INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Formou stipendia pro zdravotně hendikepované lidi se vzdělávací institut CEMI rozhodl podpořit jejich studium. V rámci programu tak mohou vybraní zájemci získat stipendium až do výše 100 % ceny studia a získat titul MBA či LL.M.Díky sociálním programům tak dnes mohou absolvovat bezplatně studium MBA i ti, kteří by na něj finančně nedosáhli a pomoci tak dalším lidem se zdravotním postižením. Jako například Ingrid Mrňová s roztroušenou sklerózou či Petrana Blašková, u níž lékaři diagnostikovali ulcerózní kolitidu. Obě se aktivně podílejí na pomoci.

Vzdělávací institut CEMI (Central European Management Institut), přední český specialista na on-line manažerské vzdělávací programy s celoevropskou působností, se rozhodl formou stipendia podpořit vzdělávání zdravotně hendikepovaných lidí. Při výběru uchazečů je důležitá motivace i příběh, jak může studium pomoci jiným zdravotně postiženým lidem. „Institut CEMI podporuje organizace a projekty, které se snaží usnadnit život těm, pro které není vzdělání jednoduše dosažitelné. Věřím, že právě vzdělání je nenahraditelné a pomáhá dělat svět lepším,“ říká ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.  Institut se proto rozhodl poskytnout jedinečnou šanci zdravotně handicapovaným lidem a vybraným uchazečům umožnit studium MBA a LLM, a to i zcela bezplatně.  Stipendium může být uděleno v plné výši - částce standardního školného, které činí 99 tisíc korun bez DPH  (119.790,- Kč s DPH).

Podle vedení institutu navíc on-line výuka prostřednictvím moderního e-learningového systému Fronter usnadňuje studium. Kupříkladu, pokud se chtějí studia zúčastnit i paraplegici či lidé s roztroušenou sklerózou. Více informací na www.cemi.cz.

Cesta k získání stipendia

Žadatel musí splňovat všeobecné podmínky pro přijetí ke studiu na institutu, tedy mít vysokoškolské vzdělání či středoškolské vzdělání s maturitou a odpovídající manažerskou praxí. Žadatelem o stipendium se rozumí zdravotně handicapovaný člověk vlastnící průkaz TP, ZTP či ZTP/P nebo s jinak doloženým potvrzením o zdravotním postižení. Stipendium je poskytováno na základě individuálního posouzení. „Dle počtu žadatelů a posouzení toho, co jim může MBA či LLM studium na institutu CEMI přinést a to ve výši až 100 procent ceny studia,“ vysvětluje ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika s tím, že věří, že bude moci vzdělávací institut poskytnout stipendium co největšímu počtu uchazečů, uzná-li, že právě onen kandidát se díky studiu na institutu posune v kariéře dál a v ideálním případě ještě díky získaným znalostem pomůže dalším handicapovaným osobám. Za žádost se považuje konkrétně zaslání vlastního životního příběhu žadatele v rozsahu maximálně jedné strany formátu A4, který bude popisovat vlastní životní situaci a způsob, jak mu získání profesního titulu MBA či LL.M. pomůže k lepšímu uplatnění v životě a proč by právě on měl získat toto stipendium.

Příběh Ingrid Mrňové

„Před jedenácti lety mi byla diagnostikována roztroušená skleróza. Měla jsem tehdy pocit, že se mi zhroutil celý svět. V té době jsem právě nastoupila do prvního ročníku vysokoškolského studia.  Při cestě ze školy mě začaly brnět nohy a do druhého dne jsem na půl těla téměř ochrnula.  Ze dne na den se mi doslova obrátil svět vzhůru nohama. Poté, co jsem se vzpamatovala z první silné ataky onemocnění, začala jsem postupně navštěvovat akce pacientského sdružení Unie Roska,“ vzpomíná na těžké životní okamžiky devětatřicetiletá Ingrid Mrňová. Nejprve měla obavy, jak zvládne pohled na lidi, kteří s touto nemocí bojují již delší dobu a často jsou odkázáni na invalidní vozík, ale brzy se její obavy zcela rozplynuly. V organizaci na podporu lidí s roztroušenou sklerózou mozkomíšní potkala podle svých slov spoustu pozitivních lidí, kteří jí ukázali, že i s vážnou nemocí se dá žít plnohodnotný život a jeho kvalita závisí více na přístupu jedince, nežli na stupni postižení. Když proto přišla nabídka v Unii Roska pracovat, ani na chvíli nezaváhala a přijala ji. Dnes již pracuje v pacientském sdružení více než dva a půl roku.  „Do studijního programu MBA jsem se přihlásila, abych díky nově získaným znalostem mohla efektivněji vykonávat své povolání a současně měla lepší vyhlídky při budování mé profesní kariéry. Pevně věřím, že získané zkušenosti a dovednosti naplno využiji při svém povolání, jehož součástí je zajištění lepší zdravotní péče a životních podmínek pro lidi se zdravotním handicapem,“ míní Ingrid Mrňová s tím, že od studia programu Management zdravotnictví očekává zejména prohloubení dosavadních znalostí v oblasti zdravotní péče a osvojení aktuálních poznatků vycházejících z praxe.

Podstatnou část její práce zaujímá hájení práv pacientů. Při těchto jednáních jí bude znalost problematiky zdravotnictví a jeho financování velkou výhodou.  Dalším jejím úkolem v Unii Roska je osvěta, neboť roztroušená skleróza není o zapomínání a netýká se starých lidí, jak se mnoho lidí domnívá.  Naopak propuká nejčastěji mezi 20. – 40. rokem života a projevuje se zejména poruchou hybnosti, zraku a závratěmi.

 

Příběh Petrany Blaškové

„Prvních 18 roků života jsem žila naprosto běžně. Můj život se zhroutil týden před maturitou. Vážně jsem ochořela ulcerózní kolitidou, chronickým onemocněním střevní sliznice. V průběhu pár dní jsem náhle nemohla vůbec nic. Byla jsem vážně nemocná, neudělala jsem si maturitu, nemohla jsem pracovat. Zůstala jsem kdesi mimo. Nikam jsem nepatřila, nevěděla jsem co se životem,“ vzpomíná ještě dnes s těžkým srdcem třiadvacetiletá Petrana Blašková na prudký životní zvrat. Začala se léčit a po třech měsících udělala maturitu. Trvalo však ještě dlouhé měsíce, než se její zdravotní stav zlepšil. Začala si hledat práci a napsala proto žádost o práci do bezmála 400 společností. Stovky dalších prošla osobně. Uběhlo víc než rok, kdy získala práci v první firmě, a to zvládala fyzicky pracovat jen dvě hodiny denně. Časem zvládala pracovní zátěž v délce 4 hodin denně. Až po dalším roce vydržela celou pracovní dobu. Postupně se začala setkávat s mladými i staršími lidmi s různými zdravotními problémy, kteří se chtěli zapojit do společnosti, jen nevěděli jak, nebo nesplňovali minimální požadavky.

„Pochopila jsem, že se musím spolehnout jen sama na sebe. Chtěla jsem podnikat, ale věděla jsem, že to na vlastní pěst nedokážu. Dokázala jsem však být spolu‑zakládajícím členem třech občanských sdružení,“ říká Blašková, která dnes pracuje jako dobrovolník v občanských sdruženích. Byla spolu-zakládajícím členem občanského sdružení ProCommunity. V předcházejících bezmála čtyřech letech se podílela na tom, aby lidé, kteří nikam nepatří či mají zdravotní problémy, avšak skutečně chtějí pracovat a seberealizovat se, jen nevědí jak a kde, dostali možnost, která jí osobně tak moc chyběla.

„Akutně však potřebuji získat prostřednictvím moderní formy studia profesionální vědomosti, jak řídit společnost a vést lidi, a proto jsem se přihlásila o stipendium na institut CEMI. Poznatky ze studia chci využít při rozběhnutí projektů, jejichž cílem je, aby se mohli zdravotně handicapovaní lidé smysluplně zapojit do společnosti, najít nový smysl života, aby hledali a hlavně našli cestu z těžké životní situace. Vymyslela jsem si další „nemožnou“ věc v mém životě. Studium managementu,“ prozradila cíl svého snažení Petrana Blašková s tím, že se nechala inspirovat mottem: „Vymyslete si nemožné. Potom najděte odvahu a jednoduše to udělejte.“

Studium MBA zvyšuje kvalifikaci

MBA studium je zahraniční vysokoškolský studijní program. Tato forma postgraduálního vzdělání je primárně určena pro všechny, kdo chtějí či potřebují zvýšit svoji kvalifikaci a doplnit vědomosti. Znalosti využijí i pracovníci neziskových organizací, kteří denně čelí ekonomickým otázkám a potřebují získat nezbytné znalosti. Od krátkodobých kurzů se odlišuje intenzitou i délkou studia. V případě CEMI se jedná o dvousemestrální studium. Titul MBA (neboli Master of Business Administration) je v České republice udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem. Nejedná se tudíž o náhradu vysokoškolského vzdělání (ať již bakalářského, magisterského či doktorského stupně), ale o celoživotní kariérní vzdělávání, které toto vysokoškolské studium vhodně doplňuje a dále rozšiřuje. Jedná se obecně o ideální profesní vzdělávání všech řídících pracovníků, ať již aspirantů na manažerské pozice nebo lidí, kteří již jako manažeři působí. V některých (především mezinárodních) společnostech je dokonce MBA titul podmínkou ke kariérnímu postupu a dosažení vyšších manažerských pozic. Toto vzdělání oceňují také samostatní podnikatelé či pracovníci ve státní správě.

Studium LLM rozšiřuje právní povědomí

studijní program Corporate Master of Laws (LLM)  je určen nejen pro právníky, ať již podnikové, samostatně působící, či pracovníky právních kanceláří. Orientovat se v právních otázkách je důležité i pro všechny vedoucí pracovníky firem či neziskových organizací, kteří si tak prohlubují kvalifikaci. Studijní LLM program zahrnuje předměty specializované na danou oblast práva, jako je Korporátní právo, Corporate governance či Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku. Studenti absolvují také předměty jako je Hospodářské a obchodní právo EU, Evropské i mezinárodní právo soukromé či Právo mezinárodního obchodu.

O Central European Management Institut 

Central European Management Institut (neboli CEMI) byl založen s cílem poskytovat MBA a LLM vzdělávání evropské úrovně, dostupné pro studenty z České republiky a Slovenska. S 242 úspěšnými absolventy a více než 260 současnými studenty patří mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě.

Výuka je koncipována tak, aby umožnila profesní vzdělávání i časově vytíženým studentům. Pro tyto účely je na CEMI zaveden nejmodernější e-learningový systém Fronter, v němž jsou studentům zpřístupňovány všechny potřebné studijní materiály a další nezbytné informace a jejž mohou studenti využívat jak pro komunikaci s lektory, tak mezi sebou navzájem v rámci svých studijních skupin. Tento systém využívá například Vídeňská Univerzita, Univerzita v Lillehammeru či Cambridge ESOL.

CEMI je plně akreditovaným členem IADL (International Association for Distance Learning), členem EADL (European Association for Distance Learning), členem AIVD – Asociace Institucí Vzdělávání Dospělých ČR, členem AMSP (Asociace malých a středních podniků) a kolektivním členem ČMA (Česká manažerská asociace).

CEMI podporuje vzdělávání handicapovaných osob a v této oblasti dále spolupracuje také s Nadací Českého rozhlasu Světluška a občanským sdružením Život dětem. Kromě toho podporuje také nadační fond Dobrý anděl či organizaci Člověk v tísni. Více na http://www.cemi.cz/ .

(tz)

 

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE