INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Vlckova IrenaSamozřejmě, že bych měla plno osobních a soukromých přání, která bych však v tuto chvíli ráda ponechala stranou a zaměřila se především na oblast pracovní. Vzhledem k tomu, že již poměrně dlouho působím ve Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, který se snaží hájit zájmy podnikatelů v obchodě a cestovním ruchu, tak bych přála všem  z těchto oborů, aby se nám společně podařilo zlepšit image a dosáhli jsme určité prestiže, kterou si jistě zasloužíme.

V poslední době se mi zdá, že téměř za vše špatné u nás mohou jen obchodníci. Mnohdy až nesmyslný „hon na čarodějnice“, který často podněcují i média, staví právě obchodníky do nepříliš dobrého světla.

Myslím ale, že by si všichni měli uvědomit, jaké velké změny proběhly právě v oblasti kultury nakupování. Dnešním zákazníkům by se asi jen těžko zvykalo na prázdné a mnohdy nevzhledné obchody, které jsme znali z dob před 25 či 30 lety.

Jistě je třeba všem připomenout, že obchod je významným zaměstnavatelem, který ve velké míře absorboval mnoho pracovních sil ze zaniklých průmyslových či zemědělských podniků a podílí se velkou měrou na tvorbě HDP.

Ke složité situaci jistě přispívají i různé dle našeho názoru zcela nadbytečné „regulace“, které přinášejí podnikatelům jen další náklady, které se mohou následně promítat do konečných cen pro spotřebitele. Obchodníci se samozřejmě snaží v maximální možné míře vyjít svým zákazníkům vstříc a chránit je, ale často se objevují aktivity, které vše komplikují. Příkladem může být snaha o regulaci otevírací doby, která by jistě nebyla ku prospěchu klientů.

Svazu bych přála do další práce hodně sil, dobrých spolupracovníků a partnerů.

Irena Vlčková

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3