INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Více než stovka z naprosté většiny spokojených účastníků z řad odborné veřejnosti se ve středu 22.  října zúčastnilo v pražském hotelu Modrá růže mezinárodní konference “Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – šance pro obě strany“.

Hosty konference, kterou v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“ uspořádal Fond dalšího vzdělávání, přivítal Štefan Duháň z Ministerstva práce a sociálních věcí. V dalších příspěvcích se auditorium seznámilo s možnostmi a dosavadními výsledky projektu, v jehož rámci mají zaměstnavatelé mj. možnost bezplatně vzdělávat své zaměstnance se zdravotním postižením (OZP) či znevýhodněním (OZZ). Duháňova resortní kolegyně a odborná garantka projektu Jana Majerová zdůraznila, že firmy přitom mají „volné ruce“ – samy si podle svých potřeb mohou zvolit zaměření vzdělávacích kurzů pro zaměstnance z řad OZP/OZZ. Jiří Střítecký z GŘ Úřadu práce na závěr úvodního bloku konstatoval, že se po periodě ministra Drábka do aktivní politiky zaměstnanosti „opět vrací lepší doby“.

Příspěvky představitelů podnikatelské sféry z firem se vstřícným přístupem k zaměstnávání OZP/OZZ konferenci posunuly do oblasti sdílení zkušeností dobré praxe. Jiří Černý ze společnosti ERGOTEP, která zaměstnává 95 % OZP, upozornil na důležitost průběžného vzdělávání zaměstnanců s postižením. Jenom díky němu se mohl firemní program posunout od kompletce a balení zboží v dřívějších dobách k dnešním sofistikovaným činnostem… „Přitom většinou se stejnými zaměstnanci,“ jak zdůraznil. Štefan Gunda (ŠKODA AUTO) seznámil přítomné s firemním „personálním poolem“. Do tohoto oddělení jsou umístěni ti, kteří z různých důvodů nemohou vykonávat původní práci (dlouhodobé zdravotní problémy, těhotenství apod.). Smyslem „poolu“ je umožnit zaměstnancům přečkat kritickou dobu a po čase jim najít v rámci firmy nové odpovídající uplatnění. Kromě toho vytvořila „Škodovka“ pro OZP množství chráněných míst, a to výhradně na své náklady bez podpory státu.

Tato informace zajímavě korespondovala s vystoupeními Ricka Williamse (zakladatel společnosti FREENEY WILLIAMS) a Huw Daviese (ředitel BASE) z Velké Británie, jejichž vystoupení se z převážné části nesla v duchu prezentace britského modelu zaměstnávání OZP/OZZ. „Žádné kvóty, žádná finanční podpora státu pro zaměstnavatele OZP“, zaznělo od nich mimo jiné. (V ČR je pro společnosti zaměstnávající 25 a více zaměstnanců stanovena povinnost zaměstnávat 4 % OZP/OZZ, současně je však toto zaměstnávání „odměňováno“ finančním zvýhodněním – a v řadě zemí EU je to podobné.) Největší motivací k zaměstnávání OZP je ve Velké Británii společenská odpovědnost zaměstnavatelů, která jim na druhou stranu přináší zlepšenou image a tím konkurenční výhodu oproti těm firmám, v jejichž týmech OZP chybějí. Navíc z různých průzkumů vyplývá, že zaměstnávání OZP posiluje vnitrofiremní kulturu, snižuje nemocnost a přispívá k větší výkonnosti podniku…Ovšem také ve Velké Británii jistá podpora firmám zaměstnávajícím OZP existuje – například mají snadnější přístup ke státním zakázkám než ostatní.

Program konference završily tři paralelně probíhající workshopy vedené Petrou Helebrantovou z OZP akademie, Karlem Rychtářem z Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených a již zmíněným Rickem Williamsem. Interaktivní, místy až „hravou“ formou si jejich účastníci prohloubili a dále rozšířili získané vědomosti.

Více informací o projektu „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“, k nimž během několika dní přibudou i detailnější informace o konferenci, je možné získat na adrese www.zamestnavani-ozp.cz.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE