INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Více než stovka z naprosté většiny spokojených účastníků z řad odborné veřejnosti se ve středu 22.  října zúčastnilo v pražském hotelu Modrá růže mezinárodní konference “Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – šance pro obě strany“.

Hosty konference, kterou v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“ uspořádal Fond dalšího vzdělávání, přivítal Štefan Duháň z Ministerstva práce a sociálních věcí. V dalších příspěvcích se auditorium seznámilo s možnostmi a dosavadními výsledky projektu, v jehož rámci mají zaměstnavatelé mj. možnost bezplatně vzdělávat své zaměstnance se zdravotním postižením (OZP) či znevýhodněním (OZZ). Duháňova resortní kolegyně a odborná garantka projektu Jana Majerová zdůraznila, že firmy přitom mají „volné ruce“ – samy si podle svých potřeb mohou zvolit zaměření vzdělávacích kurzů pro zaměstnance z řad OZP/OZZ. Jiří Střítecký z GŘ Úřadu práce na závěr úvodního bloku konstatoval, že se po periodě ministra Drábka do aktivní politiky zaměstnanosti „opět vrací lepší doby“.

Příspěvky představitelů podnikatelské sféry z firem se vstřícným přístupem k zaměstnávání OZP/OZZ konferenci posunuly do oblasti sdílení zkušeností dobré praxe. Jiří Černý ze společnosti ERGOTEP, která zaměstnává 95 % OZP, upozornil na důležitost průběžného vzdělávání zaměstnanců s postižením. Jenom díky němu se mohl firemní program posunout od kompletce a balení zboží v dřívějších dobách k dnešním sofistikovaným činnostem… „Přitom většinou se stejnými zaměstnanci,“ jak zdůraznil. Štefan Gunda (ŠKODA AUTO) seznámil přítomné s firemním „personálním poolem“. Do tohoto oddělení jsou umístěni ti, kteří z různých důvodů nemohou vykonávat původní práci (dlouhodobé zdravotní problémy, těhotenství apod.). Smyslem „poolu“ je umožnit zaměstnancům přečkat kritickou dobu a po čase jim najít v rámci firmy nové odpovídající uplatnění. Kromě toho vytvořila „Škodovka“ pro OZP množství chráněných míst, a to výhradně na své náklady bez podpory státu.

Tato informace zajímavě korespondovala s vystoupeními Ricka Williamse (zakladatel společnosti FREENEY WILLIAMS) a Huw Daviese (ředitel BASE) z Velké Británie, jejichž vystoupení se z převážné části nesla v duchu prezentace britského modelu zaměstnávání OZP/OZZ. „Žádné kvóty, žádná finanční podpora státu pro zaměstnavatele OZP“, zaznělo od nich mimo jiné. (V ČR je pro společnosti zaměstnávající 25 a více zaměstnanců stanovena povinnost zaměstnávat 4 % OZP/OZZ, současně je však toto zaměstnávání „odměňováno“ finančním zvýhodněním – a v řadě zemí EU je to podobné.) Největší motivací k zaměstnávání OZP je ve Velké Británii společenská odpovědnost zaměstnavatelů, která jim na druhou stranu přináší zlepšenou image a tím konkurenční výhodu oproti těm firmám, v jejichž týmech OZP chybějí. Navíc z různých průzkumů vyplývá, že zaměstnávání OZP posiluje vnitrofiremní kulturu, snižuje nemocnost a přispívá k větší výkonnosti podniku…Ovšem také ve Velké Británii jistá podpora firmám zaměstnávajícím OZP existuje – například mají snadnější přístup ke státním zakázkám než ostatní.

Program konference završily tři paralelně probíhající workshopy vedené Petrou Helebrantovou z OZP akademie, Karlem Rychtářem z Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených a již zmíněným Rickem Williamsem. Interaktivní, místy až „hravou“ formou si jejich účastníci prohloubili a dále rozšířili získané vědomosti.

Více informací o projektu „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“, k nimž během několika dní přibudou i detailnější informace o konferenci, je možné získat na adrese www.zamestnavani-ozp.cz.

(tz)

Slovo ke dni

  • Nefoukalo, tak se přiložilo pod kotlem

    Zelená energie prý dostala ránu. V Německu totiž letos museli opět sáhnout ke spalování uhlí, protože větrné elektrárny nemohly dodat potřebné množství energie do sítě. Smutné číslo 27 představuje procento elektřiny z tepelných elektráren, tedy nejvyšší podíl z energetického mixu. Loni, kdy foukalo dostatečně, vítězily lopatky větrných elektráren. Ještě štěstí, že si naši severní sousedé nechali uhlí v rezervě, protože jinak by odsávali elektriku od nás a výpadky by nás neminuly. Co se bude dít, až bude odstaveno i jádro, si každý dokáže domyslet. Obnovitelné zdroje jsou sice IN, ale jejich slabinou je nevyrovnanost a nespolehlivost. EU tlačí na elektrifikaci individuální osobní dopravy, ale až dojde elektromobilům „šťáva“, bude šlapat jen na bicyklech a nebo prostě sedět doma. No, nechme se překvapit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Malým a středním podnikům chybí strategie v oblasti ochrany duševního vlastnictví Pomůže dotační program COSME FUND? 13. září 2021

O ochraně duševního vlastnictví musí každý malý či střední podnik uvažovat především jako o investici. Měl by proto zahrnout do svých úvah celý proces existence MSP počínaje jeho založením přes rozvoj, včetně případné zahraniční expanze, až po jeho předání následovníkům nebo prodej třetím osobám. To platí i pro rodinné podniky.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE