INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

friedmanSazku má mnoho z nás spojenou s cestou za štěstím, vysněnou výhrou, novodobými milionáři. Ostatně, proč ne, Sazka přinesla mnoha lidem i díky bájným výhrám další radost ze života. Někteří díky získaným finančním prostředkům mohli investovat, jiní se vydali kolem světa, mnozí svěřili peníze charitativním účelům nebo rozšířili svůj business. Roste také počet těch, kteří Sazku vnímají jako společnost, která napravuje neduhy moderní civilizace a rozhodla se například motivovat děti ke sportování a umožnit jim to.

Sazka získává na prestiži a její image strmě stoupá i proto, že se stala uznávaným zaměstnavatelem, který dává nebývalý prostor k seberealizaci a dokáže vstřícně zhodnocovat lidský potenciál a nadání. Sazka se profiluje jako významný hráč v oblasti společenské odpovědnosti. O ní jsem hovořila s PhDr. Václavem Friedmannem, Ph.D., ředitelem divize korporátní komunikace, do jehož kompetence CSR patří:

Sazka se za poslední roky proměnila. Získala silnou image a přívětivou tvář firmy, která si váží náklonnosti široké veřejnosti. V oblasti společenské odpovědnosti máte co nabídnout, a nejen v podpoře sportu a vztahu k němu. Jak jste si společenskou odpovědnost definovali, co pro vás znamená?

Sazka vždy byla hlavním partnerem českého sportu, a proto definice společenské odpovědnosti byla naprosto jasná. Definovali jsme ji do zastřešujícího projektu Rozhýbeme české děti. Například s Českým olympijským výborem tak od roku 2014 realizujeme několik zásadních a významných projektů na základních školách, které souhrnně nazýváme Olympijská cesta. Začíná na prvním stupni základních škol, kdy prostřednictvím Sazka Olympijského víceboje analyzujeme dovednosti a potenciál dětí k jednotlivým sportům, stručně řečeno doporučujeme nejvhodnější sport pro konkrétní dítě. Vhodný sportovní oddíl si pak dítě vyhledá na dalším projektu Sazky a ČOV www.sportvokoli.cz, kde je k dispozici unikátní seznam všech sportovních klubů a oddílů v ČR a kalendář sportovních akcí.

Motivace dětí školou povinných ke sportování pro radost a dobrý pocit má již první výsledky. Co je na nich zajímavého a k jakému poznání to vede?

Zajímavé je například to, že děti z velkých měst jsou pohybově daleko zdatnější než děti z malých obcí. Každý by si řekl, že právě vesnické dítě nebude mít problém s pohybem a nadváhou, je tomu ale přesně naopak. I proto se zaměřujeme rovněž na malé obecní školy a úspěchem je skutečnost, že i z těchto obcí se nám daří děti přivést ke sportu. A pokud nejsou v okolí vybavené tělocvičny a sportoviště, popř. oddíly, navrhujeme jim pohybové aktivity vhodné pro dané prostředí.

A52K8455 1024x683Když děti rozhýbete, opravdu pak sportují dlouhodobě?

Samozřejmě že preference dětí se postupem času mohou měnit, ale pokud v dětství získají pozitivní vztah k pohybu, doprovází je pak celý život. Ale mám hroznou radost i z toho, že v mnoha dětech jsme objevili talent, který mohou dál rozvíjet v rámci naší Olympijské cesty. Tou je Olympiáda dětí a mládeže, ale také Mezinárodní Olympijské hry dětí a mládeže. A pevně věřím tomu, že v nejbližších letech se námi rozhýbané děti zúčastní i velkých olympijských her, protože to je vrchol naší olympijské cesty. Sazka je totiž dlouhodobě i generálním partnerem Českého olympijského týmu.

A jak vás mládež a jejich rodiče a také školy dnes vnímají? Jsou k dispozici čísla?

Každoroční nárůst jak počtu škol, tak zapojených dětí nás utvrzuje v tom, že jde o kvalitní a perspektivní projekty. Vždyť jen v loňském školním roce se zapojilo přes 1500 škol a téměř 500 000 dětí!

Mnohé se změnilo i ve vztahu k zaměstnancům a Sazka patří k nejlépe hodnoceným subjektům na českém trhu. Projevuje se to třeba ve vztahu k práci, menší fluktuaci, loajálnosti?

Zatímco mnoho firem na trhu těžko nachází v dnešní době zaměstnance, Sazka si může vybírat z množství zájemců, které převyšuje naše možnosti jejich uplatnění. Myslím, že to mluví za vše. Zaměstnáváme stále vyšší počet mladých lidí, pro které už opravdu nejsme jen firma loterní, ale zábavní. A osobně mě velmi těší jejich aktivní zapojení v CSR aktivitách Sazky, kdy se zcela dobrovolně zapojují do Olympijské cesty a sportují s dětmi na základních školách.

Hledáte talenty a dáváte jim příležitost, prostor k seberealizaci. Jak se stavíte k zaměstnávání generace 50+? Má v Sazce šanci?

Není žádným tajemstvím, že náš generální ředitel Robert Chvátal právě letos oslavil 50. narozeniny, takže šance je zde určitě! Ale vážně – sám jsem překvapený z toho, jak v Sazce skvěle spolupracují týmy, kde je opravdu vysoký věkový rozdíl. A například můj kolega z managementu v loňském roce oslavil 30 let v Sazce.

Společenská odpovědnost není jen o podpoře sportu, charitě a vymýšlení nejrůznějších aktivit. Mnozí odborníci a vizionáři v ní vidí vyšší princip podnikání, spolupráce, rozvoj regionů i morálku budoucnosti. Nejde jen o čísla, ale také o pochopení potřeb udržitelnosti a snaze být užitečný s přesahem. Nejsou to utopie?

Jsem konzervativec, a z mého pohledu je každý, kdo pracuje a platí daně, už tímto svým postojem společensky odpovědný. U firem jde poté o rozšíření této odpovědnosti a investici peněz zpět společnosti. Jsem přesvědčený o tom, že společenská odpovědnost není a nesmí být principem podnikání. Tím je zaměstnávání lidí a vytváření ekonomického profitu. Pokud se firma rozhodne z tohoto profitu investovat do společenské odpovědnosti, je to ta správná definice.

ptala se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Proč?

    Podle mezinárodní studie společnosti Surfshark patříme v Evropě k nejhorším co se týká rozvoje internetu a elektronizace veřejné správy. Mohu to potvrdit. V naší vesnici nejen chybí rychlé datové připojení, ale bývá problém si někdy i z mobilu zavolat. Rovněž ceny za poskytované služby neodpovídají tomu, za co lze surfovat a telefonovat jinde v EU. Zbývá se otázat, proč? Podle mého soudu vše začalo s rozvojem internetových mobilních služeb. Na počátku poskytl stát monopol Eurotelu a dlouho udržoval málo konkurenční prostředí udělováním druhé, třetí licence. Zájmy některých soukromých firem a státních úředníků převážily nad obecným prospěchem a důsledky neseme dosud. Jinak si sotva vysvětlit, proč jinde, např. v sousedním Rakousku to jde a u nás stále drhne. Zbývá jen doufat, že moderní technologie nakonec zvítězí nad zištností a...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Znáte organizace pro ochranu duševního vlastnictví? 12. srpen 2020

Období, které nyní prožíváme, nepřináší pouze znepokojivé zprávy o rozkolísané ekonomice, uzavírání firem nebo karanténních opatřeních. Rodí se mnoho nápadů, vznikají inovativní společnosti. To s sebou nese i potřebu péče o nové myšlenky, postupy, celé know-how. Na této straně pravidelně přinášíme informace o ochraně duševního vlastnictví. Tentokrát připomeňme, jaké organizace k tomu slouží:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE