INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

aaa copyVzteklinu se podařilo v Evropě díky očkování psů téměř vymýtit. Ve světě ale kvůli této nemoci umírá každých deset minut jedno dítě. Alarmující čísla nenechávají chladnou ani společnost Veterináři bez hranic ČR, o.p.s (VSF-cz), která se společně s dalšími organizacemi podílí na projektu očkování na severu africké Keni. Upozornit na tuto aktivitu má akce VSF-cz, kdy bude zároveň připomenut Světový den boje proti vzteklině (28. září). V Brně, Liberci, Jihlavě, Plzni a Praze budou veterináři bez hranic od 25.–29. září bezplatně očkovat psy lidí bez domova.

Pod heslem „Zdravá zvířata, zdraví lidé“ působí od roku 2009 česká obecně prospěšná společnost Veterináři bez hranic ČR (VSF-cz). Letos již popáté se její členové a dobrovolníci připojí ke Světovému dni boje proti vzteklině (World Rabies Day), který si připomínají v desítkách zemí na světě vždy 28. září. Datum, které připadá na náš svátek v Den české státnosti.

V pěti městech: Praze (25. září, 28. září), Plzni (27. září), Brně (29. září), Liberci (29. září), Jihlavě (29. září), budou od 25. do 29. září pracovníci VSF-cz a dobrovolníci, ve spolupráci s dalšími nevládními organizacemi, místními samosprávami a městskou policií, očkovat psy, patřící lidem bez domova, z ubytoven či squatů, proti vzteklině. (Partneři: Diecézní charita Brno, Naděje Liberec, Městská policie Liberec, Městská charita Plzeň, Psí život, z. s., Armáda spásy, MČ Praha 5, MSD Animal Health, Charita Jihlava). Investici do vakcinace psů si lidé bez domova mnohdy dovolit nemohou nebo ji vydat nechtějí a projekt tak pomůže ochránit před vzteklinou nejen psy a jejich majitele, ale i jejich okolí.

Čeští veterináři pomáhají v Africe

Cílem očkování je připomenutí zahraniční veterinární mise VSF-cz, vzdálené 5500 km vzdušnou čarou od České republiky. „Hlavním projektem je vakcinace psů a dalších domácích zvířat pasteveckých komunit na severu Keni. V zemích třetího světa sice lidé nemají většinou ke zvířatům tak vřelý vztah, jak jej máme u nás, ale o to víc jsou s nimi spojeni ekonomicky, kulturně a bohužel i možností přenosu nákazy,“ uvedl ředitel VSF-cz David Modrý, který je spolu s Davidem Nejedlem spoluzakladatel organizace Veterináři bez hranic s tím, že zde chtějí vytvořit okolo rizikových komunit místních pastevců bezpečnou bariéru naočkovaných zvířat, pro zamezení přenosu nebezpečné nákazy, šířící se mezi volně žijícími zvířaty a lidmi.  Obětí jsou přitom často děti.

V lednu příštího roku se tým veterinářů VSF-cz podle ředitele Davida Modrého vydá na misi do odlehlých končin Afriky. Během několika týdnů mají v plánu stihnout naočkovat stovky psů, ale i koček, oslů a velbloudů proti vzteklině v pasteveckých osadách v okolí jezera Turkana a pohoří Kulal, na severu Keni. Projekt s názvem Mt. Kulal Rabies Control pokračuje již od roku 2006. Preventivní vakcinace má zabránit smrtelným případům vztekliny u tamních domorodých obyvatel v končinách, kde se lidé rodí do chudoby a zvířata do velmi tvrdých životních podmínek.

Dle slov Davida Nejedla není projekt zaměřen na to, aby se psi v Africe měli dobře, ale především na to, aby zde zbytečně neumírali lidé. „Určitě nechceme, abychom s ohledem na stav, kdy není dostatek prostředků na základní péči o africké děti, investovali do zvířat více, než je třeba,“ upozornil David Nejedlo. Očkují tak zatím hlavně proti vzteklině přenosné na lidi. Přitom se mnohdy není možné oprostit od tamních lidských příběhů a problémů. Veterináři se tak angažují i v další pomoci, například podpoře studia veterinární medicíny u nadaných dětí z chudých oblastí na severu Keni.

Na vzteklinu ročně umírá 55 tisíc lidí

Vzteklina (rovněž rabies nebo lyssa) je fatální nemocnění centrálního nervového systému (CNS) sdělné mezi zvířaty a lidmi, končící bez včasné lékařské pomoci vždy neodvratnou a bolestivou smrtí. I proto se snaží Veterináři bez hranic proti nákaze očkovat co nejvíce zvířat ve skupině, která by mohla být riziková. Ročně na ni umírá 55 tisíc lidí po celém světě. Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti, které jsou obvykle v nejužším kontaktu se psy - podle statistik umírá ve světě díky vzteklině každých 10 minut jedno dítě. Aktuální je vzteklina problémem zejména v Africe, Asii, ale může se objevit i v Evropě. Virus vztekliny se přenáší slinami, v praxi nejčastěji pokousáním. Nemoc se projevuje změnami chování, zvýšenou dráždivostí, agresivitou, parézami a paralýzami. Samo jméno Lyssa dostala nemoc po antické bohyni šílenství, dceři bohyně noci Nyx. Kvůli dramatickému průběhu a nevyhnutelnému fatálnímu konci se se zmínky o vzteklině objevují již v mezopotámském zákoníku starém přes 2 500 let a tématu vztekliny se později věnovali klasici antické literatury Homér a Aristoteles.

O Veterinářích bez hranic ČR, o.p.s. (VSF-cz) podle Davida Modrého, ředitele společnosti

Na sklonku roku 2009 byla založena obecně prospěšná společnost „Veterináři bez hranic ČR“. Jako své motto, přijali čeští veterináři bez hranic heslo, které používá většina sesterských organizací v Evropě „Zdravá zvířata, zdraví lidé“. Po boku ostatních evropských organizací si česká nevládní organizace klade za cíl pomáhat zvířatům a lidem v končinách, kde i malá pomoc nabývá velkých rozměrů.

Pilotním projektem nevládní organizace je „Mt. Kulal Rabies Control“. Projekt se snaží ochránit před úmrtím na vzteklinu domorodé pastevce v oblasti pohoří Kulal v severní Keni, prostřednictvím očkování domácích a hospodářských zvířat proti této smrtelné chorobě. Projekt probíhá v nedostupných oblastech, kam se díky finančním, bezpečnostním a logistickým problémům veterináři tamní veterinární správy takřka nevydávají. Od roku 2006, kdy byl český tým v Keni poprvé, byl ve vakcinované oblasti zaznamenán pouze jediný smrtelný případ vztekliny.

Vzteklina neboli lyssa od nepaměti patří mezi nejobávanější onemocnění člověka získaná od zvířat. Mezníkem ve vztahu člověka a lyssavirů se stává rok 1885, kdy Luis Pasteur poprvé úspěšně použije vakcínu z míchy králíka a zachrání tak život mladíka Josepha Meistera, pokousaného vzteklým psem. Od Pasterových průkopnických experimentů byl jen krok k první vakcinační kampani zacílené na psy v Japonsku 20. let minulého století. V současné době preventivní vakcinace ve všech svých podobách představuje klíčový prvek prevence vztekliny na celém světě.

Na celém africkém kontinentu je pes považován za hlavní epidemiologický článek v koloběhu vztekliny a za zdroj infekce lidí a současný nárůst počtu případů je dáván do souvislosti s rostoucí lidskou populací a současným nárůstem populace domácích psů. Psi jsou i příčinou lokálních epidemií vztekliny (a psinky) u divokých šelem a řada mezinárodních vakcinačních projektů (např. v Etiopii, Tanzanii) si klade za cíl vytvoření vakcinovaných prstenců kolem významných národních parků, uvedl David Modrý.

Nárůstu počtů smrtelných případů vztekliny se nevyhnuly ani oblasti okolí jezera Turkana v severní Keni, obývané polonomádskými pastevci kmenů Samburu a Turkana. I zde je nejčastějším zdrojem infekce domácí pes a obvyklou obětí vztekliny jsou především děti. Přestože v oblasti je dosažitelná alespoň základní zdravotní péče, neznalost nutnosti postexpoziční terapie pokousaných osob (PET) a její finanční nedostupnost jsou v pozadí většiny lidských úmrtí na vzteklinu.

Psi a práce v terénu

Vlastní vakcinační kampaně dosud probíhaly většinou v letních měsících, na přelomu období sucha a dešťů. Vakcinaci vždy předchází jednání s náčelníky a stařešiny jednotlivých komunit. Tří až pětičlenný vakcinační tým pak navštěvuje jednotlivé vesnice s cílem naočkovat během několika dní maximum psů a koček, ale i velbloudů a oslů v dané lokalitě. Současně s vakcinací jsou sbírána anamnestická data a odebírány vzorky pro další vyšetření (sérologie, detekce endo- a ektoparazitů, genetika).

Samburu i Turkana jsou pastevci a jako takoví jsou v suchém klimatu severní Keni nuceni se svými stády v podstatě nepřetržitě migrovat za pastvou a zdroji vody. Část obyvatel (obvykle vždy část rodiny), většina dobytka a také většina psů je tak v neustálém pohybu v oblasti o ploše stovek čtverečních kilometrů. Do vakcinační kampaně jsou proto v rámci možností zařazovány i přechodné osady. Všem očkovaným psům je vystaven očkovací průkaz. Barevná fotografie psa v něm nejen že usnadňuje identifikaci očkovaného zvířete, ale je i jistou vějičkou a motivací pro majitele psů. Výhodou pro realizaci projektu je absence toulavých psů, ti v drsných podmínkách totiž dlouho nepřežívají a představují oblíbené zpestření jídelníčku pro dosud stále početné levharty.

 

Děkujeme za podporu projektu:

č. účtu: 43-7046670247/0100

http://www.vsf-cz.eu/cz/podporte-nas

 

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.: očkování lidí bez domova a připomenutí Světového dne boje proti vzteklině.

Místa očkování od 25.-29. září 2015.                                                                                                                           

 

Kontaktní osoby a místa oč kování v jednotlivých městech:

Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.  – ředitel společnosti VSF-cz: tel.: 724 334 808

 

BRNO - MVDr. Jana Juránková Ph.D., tel.: 777 102 311

termín: 29. 9.

místo: Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova, Bratislavská 58, Brno

partneři:               Diecézní charita Brno

 

LIBEREC - MVDr. David Nejedlo, tel.: 606 543 999    

termín: 29.9. 

místo: Naděje Liberec, Valdštejnská  259/19, Liberec

partneři: Naděje Liberec, Městská policie Liberec

 

PLZEŇ - MVDr. Jan Hlaváč, tel.: 724 333 889

termín: 27.9.

místo: Domov sv. Františka, Wenzigova 5, Plzeň

partneři: Městská charita Plzeň

               

PRAHA -  MVDr. Lénártová, tel.: 732 688 544, Jarmila Pávková, tel.: 702 617 395

termín: 25.9. 

místo: KC Prádelna, Holečkova 38a, Praha 5 – Smíchov

 

termín: 28.9.

místo: Armáda spásy, Tusarova 60, Praha 7 – Holešovice

 

partneři: Psí život z. s. (hlavní partner), Armáda spásy, MČ Praha 5, MSD Animal Health

 

JIHLAVA                - MVDr. Anita Frencová, tel.: 607 981 824

termín: 29.9.

místo: K-centrum, U Větrníku 17, 58601 Jihlava

partneři:               Charita Jihlava, MVDr. Petra Orthová, Veterinární klinika Jihlava, Lipová 1a

 

 

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE