INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Rozsáhlý Reintegrační program připravuje Probační a mediační služba. Klienti se ještě za mřížemi začnou seznamovat se základy finanční gramotnosti a hledat cesty, jak se zbavit dluhů. Kromě Probační a

mediační služby se na projektu podílí ještě neziskové organizace Centrum podpory podnikání Praha o.p.s. a RUBIKON Centrum. Spuštěn byl v srpnu 2015.

„Naše organizace má s reintegrací odsouzených dlouholeté zkušenosti. Realizovali jsme hned několik reintegračních programů v různých věznicích – v současné době působíme v Praze na Pankráci. Naše stávající reintegrační programy byly zaměřeny na rekvalifikaci odsouzených a nalezení pracovních míst. Nyní se zaměříme na výuku finanční gramotnosti a otázky, spojené s dluhovou problematikou,“ řekl Bc. Jaroslav Kovář z CPPP o.p.s.

Jedním z hlavních výsledků celého projektu je vznik několika učebnic. Ty budou určené jak klientům, tak pracovníkům Probační a mediační služby. Jako klíčovou vnímají realizátoři projektu zejména učebnici finanční gramotnosti a manuál pro řešení zadluženosti. 

„V učebnicích, psaných pro naše klienty klademe důraz zejména na srozumitelnost a jednoduchost. Zároveň však musí obsahovat vše podstatné. Je třeba zdůraznit, že klienti mají často jen základní vzdělání a jejich znalost pojmů jako je RPSN je minimální,“ vysvětlila Bc Lucie Mazalová.

Kromě stovky klientů, která se zúčastní kurzů a školení, bude proškoleno rovněž 55 pracovníků Probační a mediační služby, kteří tak budou moci pokračovat v kurzech i po ukončení projektu. Dalším z výstupů projektu má být rovněž zaměstnání 55 osob, propuštěných z nápravných zařízení.

„Jedná se o projekt, který má velmi široký záběr. Zaměstnání odsouzených přitom považujeme za ten nejdůležitější dopad projektu. Vytváření pracovních míst pro sociálně vyloučené osoby považuji za něco, co těmto záležitostem dává smysl,“ uzavřel Jaroslav Kovář.

Školení přitom budou zahájena již v září a první propuštění, o které se Probační a mediační služba začne starat, připadají v úvahu na podzim letošního roku.

Více informací na www.cppp.cz.

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3