INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Potravinářská komora ČR a Česky svaz zpracovatelů masa upozorňují na zvýšené riziko hrožení zdraví lidí i zvířat v případě povolení domácích porážek skotu mladšího 24 měsíců. Obě organizace se obávají, že maso z doma poraženého skotu nebude sloužit pouze pro vlastní spotřebu chovatele, ale zintenzivnila již dnes existující nelegální obchod s masem.

Dle odhadů Českého svazu zpracovatelů masa pochází ze skotu poráženého tzv. ve službě na schválených jatkách a je určeno pro soukromé nebo i komerční využití chovatelem dosahuje ročně přibližně 3000 tun. V případě povolení domácích porážek skotu bude většina skotu, dosud poráženého ve výše zmíněné službě na jatkách, porážená doma. Při průměrné spotřebě 10 kg hovězího masa na rok a jednoho obyvatele je více než zřejmé, že většina tohoto masa bude realizována mimo domácnost chovatele, což by značně posílilo nelegální obchod s masem. Dle odhadů Českého svazu zpracovatelů masa je v současné době uváděno ilegálně do oběhu přibližně 500 tun hovězího masa ročně.

Je pravdou, že domácí porážky skotu jsou umožněny například v Německu či Rakousku. Ve srovnání s tamní legislativou ovšem český návrh novely veterinárního zákona neobsahuje požadavek na povinné zajištění úřední veterinární prohlídky masa, případně též poráženého kusu. Skutečnost, že česká novela veterinárního zákona nepředpokládá přímý dohled úředního veterinárního lékaře nad provedením domácí porážky skotu, významně tak omezuje kontrolu plnění požadavků na zajištění welfare zvířat při porážce a neškodného odstranění vedlejších živočišných produktů. Daleko závažnější je ale fakt, že je takto silně omezena možnost kontroly a posouzení zdravotní nezávadnosti produktů domácí porážky, jež jsou určeny k lidské spotřebě.

Vzniká tedy vysoké riziko ohrožení zdraví lidí díky zmíněné absenci veterinárně-hygienického dozoru při samotné porážce i ohrožení způsobené obtížně kontrolovatelným nakládáním s vedlejšími živočišnými produkty (krev, mozek apod.). Tato skutečnost je ovšem v době, kdy čelíme řadě potravinových krizí, způsobených například dioxiny ve vepřovém mase a vejcích nebo výskytem E. coli, z hlediska zpracovatelů, ale především z hlediska spotřebitelů naprosto nepřijatelná. Navíc je nezpochybnitelné, že nelegální realizací masa z takto poraženého skotu dochází k daňovým únikům a krácení příjmů státního rozpočtu. Ve světle těchto rizik by měly být tedy navrhované změny veterinárního zákona znovu posouzeny a projednány,

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE