INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

AK_CR_logo_OKDeštivé počasí stále oddaluje dokončení sklizně ozimého ječmene a plný nástup do sklizně ostatních obilovin. K 2. 8. bylo sklizeno 17 % obilovin, v roce 2010 to bylo 16 %, v roce 2009 – 3 0% a v roce 2008 – 43 %. Přírůstek za poslední týden je pouze 6 % z celkové sklizňové plochy.

V některých krajích se sklizeň prakticky zastavila, na Vysočině od 26. 7. přibylo pouze 87 ha obilovin a 78 ha řepky, v Okrese Opava je sklizeno pouze 2,4 % obilovin a 7 % řepky.

Z OAK Mladá Boleslav hlásí 12 ha neskliditelného ozimého ječmene pro podmáčený pozemek. Neskliditelné plochy hlásí i Plzeňský kraj. Po prudkých deštích se zvyšuje polehlost porostů s významným ohrožením kvality.

Nejdále jsou tedy žně v Jihomoravském, Královehradeckém, Středočeském a Pražském kraji, s dosavadním hektarovým výnosem u ozimé pšenice 5,59, 6,74 a 5,84 t, loni byl v těchto krajích 5,11, 5,26, a 5,24. Při hodnocení je potřeba vzít v úvahu, že jde pouze o 6 % z celkové sklizňové plochy za ČR a většina byla sklizena před příchodem dešťů.

Směrodatnější jsou údaje u ozimého ječmene, který je sklizen z 92 % s výnosem 4,82 t/ha, loni to bylo 4,5 t/ha.

U jarního ječmene jsou nejdále se sklizní stejné kraje jako u ozimé pšenice s dosavadním výnosem Jihomoravský 5,24 t/ha, loni 3,24 t/ha, Královehradecký 6,84 t/ha, loni 4 t/ha, Středočeský a Praha 5,3 t/ha, loni 4,12 t/ha. Stejně jako u pšenice je potřeba brát v úvahu, že jde pouze o necelých 6 % celkové sklizňové plochy za ČR.

Sklizeň řepky k 1 .8.

• Do konce července posečeno cca 50 % ploch, výrazně nejhorší je situace ve východních Čechách a na celé Moravě kde je posekáno 15-25 % ploch. V ostatních regionech ČR je posekáno 50-75 % ploch

• Vzhledem k vysokým srážkám v minulém týdnu semeno řepky začíná porůstat, na Moravě dochází k ztrátám a snížení výnosu a snížení kvality

• Odhad výnosu je zatím 2,95 t/ha. Olejnatost byla zatím vyšší, ale v letošním roce je více zmlazených porostů a jejich stav se zhoršuje.

• Světové ceny řepky na srpen se pohybovaly na úrovni 11.200-11.300 Kč/t. Na konci července se přešlo na obchodování na listopad, ale listopadová cena klesla na 10.500 Kč/t. Lze předpokládat, že se cena v krátké době vrátí zpět na úroveň 11.000 Kč

• Aktuální informace o sklizni řepky v EU potvrzují letos očekávaný propad produkce řepky na 18,88 mil.t (loni 20,58). Řepka ve Francii a Německu je sklizena. EU předpokládá rekordní import řepky z Austrálie a Ukrajiny pro pokrytí svých zpracovatelských potřeb, ale Ukrajina v nedávné době snížila odhad letošní produkce o 400 tis. tun na 1,43 mil.t

(tz)

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3