INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Jiri Novak mladsiJUDr. Jiří Novák mladší, který již přes 15 let působí v advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák, se od 1. září stává jejím vedoucím společníkem. To znamená, že vedle samotného výkonu právní praxe bude i řídit chod této jedné z největších tuzemských advokátních kanceláří. 

„Chci dále rozvíjet spektrum služeb naší kanceláře. Myslím, že poskytujeme špičkové služby v trestním a sporném civilním právu a tuto pozici hodláme dlouhodobě udržet. Budeme však rozvíjet i další oblasti, jako je například právní služba v oblasti realitních transakcí. Soustředit se budeme i na rozvoj poskytování právních služeb online,“ komentuje Novák své vize ve vedení kanceláře a dodává: „Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák se těší pověsti jedné z nejrespektovanějších kanceláří u nás, a to díky kvalitě lidí, kteří zde pracují. Proto je mým cílem udržet ty nejlepší advokáty a zároveň i přijímat ty nejlepší absolventy právnických fakult.“

Kancelář na začátku léta spustila online právní platformu, kterou dle Nováka bude i v budoucnu rozvíjet: „Komunikace všech se víc a víc přesouvá na internet. Není důvodu, aby i poskytování právních služeb nebylo dostupné online,“ uvádí nový vedoucí společník kanceláře.
Dalším směrem, kterým se chce kancelář ubírat, je rozvoj právních služeb v oblasti realitních transakcí. Služby právě v tomto odvětví jsou čím dál více vyhledávané. „Poptávka po kvalitní právní službě při převodech nemovitostí neustále stoupá. Chceme poptávce vyjít vstříc a nabídku služeb realitního práva v naší kanceláři dále rozšiřovat,“ doplňuje Novák.

Jiří Novák své pracovní zájmy soustředí zejména na online a IT právo. Tento obor bude od září reprezentovat i v mezinárodní rovině jako předseda výboru pro IT právo Rady evropských advokátních komor (CCBE - Conseil des barreaux européens). Jedná se o organizaci, která již přes 50 let zastupuje zhruba milion evropských advokátů a spojuje komory jednotlivých států s evropskými institucemi. Konkrétně výbor pro IT právo se zabývá problematikou ochrany dat, elektronické identifikace a celkového rozvoje e-justice.

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák byla založena v roce 1992. V současnosti působí v kanceláři na 30 advokátů a advokátních koncipientů. Svoje služby poskytuje v širokém spektru práva na území ČR, a to jak právnickým, tak fyzickým osobám. Základními oblastmi působení však jsou řešení jak civilních, tak i trestních sporů.

(tz)

Slovo ke dni

  • Stravenkový paušál uspěl

    Jedna z nejvíce kontroverzních věcí, které hýbaly podnikatelskou věřejností, bylo zavedení stravenkového paušálu, tedy rozšíření možností v poskytování obědů zaměstnancům. Proti byly vydavatelé stravenek a odbory. Argumentovalo se rozbitím osvědčeného systému, který léty prokázal své kvality. Příznivci paušálu poukazovali na to, že změna poskytuje více možností, zjednoduší administrativu a skoncuje s vysokými provizemi. Po dvou letech fungování se ukazuje, že čtyři z deseti firem dávají přednost stravenkovému paušálu. Zejména vyhovuje malým a středním zaměstnavatelům. Ti velcí mohou poskytnout občerstvení ve vlastních podnikových jídelnách. Ale nestalo se, že by lidé v práci přestali obědvat a raději získané finanční prostředky vydali za něco jiného. Myslím, že nynější praxe, i když možná do značné míry ovlivněná pandemií koronaviru, prokázala...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE