INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

124 firm yExportní průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstvem průmyslu a obchodu ukázal, že se české malé a střední podniky během pandemie v exportu spolehly na okolní země, v dohledné době chtějí exportní příležitosti opět rozvíjet.

„V souvislosti s minimalizací rizik a opatřeními proti pandemii došlo oproti roku 2019 k poklesu oblastí i zemí, do kterých firmy v roce 2020 vyvážely. Skvělou zprávou z průzkumu však je, že firmy vyjádřily velkou chuť rozvíjet, ruku v ruce s rozvolňováním, exportní příležitosti. Na 42 % firem – respondentů průzkumu vidí v postpandemické době příležitost v růstu na stávajících zahraničních trzích a hned 33 % chce expandovat na nová teritoria. Úkolem MPO je exportní ambice firem podporovat a pomáhat je naplnit, především pak na trzích mimo EU,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Exportní průzkum AMSP ČR a CzechTrade poskytuje užitečnou zpětnou vazbu. Nastavení nástrojů podpory exportu musí odpovídat potřebám firem v době odeznívající pandemie a nastupujících nových trendů v zahraničním obchodě spojených například s relokalizací výroby. Potvrzuje nám také správný směr podpory marketingu prostřednictvím online nástrojů. Firmy požadují marketingovou podporu a přesně tam našimi aktivitami míříme, tradiční nástroje posilujeme digitální rovinou,“ dodal Karel Havlíček.

„Firmám nabízíme jak tradiční nástroje podpory exportu, např. exportní asistenci přímo v teritoriích, hledání obchodních příležitostí a nových partnerů, podporu účasti na výstavách a veletrzích, podnikatelské mise, ale i nové či inovované služby, jako jsou digitální marketing, exportní inkubátory či aliance. Při současné akceleraci trendů spojených s možnými změnami v odběratelsko-dodavatelských řetězcích hraje významnou roli i společná obchodní politika vytvářející příznivé obchodní prostředí pro naše firmy na trzích třetích zemí,“ doplnila náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martina Tauberová.

Exportní výzkum potvrzuje dlouhodobý trend, že malé a střední podniky jsou exportně více geograficky vázané na okolní země, spíše než na vzdálená teritoria, a do Evropské Unie exportuje 97 % dotazovaných. Z průzkumu též plyne, že firmy s větším obratem mají tendenci obchodovat ve vzdálenějších zemích. Souvisí to nepochybně s rozsahem agendy, kapacitou a zdroji – ať již finančními, nebo personálními.
„Oproti výzkumu v roce 2019 poklesl počet zemí, do kterých firmy vyvážejí. Zhruba 70 % dotazovaných v roce 2019 exportovalo do více než tří zemí, nyní je tento podíl 53 %. Počet zemí, do kterých firmy exportují, závisí na obratu společnosti. S jeho nárůstem rovněž stoupá chuť etablovat se na více zahraničních trzích. S tím je spojena i problematika kapacity, zdrojů a obchodního zázemí u nás i v exportní destinaci. Platí totiž, že s lokálním zastoupením šance na úspěch výrazně rostou. Týká se to typicky nejen zemí například Blízkého východu, kde je to prakticky nutností, ale rovněž v Evropě to hraje určitou roli. V době cestovních omezení jsou zahraniční kanceláře CzechTrade důležitější než kdy dřív,“ sdělil Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade. Ta je podle průzkumu po bankách druhou nejčastěji využívanou formou podpory exportu a aktuálně s ní spolupracuje 30 % dotazovaných.

Největšími problémy jsou ceny,
rostoucí náklady a covid-19

Jako největší těžkosti spojené s exportem firmy uváděly rostoucí ceny, a tím i náklady. Hned 38 % dotazovaných vidí jako klíčový problém právě zvýšenou cenu dopravy a v těsném závěsu pak 35 % uvádí jako exportní překážku rostoucí náklady na výrobu. Právě ceny materiálů stoupají bezprecedentně, a to znamená zdražování i pro zákazníky (B2B i B2C). V tomto důsledku může docházet i k odkládání zbytných investic. Snaha zvládnout rostoucí náklady a překlenout cestovní omezení vedou ke zkracování dodavatelských řetězců. Potenciálem pro české exportéry jsou dodavatelé z blízkých trhů.

„Kromě raketově rostoucích vstupních nákladů komplikuje situaci firem v České republice také nedostatek adekvátní pracovní síly ve výrobních podnicích. Nejvyšší poptávka čes­kých podnikatelů je po nových obchodních kontaktech a příležitostech. Více příležitostí na trhu vidí zejména menší firmy, které se umí rychleji přizpůsobit novým podmínkám,“ podotkl k průzkumu místopředseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Evžen Reitschläger.

Digitalizace pomohla jen některým

Digitalizace byla jedním ze způsobů, jak se firmy vypořádávaly s krizí. Pozitivně ji hodnotí 30 %. O 11 % více však uvádí, že jim s řešením nepomohla.
„Samozřejmě, digitalizací, minimálně v průmyslovém segmentu (B2B), business zcela jistě nenahradíte. Ostatně právě v odvětvích jako energetika či strojírenství hrají klíčovou roli veletrhy a výstavy. Ty se však během pandemie téměř nekonaly. Zároveň by ale 21 % dotazovaných ocenilo pomoc právě v této oblasti. Je dobře, že se firmy pokusily do virtuálního prostředí přenést kromě obchodních aktivit i ty propagační. Jistě to je cesta, která tu i do budoucna zůstane. I proto CzechTrade rozvíjí nové způsoby prezentace, které mohou doplnit výstavy a veletrhy virtuálními a digitálními formáty,“ naznačil Radomil Doležal.
Na potřebu obnovení veletrhů a nutnosti rozvíjet digitální formáty prezentace poukazuje také AMSP ČR: „Absence veletrhů komplikuje situaci exportérů. Online forma je realizovatelná jen pro některé segmenty. Pro mnohé obory je však naprosto nevyhovující,“ dodal Evžen Reitschläger.
Exportního průzkumu 2021 se zúčastnilo 300 českých malých a středních podniků, a provedla jej výzkumná agentura Ipsos. Průzkum mapuje export a exportní oblasti, a kromě nových poznatků také srovnává výsledky s předchozí vlnou pandemie covid-19. Průzkum probíhal mezi 17. a 29. květnem 2021.

(tz)

Slovo ke dni

  • Ochlazení z Bruselu

    Svět se dostal do bezprecedentní situace. Kdo by před rokem řekl, že Evropská unie bude firmám a lidem nakazovat, jak si mají zatopit. Kolik stupňů Celsia bude v pořádku, kolik ne a kdy si budou teplomilní hříšníci koledovat o trest. Vracíme se tak do časů direktivní ekonomiky, do dob, kdy strana a vláda nařizovala, co kdo smí a nesmí. V kapitalizmu přece měla místo nařízení a zákazů usměrňovat chování společnosti neviditelná ruka trhu. Jenže ani ta, jak se ukazuje, nezískala plnou důvěru vedení. Ano, zemního plynu, elektřiny i dalších energií se nebude dostávat, ale s jeho kritickým nedostatkem roste jejich cena. Kdo tedy bude moci příští zimu topit „pánu Bohu do oken“? Myslím si, že skoro nikdo. Omezovat se ve spotřebě a snižovat náklady se stane nutností, pokud mají firmy a domácnosti přežít krizové období. Tento ekonomický zákon...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Formulace zásad mediační dohody 10. srpen 2022

V předchozích příspěvcích jsme se seznámili s těmi fázemi mediace, ve kterých IP mediátor navozuje pocit vzájemné důvěry a pozitivního ovzduší pro mediační jednání, nastavuje základní pracovní a společenská pravidla, a také aktivně naslouchá stranám a pojmenovává předměty jednání. Strany konfliktu však nebyly zatím připraveny spolu efektivně komunikovat a vzájemně si na­slouchat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3