INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Vlckova IrenaSamozřejmě, že bych měla plno osobních a soukromých přání, která bych však v tuto chvíli ráda ponechala stranou a zaměřila se především na oblast pracovní. Vzhledem k tomu, že již poměrně dlouho působím ve Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, který se snaží hájit zájmy podnikatelů v obchodě a cestovním ruchu, tak bych přála všem  z těchto oborů, aby se nám společně podařilo zlepšit image a dosáhli jsme určité prestiže, kterou si jistě zasloužíme.

V poslední době se mi zdá, že téměř za vše špatné u nás mohou jen obchodníci. Mnohdy až nesmyslný „hon na čarodějnice“, který často podněcují i média, staví právě obchodníky do nepříliš dobrého světla.

Myslím ale, že by si všichni měli uvědomit, jaké velké změny proběhly právě v oblasti kultury nakupování. Dnešním zákazníkům by se asi jen těžko zvykalo na prázdné a mnohdy nevzhledné obchody, které jsme znali z dob před 25 či 30 lety.

Jistě je třeba všem připomenout, že obchod je významným zaměstnavatelem, který ve velké míře absorboval mnoho pracovních sil ze zaniklých průmyslových či zemědělských podniků a podílí se velkou měrou na tvorbě HDP.

Ke složité situaci jistě přispívají i různé dle našeho názoru zcela nadbytečné „regulace“, které přinášejí podnikatelům jen další náklady, které se mohou následně promítat do konečných cen pro spotřebitele. Obchodníci se samozřejmě snaží v maximální možné míře vyjít svým zákazníkům vstříc a chránit je, ale často se objevují aktivity, které vše komplikují. Příkladem může být snaha o regulaci otevírací doby, která by jistě nebyla ku prospěchu klientů.

Svazu bych přála do další práce hodně sil, dobrých spolupracovníků a partnerů.

Irena Vlčková

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE