INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

2022 09 13 2Skupina Saint-Gobain, která je předním světovým výrobcem stavebních materiálů, letos opět podpoří akci Ukliďme Česko. Na letošní devátý ročník Skupina darovala 150 tisíc korun. Do úklidové akce se zároveň aktivně zapojí více než stovka jejích zaměstnanců po celé České republice.

Skupina Saint-Gobain dlouhodobě usiluje o to, aby dopad jejích aktivit na životní prostředí byl co nejmenší, a to ve všech oblastech jejího působení. Výrazně proto investuje nejen do stavebních řešení snižujících energetickou náročnost budov, ale i do redukce odpadu, snížení energetické náročnosti výroby či do podpory ekologických a dobrovolnických aktivit, jež životní prostředí chrání. Mezi takové aktivity patří i účast na celorepublikové dobrovolnické úklidové akci „Ukliďme Česko“, kterou Saint-Gobain podporuje již od roku 2017. Letošní dar ve výši 150 000 korun poslouží zejména na nákup pytlů, rukavic a dalších pracovních pomůcek.

Do úklidové akce se navíc aktivně zapojí většina firem reprezentujících 14 značek skupiny. Podle tiskového mluvčího Saint-Gobain pro ČR Jakuba Bendy tak chce Skupina široké veřejnosti demonstrovat své odhodlání jít v oblasti udržitelnějšího podnikání příkladem a zároveň poukázat na své vlastní cíle v oblasti udržitelnosti. „Tím hlavním je být do roku 2050 uhlíkově neutrální. Tohoto cíle dosáhneme postupnými kroky, již do roku 2025 chceme snížit emise CO2 o 20 %, nerecyklovaný odpad o 50 % a množství odpadní vody o 80 %. O pět let později, v roce 2030, chceme dosáhnout ještě ambicióznějších cílů, a to na základě dlouhodobých plánů udržitelnosti, které zahrnují změnu energetického mixu, inovace výroby, důslednou recyklaci, náhradu primárních zdrojů a další konkrétní opatření,“ vysvětlil Jakub Benda, který se akce Ukliďme Česko sám pravidelně účastní.

Úklidy proběhnou v průběhu září ve vytipovaných lokalitách, kde Saint-Gobain působí, tedy v Praze, Hořovicích, Českém Brodě, Litomyšli, Hodonicích, Brně, Horních Počaplech, Mstěticích a Kozojedech. „Jsme rádi, že se do akce Ukliďme Česko zapojují velké firmy, jako je Saint-Gobain. Ten je v letošním roce se sedmi uspořádanými úklidovými akcemi druhou nejaktivnější firmou u nás a budeme se těšit na pokračování spolupráce i v následujících ročnících”, říká Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko. 

(tz)

Slovo ke dni

  • Před volbami

    Komunální volby klepou na dveře v době, kdy lidé nevědí, co je čeká v zimě. V takové nejistotě, respektive v očekávání špatných a ještě horších časů, se špatně kandiduje. Ve volebních programech sice strany a sdružení mohou slibovat, co udělají, co zlepší v chodu měst a obcí, ale voliči tuší, že hlavní slovo bude mít aktuální energetická a ekonomická situace. Co je například platné, že se vybuduje nové veřejné osvětlení, když ho z úsporných důvodů nebudeme moci používat? Jak naplánovat investice, když stavební materiály zdražují z měsíce na měsíc o desítky procent a městská pokladna bude mít jen omezené finanční prostředky? Ti chytřejší raději toho moc neslibují, ale upozorňují na pozitiva, kterých jejich místo pro život v uplynulém volebním období dosáhlo. V každém případě zvolit si v této těžké době schopné a odpovědné manažery na...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Mediační dohoda a ukončení IP mediace 12. září 2022

V předchozím příspěvku jsme se seznámili s tím, jak se formulují zásady mediační dohody. Tyto zásady odrážely výsledky předchozích fází mediace a přinesly stranám konkrétní řešení pro každý předmět jednání. Strany za pomoci IP mediátora formulovaly, jak se vybrané řešení konkrétně uskuteční, kdo a co konkrétně udělá, do kdy, co to bude stát apod. Současně strany formulovaly i pojistky pro případ, že by některá ze stran dohodu nedodržela, případně nastala nějaká neočekávaná situace, nestihne se termín splnění závazku apod. Podle potřeby si strany dohodly i sankce za porušení dohody.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3