INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Rozsáhlý Reintegrační program připravuje Probační a mediační služba. Klienti se ještě za mřížemi začnou seznamovat se základy finanční gramotnosti a hledat cesty, jak se zbavit dluhů. Kromě Probační a

mediační služby se na projektu podílí ještě neziskové organizace Centrum podpory podnikání Praha o.p.s. a RUBIKON Centrum. Spuštěn byl v srpnu 2015.

„Naše organizace má s reintegrací odsouzených dlouholeté zkušenosti. Realizovali jsme hned několik reintegračních programů v různých věznicích – v současné době působíme v Praze na Pankráci. Naše stávající reintegrační programy byly zaměřeny na rekvalifikaci odsouzených a nalezení pracovních míst. Nyní se zaměříme na výuku finanční gramotnosti a otázky, spojené s dluhovou problematikou,“ řekl Bc. Jaroslav Kovář z CPPP o.p.s.

Jedním z hlavních výsledků celého projektu je vznik několika učebnic. Ty budou určené jak klientům, tak pracovníkům Probační a mediační služby. Jako klíčovou vnímají realizátoři projektu zejména učebnici finanční gramotnosti a manuál pro řešení zadluženosti. 

„V učebnicích, psaných pro naše klienty klademe důraz zejména na srozumitelnost a jednoduchost. Zároveň však musí obsahovat vše podstatné. Je třeba zdůraznit, že klienti mají často jen základní vzdělání a jejich znalost pojmů jako je RPSN je minimální,“ vysvětlila Bc Lucie Mazalová.

Kromě stovky klientů, která se zúčastní kurzů a školení, bude proškoleno rovněž 55 pracovníků Probační a mediační služby, kteří tak budou moci pokračovat v kurzech i po ukončení projektu. Dalším z výstupů projektu má být rovněž zaměstnání 55 osob, propuštěných z nápravných zařízení.

„Jedná se o projekt, který má velmi široký záběr. Zaměstnání odsouzených přitom považujeme za ten nejdůležitější dopad projektu. Vytváření pracovních míst pro sociálně vyloučené osoby považuji za něco, co těmto záležitostem dává smysl,“ uzavřel Jaroslav Kovář.

Školení přitom budou zahájena již v září a první propuštění, o které se Probační a mediační služba začne starat, připadají v úvahu na podzim letošního roku.

Více informací na www.cppp.cz.

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE