INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Vývoz z České republiky se v květnu meziročně zvýšil o 18,2 %, dovoz pak vzrostl o 17,5 %. Přebytek obchodní bilance tak v květnu činil 14,4 mld. Kč a ve srovnání s květnem předchozího roku byl meziročně o 3,2 mld. Kč vyšší. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 17,8 % (71,3 mld. Kč) na 470,6 mld. Kč, což bylo o 61,2 mld. Kč více než v květnu 2008 před hospodářskou a finanční krizí. Tyto údaje vyplývají z předběžných statistik, které dnes (7.7. 2011) zveřejnil Český statistický úřad.

„Aktuální data ukazují, že obrat českého zahraničního obchodu se již vrátil na předkrizovou úroveň. Dynamika růstu exportu je více než slušná a vývoz táhne celou českou ekonomiku. Exportu již tradičně dominují stroje a dopravní prostředky, téměř pětinový nárůst jejich vývozu a také rostoucí přebytek v bilanci průmyslového spotřebního zboží svědčí o tom, že se tuzemským průmyslovým výrobcům na zahraničních trzích daří extrémně dobře. Naopak rostoucí dovozy potravin a živých zvířat a prohlubující se deficit v této oblasti svědčí o klesající konkurenceschopnosti českého zemědělství a potravinářství," komentoval aktuální výsledky zahraničního obchodu viceprezident Hospodářské komory České republiky Josef Cílek.

„Pro zajištění dlouhodobé prosperity české ekonomiky je třeba, abychom nevyváželi jen stroje a dopravní prostředky, ale dokázali v zahraničí uplatnit české výrobky a služby také v dalších odvětvích. Perspektivní jsou nanotechnologie, biotechnologie, ale také chemicko-technologický průmysl nebo informační technologie. Měli bychom se také pokusit o návrat českého sklářství na světové trhy. Perspektivním oborem, po němž roste poptávka, jsou rovněž technologie na výrobu energií z obnovitelných zdrojů," řekl dále viceprezident Josef Cílek.

Upozornil přitom na pokračování negativního trendu jednostranné teritoriální orientace českého vývozu. „Zatímco se státy EU máme obchodní bilanci stále lepší, schodek obchodu se zeměmi mimo EU se naopak prohlubuje. Krize ale jasně ukázala, že tak výrazná orientace vývozu na evropské země činí českou ekonomiku velmi zranitelnou. Potřebujeme diverzifikovat český export, a to teritoriálně i oborově. České podniky by měly hledat větší uplatnění pro své služby a výrobky také v dalších zemích, vedle obrovských trhů typu Brazílie, Ruska, Číny nebo Indie se značné možnosti nabízejí také ve Vietnamu, Turecku, Argentině, na Balkáně nebo zemích arabského světa. Toto hledání nových odbytišť by měl maximálně podporovat i stát a jeho ekonomická diplomacie. Role státu je v podpoře exportu nezastupitelná, zejména v podmínkách rostoucí mezinárodní konkurence. Aby byla podpora vývozu maximálně efektivní, je nutná dlouhodobá a systematická spolupráce všech zainteresovaných institucí," dodal viceprezident Cílek.

A jaká data vlastně zveřejnil Český statistický úřad?

Obchodní bilance skončila v květnu přebytkem 14,4 mld. Kč, který byl meziročně o 3,2 mld. Kč vyšší. Aktivum meziročně vzrostlo hlavně u strojů a dopravních prostředků (o 8,7 mld. Kč), dále u průmyslového spotřebního zboží a polotovarů a materiálů (shodně o 1,0 mld. Kč). Přebytek naopak klesl u surovin (o 1,9 mld. Kč) a nápojů a tabáku (o 0,2 mld. Kč). Prohloubení deficitu zaznamenal obchod s minerálními palivy (o 4,0 mld. Kč), chemickými výrobky (o 1,3 mld. Kč) a s potravinami a živými zvířaty (o 0,2 mld. Kč).

Vývoz strojů a dopravních prostředků se v květnu meziročně zvýšil o 19,6 % (21,6 mld. Kč). Přírůstek zaznamenal především vývoz silničních vozidel (o 5,3 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 4,9 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 4,2 mld. Kč). Dovoz strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšil o 15,7 % (12,9 mld. Kč), z čehož nejvíce vzrostl dovoz ostatních dopravních a přepravních prostředků (o 2,7 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,5 mld. Kč) a silničních vozidel (o 2,4 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv se meziročně zvýšil o 29,6 % (5,7 mld. Kč). Dovoz ropy meziročně vzrostl hodnotově o 6,4 %, v naturálním vyjádření se snížil o 15,7 %. Dovoz zemního plynu se zvýšil hodnotově o 26,1 %, naturálně o 12,1 %.

Obchodní bilance se státy EU vykázala aktivum 56,1 mld. Kč, které bylo meziročně o 5,5 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se meziročně prohloubil o 2,3 mld. Kč na 41,7 mld. Kč. Aktivum vzrostlo v obchodě s Německem o 4,8 mld. Kč, Slovenskem o 1,6 mld. Kč a Francií o 0,6 mld. Kč. Schodek se prohloubil v obchodě s Čínou o 3,9 mld. Kč, v obchodě s Ruskem bylo naopak zaznamenáno zmenšení pasiva o 1,6 mld. Kč (vliv růstu vývozu).

V lednu až květnu vzrostl vývoz o 19,4 % a dovoz o 20,1 %. Přebytek obchodní bilance činil 80,5 mld. Kč, což znamenalo meziroční přírůstek o 7,9 mld. Kč. Ke zlepšení bilance došlo hlavně u strojů a dopravních prostředků, kde se meziročně zvýšilo aktivum o 39,5 mld. Kč. Prohloubil se naopak schodek obchodu s minerálními palivy o 20,3 mld. Kč a chemickými výrobky o 10,1 mld. Kč.

Více informací ke zveřejněným statistikám na www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cvzo070711.doc

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3