INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Třicet procent českých radnic zveřejňuje na internetu veřejné zakázky již v hodnotě do 99 999 Kč. Necelá třetina radnic tak jedná nad rámec povinností, které jim ukládá zákon o veřejných zakázkách. Vyplývá to z dotazníkového šetření obcí, jehož výsledky byly dnes zveřejněny na zahájení 4. ročníku srovnávacího průzkumu Město pro byznys.

Veřejné zakázky publikují na internetu všechny radnice. Liší se ale v tom, od jaké hodnoty. Osmadvacet procent radnic navíc veřejné zakázky rozlišuje na zakázky pro dodávky a služby a zakázky pro stavební práce, ačkoli jim to zákon výslovně neukládá. „Radnice, které rozdělují zakázky na dodávky, služby a stavební práce, mají vnitřně nastavené vyšší limity pro zveřejnění veřejných zakázek než ty, které zakázky typově nerozlišují," konstatoval Michal Kaderka, analytik agentury Datank, která šetření provedla v rámci srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Dotazníkového šetření se v průběhu dubna a května zúčastnila necelá polovina z 227 oslovených radnic.

Smlouvy s dodavateli veřejných zakázek na internetu zveřejňuje jen 17 procent radnic, záleží ale na výši zakázky. Všechny smlouvy bez ohledu na výši zakázky na webu zveřejňují jen 4 procenta respondentů.

Zajímavá jsou i zjištění, jak se na jednotlivých radnicích veřejné zakázky schvalují. Necelé dvě třetiny městských zastupitelstev schvalují veřejné zakázky v hodnotě do 2 milionů Kč. V 18 procentech případů schvaluje rada města veřejné zakázky již v hodnotě do 99 999 Kč. V 6 procentech rada města schvaluje pouze tzv. podlimitní zakázky (min. 2 mil. Kč bez DPH pro služby a dodávky a 6 mil. Kč bez DPH pro stavební práce).

Cílem srovnávacího výzkumu Město pro byznys je vyhodnocovat podmínky pro podnikání ve 205 obcích s rozšířenou působností a ve 22 pražských městských částech. „Místní samospráva je nejbližší parter podnikatelů v regionu. Bez vstřícnosti a dobré spolupráce mezi podnikateli, místní samosprávou a státní správou by bylo řešení problémů, nejen hospodářských, na mnoha místech naší země daleko obtížnější," podotkl prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. „Hospodářská komora je jako reprezentant podnikatelské veřejnosti zastoupena prakticky ve všech regionech ČR a mohu tak s uspokojením konstatovat, že představitelé místní samosprávy si tuto nezbytnost vzájemné komunikace a spolupráce většinou uvědomují. Vědí, že pokud se v daném místě daří podnikatelům, daří se pak i obci jako takové," doplnil.

V rámci výzkumu se města hodnotí na základě 50 kritérií rozdělených do 6 oblastí: 1. současný rozvoj podnikatelského prostředí, 2. kvalita lokality, 3. přístup veřejné správy, 4. podmínky pracovního trhu, 5. ceny a 6. průzkum mezi podnikateli mezi více než 10 tisíci podnikateli. V roce 2010 získal celorepublikový titul Město pro byznys jihočeský Písek.

„Stavební Skupina EUROVIA CS podporuje projekt Město pro byznys již čtvrtým rokem. Tento odborný výzkum se zabývá úrovní podnikatelské sféry napříč Českou republikou. EUROVIA CS působí jako podnikatelský subjekt ve všech krajích, a proto jí výsledky projektu přirozeně zajímají. Díky nim lépe chápeme požadavky a problémy jednotlivých regionů a můžeme tak být místním dobrým partnerem," řekl Zdeněk Synáček, člen představenstva a obchodní ředitel EUROVIA CS, a.s.

Data i analýzy výzkumu jsou využívány pro monitoring podnikatelských podmínek hospodářskými komorami, městy a v roce 2009 dokonce i Národní ekonomickou radou vlády (NERV) pro návrh řešení odstranění dopadů hospodářské krize v ČR. Letošní celorepublikové pořadí bude zveřejněno na podzim.

***

Vyhlašovatelem srovnávacího výzkumu Město pro byznys je týdeník Ekonom, partnerem společnost EUROVIA CS a odborným garantem Hospodářská komora ČR. Data vyhodnocuje agentura pro informace a analýzy Datank. Více informací naleznete na adrese www.mestoprobyznys.cz.

(tz)

Slovo ke dni

  • Ochlazení z Bruselu

    Svět se dostal do bezprecedentní situace. Kdo by před rokem řekl, že Evropská unie bude firmám a lidem nakazovat, jak si mají zatopit. Kolik stupňů Celsia bude v pořádku, kolik ne a kdy si budou teplomilní hříšníci koledovat o trest. Vracíme se tak do časů direktivní ekonomiky, do dob, kdy strana a vláda nařizovala, co kdo smí a nesmí. V kapitalizmu přece měla místo nařízení a zákazů usměrňovat chování společnosti neviditelná ruka trhu. Jenže ani ta, jak se ukazuje, nezískala plnou důvěru vedení. Ano, zemního plynu, elektřiny i dalších energií se nebude dostávat, ale s jeho kritickým nedostatkem roste jejich cena. Kdo tedy bude moci příští zimu topit „pánu Bohu do oken“? Myslím si, že skoro nikdo. Omezovat se ve spotřebě a snižovat náklady se stane nutností, pokud mají firmy a domácnosti přežít krizové období. Tento ekonomický zákon...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Formulace zásad mediační dohody 10. srpen 2022

V předchozích příspěvcích jsme se seznámili s těmi fázemi mediace, ve kterých IP mediátor navozuje pocit vzájemné důvěry a pozitivního ovzduší pro mediační jednání, nastavuje základní pracovní a společenská pravidla, a také aktivně naslouchá stranám a pojmenovává předměty jednání. Strany konfliktu však nebyly zatím připraveny spolu efektivně komunikovat a vzájemně si na­slouchat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3