INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
V pondělí 6. června se uskutečnila schůzka představitelů Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR a Konsorcia nevládních agrárních organizací s předsedou vlády ČR panem Petrem Nečasem. Delegaci zemědělců vedl prezident AK ČR Jan Veleba, doprovázen předsedou ZS ČR Miroslavem Jirkovským a zástupcem Konsorcia Bohumilem Beladou, který je zároveň viceprezidentem AK ČR. Jednání byl přítomen ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Obsahem jednání bylo seznámení pana premiéra s pozicí shora uvedených organizací k reformě Společné zemědělské politiky od r. 2014 (dále SZP), respektive vyjednání příznivých podmínek pro zemědělce ČR.

Pan premiér byl požádán o podporu stávající pozice MZe, kterou schválila vláda ČR a o její zařazení mezi důležité priority vlády.

Z diskuse vyplynuly následující závěry:

• Pan premiér přislíbil, že vláda ČR bude usilovat o udržení objemu SZP na úrovni 55 mld. eur za předpokladu, že bude zachován růst ekonomiky EU a že na celkový rozpočet EU bude alokováno 1% HDP EU.

• Pan premiér sdělil svoji podporu úsilí o vyjednání rovných podmínek v rámci reformy SZP a odmítnutí zastropování přímých plateb.

• Pan premiér přislíbil, že vyjednávání reformy SZP, která představuje 40% rozpočtu EU bude důležitou součástí aktivit vlády ČR

• Závěrem pan premiér vyjádřil názor, že zastropování přímých plateb by přineslo snížení zaměstnanosti na venkově a zvýšení rozdílu mezi venkovem a městem v neprospěch venkova.

Závěrem se obě strany shodly na potřebě vzájemné těsné komunikace v průběhu vyjednávání podmínek reformy SZP.

Jan Veleba

Prezident AK ČR

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3