INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Minimální velikost písma pro označování potravinářských výrobků navržená Radou Evropské unie je pro tento sektor nepoužitelná, tvrdí evropská asociace výrobců doplňků stravy EHPM. Evropská federace asociací výrobců doplňků stravy (EHPM) uvedla, že minimální velikost písma na všech obalech 1,2 mm (a 0,9 mm na obalech s celkovým povrchem menším než 60 cm2) navržená Radou v rámci diskusí nad evropským nařízením pro označování potravin je nepraktická a pro výrobce doplňků stravy a jiných specializovaných výrobků pro podporu zdraví představuje „neúnosné břemeno".

EHPM, která reprezentuje více než 2500 výrobců doplňků stravy z celé Evropské unie, argumentuje tím, že Rada nevzala v potaz problémy, jako jsou například vícejazyčné etikety, které jsou v některých členských státech EU povinné, nebo skutečnost, že produkty, jako jsou doplňky stravy, se řídí speciální směrnicí, která rovněž požaduje další povinné označování.

„Nemůžeme podpořit takovou minimální velikosti písma," prohlásil předseda EHPM Peter Van Doorn. „Problém by měl být řešen s pomocí doporučení a směrnic, které by braly v potaz specifika jednotlivých sektorů. Čitelnost je složitou záležitostí, která závisí na celé řadě faktorů, jako je rozložení, barva, kontrast a typ písma."

„Nejkřiklavějším příkladem jsou zejména multivitaminové doplňky stravy, u kterých by sektor dodavatelů potravin musel zvětšit obaly výrobků, aby veškeré požadované prvky na ně dokázal umístit v čitelné formě", řekl Peter Van Doorn a dodává: „Takové zvětšování obalů by mělo škodlivý dopad na životní prostředí a bylo by v rozporu s požadavky plynoucími ze směrnic EU o obalech."

EHPM namísto toho vyjádřilo podporu pozměňovacímu návrhu Evropského parlamentu požadujícímu minimální velikost písma 0,9 mm na obalech s celkovým potisknutelným povrchem menším než 80 cm2.

„Libovolné obecné nařízení požadující povinnou velikost písma s výškou větší než 1 mm nebude možno dodržet u většiny doplňků stravy," řekl pan Van Doorn.

Evropský parlament, Rada a Evropská komise mají v dalším jednání pokračovat v červnu.

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE