INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Průmyslová produkce v květnu meziročně vzrostla reálně o 15,2 %, hodnota nových zakázek přitom ve srovnání s květnem předchozího roku vzrostla o 5,2 %. Naopak stavební produkce v květnu 2011 meziročně klesla reálně o 4,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 9 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 9,8 %. V meziročním srovnání bylo zahájeno o 6,4 % bytů více. Dokončeno pak bylo o 18,8 % bytů méně. Tyto statistické údaje dnes (8.7.) zveřejnil Český statistický úřad.

„Více než patnáctiprocentní meziroční růst průmyslové produkce v květnu považuji za skvělý výsledek, zejména když vezmeme v úvahu vysokou srovnávací základnu loňského roku. Český průmysl lze označit za vysoce konkurenceschopnou složku naší ekonomiky, která se již plně dostala z předchozí krize a která dokáže své produkty umístit i na vysoce náročných zahraničních trzích. Nárůsty tržeb a nových zakázek v zahraničí opět dokládají to, že dynamiku českému průmyslu zajišťuje export a odbyt zejména v zemích EU, zvláště v Německu. Přestože přebytky českého zahraničního obchodu rostou, Hospodářská komora dlouhodobě upozorňuje na riziko přílišné orientace českého exportu na země EU a ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu se všestranně snaží podporovat vývoz českých firem také na další mimoevropské trzhy," komentoval aktuální statistiky průmyslu prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. Upozorňuje přitom na téměř 4 % pokles objemu nových zakázek v tuzemsku, což ukazuje na nízkou domácí poptávku. Otazník do budoucna přináší také slabší růst celkového objemu nových zakázek.

„Co se týká oborové struktury, tak tradičně výborně si vedl zpracovatelský průmysl, zejména výroba motorových vozidel a výroba strojů a zařízení, k nim se přidala také výroba elektrických zařízení a farmacie. O celkovém skvělém stavu českého průmyslu svědčí i nárůst zaměstnanosti a také průměrných mezd," řekl Petr Kužel.

Tempo růstu průmyslové produkce České republiky dlouhodobě výrazně převyšuje průměr zemí EU. Pokud srovnáme současná čísla s rokem 2005, tak objem české průmyslové produkce je dnes o zhruba 1/5 vyšší. Např. Německo či Rakousko dokázaly v tomto období zvýšit svou průmyslovou produkci méně, naopak polský či slovenský průmysl v tomto období rostl ještě rychleji.

Jestliže českému průmyslu se daří, stavebnictví si naopak v květnu připsalo další pokles.

„Stavebnictví je zkrátka v krizi, navíc v tuzemsku klesá výrazněji než v dalších zemích EU. Výrazně se snížila zejména produkce inženýrského stavitelství. Prakticky se přitom zastavilo nezbytné budování dopravní infrastruktury v jednotlivých regionech. Věřím, že nový ministr dopravy si je vědom toho, že bez výrazných a systematických investic do dopravní infrastruktury nelze zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost tuzemské ekonomiky a prosperitu země," komentoval výsledky stavebnictví prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel.

Podrobné statistiky zveřejněné Českým statistickým úřadem

Průmyslová produkce v květnu 2011 meziročně vzrostla reálně o 15,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 12,6 %. Květen 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 2,7 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +5,3 procentního bodu, růst o 29,9 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,8 p.b., růst o 22,7 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,5 p.b., růst o 25,7 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 9,5 %), výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,8 %) a výroba nábytku (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 4,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 13,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 21,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách meziročně vzrostly o 6,9 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 5,2 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 10,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 3,9 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,7 procentního bodu, růst o 9,0 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +2,1 p.b., růst o 18,2 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,4 p.b., růst o 17,1 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -4,1 p.b., pokles o 28,7 %) a výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,3 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v květnu 2011 meziročně zvýšil o 3,7 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v květnu 2011 meziročně vzrostla o 6,0 % a činila 26 570 Kč.

Stavební produkce v květnu 2011 meziročně klesla reálně o 4,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 6,0 %. Květen 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v květnu 2011 meziměsíčně vyšší o 1,2 %. Produkce v pozemním stavitelství klesla o 2,5 % (příspěvek -1,6 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 9,5 % (příspěvek -3,3 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v květnu 2011 meziročně snížil o 4,1 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,7 % a činila 28 818 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v květnu 2011 meziročně zvýšil o 9,0 %, stavební úřady jich vydaly 10 568. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 36,2 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 klesla o 9,8 %. Tento pokles zčásti ovlivnila vysoká srovnávací základna z května 2010. Hodnotu stavebních povolení táhl dolů zejména pokles hodnoty vydaných povolení na výstavbu dopravní infrastruktury a staveb na ochranu životního prostředí.

Počet zahájených bytů v květnu 2011 meziročně vzrostl o 6,4 % a dosáhl hodnoty 2 985 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech meziročně vzrostl o 10,9 %. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 8,1 % a více než polovina z nich byla v Praze.

Počet dokončených bytů v květnu 2011 meziročně poklesl o 18,8 % a činil 2 023 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 2,3 %, v domech bytových poklesl o 49,2 %.

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE