INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

3 pa lackyStejně jako klienti bank mohli i zákazníci leasingových a splátkových společností využít možnosti odkladu splácení půjček, aby zmírnili nepříznivé dopady ochranných opatření na potlačení nemoci covid-19 do jejich rodinných či firemních rozpočtů.

Podle údajů České leasingové a finanční asociace, která sdružuje přední tuzemské poskytovatele leasingu a nebankovních úvěrů, schválily její členské společnosti v souvislosti s pandemií k 30. červnu letošního roku 79 124 žádostí o odklad splátek. Zhruba polovinu těchto žádostí zpracovaly v režimu zákonného úvěrového moratoria, které vstoupilo v platnost 17. dubna a vztahuje se na spotřebitelské a podnikatelské úvěry sjednané před 26. březnem letošního roku.

„Druhá polovina žádostí byla schválena na základě dobrovolného rozhodnutí našich členských firem, které ke svým věřitelům přistupovaly velmi vstřícně od samého počátku krize. Aniž by čekaly na rozhodnutí vlády o vyhlášení moratoria, začaly ve velkém přijímat žádosti o odklad splácení s cílem maximálně ulevit zákazníkům zasaženým ochrannými opatřeními,“ řekl generální tajemník ČLFA Jaroslav Krutilek.

Celkových 79 124 schválených žádostí před- stavuje 7 % všech aktuálně běžících leasingových a úvěrových kontraktů členských firem asociace. ČLFA přitom v tomto ohledu eviduje rozdíl mezi privátní a podnikatelskou sférou – zatímco v kategorii domácností tento podíl činí 4,8 %, ve firemním sektoru je to 10,6 %.

Souhrnný finanční objem odložených splátek realizovaných členy asociace dosáhl 30,8 miliardy korun, což představuje 11,6 % celkové hodnoty jejich aktivních leasingových a úvěrových smluv. U privátních zákazníků tento podíl činí 3,6 % a u firemní klientely 12,8 %.

V rámci moratoria bylo možné přerušit placení splátek nejdéle do konce letošního října. Odklad splátek bude ale i po tomto datu vhodným instrumentem pro řešení problémů dlužníků, kteří se dostanou do potíží. „Úkolem asociace není předepisovat svým členům, jak mají při řešení svých jednotlivých obchodních případů postupovat, bylo by to v rozporu s našimi stanovami, ale i s legislativou. Nepochybujeme však o tom, že i po 31. říjnu budou naši členové přistupovat ke svým zákazníkům zodpovědně. Je to ostatně ve shodě s našimi etickými předpisy, které jsou pro všechny členy závazné. V našem memorandu k ochraně spotřebitele například stojí, že členské společnosti respektují zjevné, oprávněné a opodstatněné individuální zájmy a potřeby klienta, a to jak před uzavřením smluvního vztahu, tak po celou dobu jeho trvání,“ upozornil Jaroslav Krutilek.

Když se klienti leasingových a splátkových společností dostanou do finančních problémů, měli by tuto skutečnost svému věřiteli nepro­dleně oznámit. „Není nic horšího, než vyčkávat a situaci neřešit,“ doplnil ještě Jaroslav Krutilek a odkázal přitom na doporučení, která asociace zformulovala v podobě desatera zodpovědného spotřebitele.

„V případě problémů se splácením nedoporučujeme vzít si další úvěr. Mohl by vás uvrhnout do dluhové spirály, kdy jednu půjčku budete splácet druhou. Pokud máte více úvěrů, jednou z možností je takzvaná konsolidace, tedy sloučení do jednoho úvěru, anebo můžete věřitele požádat o odklad splátek. Je také možné obrátit se na neziskovou poradnu,“ uvádí asociace ve svém desateru, které je dostupné na jejím webu (www.clfa.cz) pod názvem 10 + 1 otázka pro zodpovědného spotřebitele.

(tz)

Slovo ke dni

  • Stát proti soukromé osobě: opět prohrává

    I když vládě Andreje Babiše nelze upřít velkou snahu ochránit Českou republiku před důsledky nákazy koronavirem a co nejméně poškodit ekonomiku, výsledek není uspokojivý. Právnické a fyzické osoby ukazují, že mohou jednat lépe, rychleji, operativněji, účinněji. To jsem si znovu uvědomil, když jsem četl zprávu o webové aplikaci s přehledem volných míst na očkování proti COVID-19. Vytvořil ji programátor Marek Sušický s kolegou poté, co dlouho sledoval nečinnost a nemohoucnost státu. Platforma slouží veřejnosti už měsíc a sklízí zasloužený potlesk. Uvádím jen jeden konkrétní příklad, ale člověk by jich jistě našel víc. Prostě platí, že soukromá iniciativa lidí tvoří obrovskou sílu, kterou by měla naše společnost lépe využívat. Jsem přesvěčen, že méně restrikcí, omezování  a zasahování do běžného života občanů nepředstavuje správou cestu k...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2021

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

EON EG 2017 107  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

karabec 2

Rozhodčí řízení jako efektivní způsob řešení sporů o doménová jména 4. únor 2021

Stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky působí jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení (dále jen „Rozhodčí soud“). Tento Rozhodčí soud je mimo jiné také sudištěm pro spory o doménová jména .cz, přičemž řešení těchto sporů Rozhodčím soudem probíhá v současné době na základě Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů, která jsou v platnosti od 25. 5. 2018.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE