INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
V pondělí 6. června se uskutečnila schůzka představitelů Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR a Konsorcia nevládních agrárních organizací s předsedou vlády ČR panem Petrem Nečasem. Delegaci zemědělců vedl prezident AK ČR Jan Veleba, doprovázen předsedou ZS ČR Miroslavem Jirkovským a zástupcem Konsorcia Bohumilem Beladou, který je zároveň viceprezidentem AK ČR. Jednání byl přítomen ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Obsahem jednání bylo seznámení pana premiéra s pozicí shora uvedených organizací k reformě Společné zemědělské politiky od r. 2014 (dále SZP), respektive vyjednání příznivých podmínek pro zemědělce ČR.

Pan premiér byl požádán o podporu stávající pozice MZe, kterou schválila vláda ČR a o její zařazení mezi důležité priority vlády.

Z diskuse vyplynuly následující závěry:

• Pan premiér přislíbil, že vláda ČR bude usilovat o udržení objemu SZP na úrovni 55 mld. eur za předpokladu, že bude zachován růst ekonomiky EU a že na celkový rozpočet EU bude alokováno 1% HDP EU.

• Pan premiér sdělil svoji podporu úsilí o vyjednání rovných podmínek v rámci reformy SZP a odmítnutí zastropování přímých plateb.

• Pan premiér přislíbil, že vyjednávání reformy SZP, která představuje 40% rozpočtu EU bude důležitou součástí aktivit vlády ČR

• Závěrem pan premiér vyjádřil názor, že zastropování přímých plateb by přineslo snížení zaměstnanosti na venkově a zvýšení rozdílu mezi venkovem a městem v neprospěch venkova.

Závěrem se obě strany shodly na potřebě vzájemné těsné komunikace v průběhu vyjednávání podmínek reformy SZP.

Jan Veleba

Prezident AK ČR

Slovo ke dni

  • Ochlazení z Bruselu

    Svět se dostal do bezprecedentní situace. Kdo by před rokem řekl, že Evropská unie bude firmám a lidem nakazovat, jak si mají zatopit. Kolik stupňů Celsia bude v pořádku, kolik ne a kdy si budou teplomilní hříšníci koledovat o trest. Vracíme se tak do časů direktivní ekonomiky, do dob, kdy strana a vláda nařizovala, co kdo smí a nesmí. V kapitalizmu přece měla místo nařízení a zákazů usměrňovat chování společnosti neviditelná ruka trhu. Jenže ani ta, jak se ukazuje, nezískala plnou důvěru vedení. Ano, zemního plynu, elektřiny i dalších energií se nebude dostávat, ale s jeho kritickým nedostatkem roste jejich cena. Kdo tedy bude moci příští zimu topit „pánu Bohu do oken“? Myslím si, že skoro nikdo. Omezovat se ve spotřebě a snižovat náklady se stane nutností, pokud mají firmy a domácnosti přežít krizové období. Tento ekonomický zákon...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Formulace zásad mediační dohody 10. srpen 2022

V předchozích příspěvcích jsme se seznámili s těmi fázemi mediace, ve kterých IP mediátor navozuje pocit vzájemné důvěry a pozitivního ovzduší pro mediační jednání, nastavuje základní pracovní a společenská pravidla, a také aktivně naslouchá stranám a pojmenovává předměty jednání. Strany konfliktu však nebyly zatím připraveny spolu efektivně komunikovat a vzájemně si na­slouchat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3