klamat spotřebitele. Není pochyb, že dodržování přísnějších regulí internetovému businessu jenom prospěje a podpoří jeho další růst.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Arbitrážní a mediační centrum WIPO: zkušenosti ze zahraničí 30. listopad 2022

V tomto vydání zakončíme seriál o IP mediacích a jejich využití při řešení sporů v oblasti ochrany duševního vlastnictví nahlédnutím do zahraničí. Konkrétně se zaměříme na zkušenosti a na mediační případy úspěšně vyřešené v Arbitrážním a mediačním centru Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě a v Singapuru.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3