INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
Průmyslová produkce v květnu meziročně vzrostla reálně o 15,2 %, hodnota nových zakázek přitom ve srovnání s květnem předchozího roku vzrostla o 5,2 %. Naopak stavební produkce v květnu 2011 meziročně klesla reálně o 4,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 9 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 9,8 %. V meziročním srovnání bylo zahájeno o 6,4 % bytů více. Dokončeno pak bylo o 18,8 % bytů méně. Tyto statistické údaje dnes (8.7.) zveřejnil Český statistický úřad.

„Více než patnáctiprocentní meziroční růst průmyslové produkce v květnu považuji za skvělý výsledek, zejména když vezmeme v úvahu vysokou srovnávací základnu loňského roku. Český průmysl lze označit za vysoce konkurenceschopnou složku naší ekonomiky, která se již plně dostala z předchozí krize a která dokáže své produkty umístit i na vysoce náročných zahraničních trzích. Nárůsty tržeb a nových zakázek v zahraničí opět dokládají to, že dynamiku českému průmyslu zajišťuje export a odbyt zejména v zemích EU, zvláště v Německu. Přestože přebytky českého zahraničního obchodu rostou, Hospodářská komora dlouhodobě upozorňuje na riziko přílišné orientace českého exportu na země EU a ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu se všestranně snaží podporovat vývoz českých firem také na další mimoevropské trzhy," komentoval aktuální statistiky průmyslu prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. Upozorňuje přitom na téměř 4 % pokles objemu nových zakázek v tuzemsku, což ukazuje na nízkou domácí poptávku. Otazník do budoucna přináší také slabší růst celkového objemu nových zakázek.

„Co se týká oborové struktury, tak tradičně výborně si vedl zpracovatelský průmysl, zejména výroba motorových vozidel a výroba strojů a zařízení, k nim se přidala také výroba elektrických zařízení a farmacie. O celkovém skvělém stavu českého průmyslu svědčí i nárůst zaměstnanosti a také průměrných mezd," řekl Petr Kužel.

Tempo růstu průmyslové produkce České republiky dlouhodobě výrazně převyšuje průměr zemí EU. Pokud srovnáme současná čísla s rokem 2005, tak objem české průmyslové produkce je dnes o zhruba 1/5 vyšší. Např. Německo či Rakousko dokázaly v tomto období zvýšit svou průmyslovou produkci méně, naopak polský či slovenský průmysl v tomto období rostl ještě rychleji.

Jestliže českému průmyslu se daří, stavebnictví si naopak v květnu připsalo další pokles.

„Stavebnictví je zkrátka v krizi, navíc v tuzemsku klesá výrazněji než v dalších zemích EU. Výrazně se snížila zejména produkce inženýrského stavitelství. Prakticky se přitom zastavilo nezbytné budování dopravní infrastruktury v jednotlivých regionech. Věřím, že nový ministr dopravy si je vědom toho, že bez výrazných a systematických investic do dopravní infrastruktury nelze zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost tuzemské ekonomiky a prosperitu země," komentoval výsledky stavebnictví prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel.

Podrobné statistiky zveřejněné Českým statistickým úřadem

Průmyslová produkce v květnu 2011 meziročně vzrostla reálně o 15,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 12,6 %. Květen 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 2,7 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +5,3 procentního bodu, růst o 29,9 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,8 p.b., růst o 22,7 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,5 p.b., růst o 25,7 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 9,5 %), výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,8 %) a výroba nábytku (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 4,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 13,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 21,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách meziročně vzrostly o 6,9 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 5,2 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 10,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 3,9 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,7 procentního bodu, růst o 9,0 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +2,1 p.b., růst o 18,2 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,4 p.b., růst o 17,1 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -4,1 p.b., pokles o 28,7 %) a výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,3 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v květnu 2011 meziročně zvýšil o 3,7 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v květnu 2011 meziročně vzrostla o 6,0 % a činila 26 570 Kč.

Stavební produkce v květnu 2011 meziročně klesla reálně o 4,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 6,0 %. Květen 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v květnu 2011 meziměsíčně vyšší o 1,2 %. Produkce v pozemním stavitelství klesla o 2,5 % (příspěvek -1,6 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 9,5 % (příspěvek -3,3 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v květnu 2011 meziročně snížil o 4,1 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,7 % a činila 28 818 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v květnu 2011 meziročně zvýšil o 9,0 %, stavební úřady jich vydaly 10 568. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 36,2 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 klesla o 9,8 %. Tento pokles zčásti ovlivnila vysoká srovnávací základna z května 2010. Hodnotu stavebních povolení táhl dolů zejména pokles hodnoty vydaných povolení na výstavbu dopravní infrastruktury a staveb na ochranu životního prostředí.

Počet zahájených bytů v květnu 2011 meziročně vzrostl o 6,4 % a dosáhl hodnoty 2 985 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech meziročně vzrostl o 10,9 %. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 8,1 % a více než polovina z nich byla v Praze.

Počet dokončených bytů v květnu 2011 meziročně poklesl o 18,8 % a činil 2 023 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 2,3 %, v domech bytových poklesl o 49,2 %.

(tz)

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3