INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
Vývoz z České republiky se v květnu meziročně zvýšil o 18,2 %, dovoz pak vzrostl o 17,5 %. Přebytek obchodní bilance tak v květnu činil 14,4 mld. Kč a ve srovnání s květnem předchozího roku byl meziročně o 3,2 mld. Kč vyšší. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 17,8 % (71,3 mld. Kč) na 470,6 mld. Kč, což bylo o 61,2 mld. Kč více než v květnu 2008 před hospodářskou a finanční krizí. Tyto údaje vyplývají z předběžných statistik, které dnes (7.7. 2011) zveřejnil Český statistický úřad.

„Aktuální data ukazují, že obrat českého zahraničního obchodu se již vrátil na předkrizovou úroveň. Dynamika růstu exportu je více než slušná a vývoz táhne celou českou ekonomiku. Exportu již tradičně dominují stroje a dopravní prostředky, téměř pětinový nárůst jejich vývozu a také rostoucí přebytek v bilanci průmyslového spotřebního zboží svědčí o tom, že se tuzemským průmyslovým výrobcům na zahraničních trzích daří extrémně dobře. Naopak rostoucí dovozy potravin a živých zvířat a prohlubující se deficit v této oblasti svědčí o klesající konkurenceschopnosti českého zemědělství a potravinářství," komentoval aktuální výsledky zahraničního obchodu viceprezident Hospodářské komory České republiky Josef Cílek.

„Pro zajištění dlouhodobé prosperity české ekonomiky je třeba, abychom nevyváželi jen stroje a dopravní prostředky, ale dokázali v zahraničí uplatnit české výrobky a služby také v dalších odvětvích. Perspektivní jsou nanotechnologie, biotechnologie, ale také chemicko-technologický průmysl nebo informační technologie. Měli bychom se také pokusit o návrat českého sklářství na světové trhy. Perspektivním oborem, po němž roste poptávka, jsou rovněž technologie na výrobu energií z obnovitelných zdrojů," řekl dále viceprezident Josef Cílek.

Upozornil přitom na pokračování negativního trendu jednostranné teritoriální orientace českého vývozu. „Zatímco se státy EU máme obchodní bilanci stále lepší, schodek obchodu se zeměmi mimo EU se naopak prohlubuje. Krize ale jasně ukázala, že tak výrazná orientace vývozu na evropské země činí českou ekonomiku velmi zranitelnou. Potřebujeme diverzifikovat český export, a to teritoriálně i oborově. České podniky by měly hledat větší uplatnění pro své služby a výrobky také v dalších zemích, vedle obrovských trhů typu Brazílie, Ruska, Číny nebo Indie se značné možnosti nabízejí také ve Vietnamu, Turecku, Argentině, na Balkáně nebo zemích arabského světa. Toto hledání nových odbytišť by měl maximálně podporovat i stát a jeho ekonomická diplomacie. Role státu je v podpoře exportu nezastupitelná, zejména v podmínkách rostoucí mezinárodní konkurence. Aby byla podpora vývozu maximálně efektivní, je nutná dlouhodobá a systematická spolupráce všech zainteresovaných institucí," dodal viceprezident Cílek.

A jaká data vlastně zveřejnil Český statistický úřad?

Obchodní bilance skončila v květnu přebytkem 14,4 mld. Kč, který byl meziročně o 3,2 mld. Kč vyšší. Aktivum meziročně vzrostlo hlavně u strojů a dopravních prostředků (o 8,7 mld. Kč), dále u průmyslového spotřebního zboží a polotovarů a materiálů (shodně o 1,0 mld. Kč). Přebytek naopak klesl u surovin (o 1,9 mld. Kč) a nápojů a tabáku (o 0,2 mld. Kč). Prohloubení deficitu zaznamenal obchod s minerálními palivy (o 4,0 mld. Kč), chemickými výrobky (o 1,3 mld. Kč) a s potravinami a živými zvířaty (o 0,2 mld. Kč).

Vývoz strojů a dopravních prostředků se v květnu meziročně zvýšil o 19,6 % (21,6 mld. Kč). Přírůstek zaznamenal především vývoz silničních vozidel (o 5,3 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 4,9 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 4,2 mld. Kč). Dovoz strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšil o 15,7 % (12,9 mld. Kč), z čehož nejvíce vzrostl dovoz ostatních dopravních a přepravních prostředků (o 2,7 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,5 mld. Kč) a silničních vozidel (o 2,4 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv se meziročně zvýšil o 29,6 % (5,7 mld. Kč). Dovoz ropy meziročně vzrostl hodnotově o 6,4 %, v naturálním vyjádření se snížil o 15,7 %. Dovoz zemního plynu se zvýšil hodnotově o 26,1 %, naturálně o 12,1 %.

Obchodní bilance se státy EU vykázala aktivum 56,1 mld. Kč, které bylo meziročně o 5,5 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se meziročně prohloubil o 2,3 mld. Kč na 41,7 mld. Kč. Aktivum vzrostlo v obchodě s Německem o 4,8 mld. Kč, Slovenskem o 1,6 mld. Kč a Francií o 0,6 mld. Kč. Schodek se prohloubil v obchodě s Čínou o 3,9 mld. Kč, v obchodě s Ruskem bylo naopak zaznamenáno zmenšení pasiva o 1,6 mld. Kč (vliv růstu vývozu).

V lednu až květnu vzrostl vývoz o 19,4 % a dovoz o 20,1 %. Přebytek obchodní bilance činil 80,5 mld. Kč, což znamenalo meziroční přírůstek o 7,9 mld. Kč. Ke zlepšení bilance došlo hlavně u strojů a dopravních prostředků, kde se meziročně zvýšilo aktivum o 39,5 mld. Kč. Prohloubil se naopak schodek obchodu s minerálními palivy o 20,3 mld. Kč a chemickými výrobky o 10,1 mld. Kč.

Více informací ke zveřejněným statistikám na www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cvzo070711.doc

(tz)

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3