INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

Ambasador kvality EdwardsStartuje nový ročník soutěže pro všechny organizace z komerční a veřejné sféry, kterým není kvalita lhostejná. Soutěž Ambasador kvality ČR je cestou, jak zviditelnit a nechat vyniknout kvalitu ve všech jejích podobách.

V České společnosti pro jakost dlouhodobě usilujeme o rozvoj a popularizaci nástrojů managementu kvality a systémů řízení. Přínosů pro organizace, plynoucích z účasti v soutěži, je celá řada. Zapojení se do projektu organizacím nabízí posouzení jejich přístupu ke kvalitě – a to v interní i externí rovině. Je nezávislou zpětnou vazbou pro vedení organizace, že je na dobré cestě k udržitelné kvalitě a že dostatečně aktivně propaguje nástroje kvality a zlepšování. V soutěži se hodnotí ekonomické ukazatele, získaná ocenění v oblasti kvality, aktivity organizace na podporu kvality, udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí a ochrana spotřebitele. Celý proces není administrativně náročný. Zájemce vyplní jednoduchý dotazník, který je zpřístupněn na internetových stránkách České společnosti pro jakost. Kvalifikovaní hodnotitelé provedou posouzení údajů uvedených v dotazníku. U prvních šesti organizací, dle vyhodnocených dotazníků, proběhne jednodenní ověřovací posouzení na místě.

Soutěž je určena jak pro soukromý sektor, tak i pro veřejnou správu. Řada úřadů a dalších organizací veřejné správy se aktivně angažuje na poli kvality a jejího zlepšování již mnoho let. Účast v soutěži je pro ně inspirativní mimo jiné tím, že si ujasní, do jaké míry plní jednotlivá kritéria, a snadno pak identifikují svoje silné stránky a oblasti pro zlepšení. A samozřejmě pro organizace, které skončí na stupni vítězů, je ocenění formou poděkování a pozitivní propagace. Kvalita v kostce znamená zaměření na spokojenost zákazníka – občana, pořádek v organizaci a zaměření na efektivní fungování.
V minulých pěti ročnících uspěly v kategorii podnikatelský sektor společnosti Edwards s.r.o., Kaufland Česká republika v.o.s., Albert Česká republika, s.r.o., ŠKODA AUTO, a.s. nebo Makro Cash&Carry ČR s.r.o. V oblasti veřejného sektoru to byly Praha 14, Úřad městské části Praha 14, město Hranice, Statutární město Děčín, Úřad městské části Praha 10, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Fyzikální ústav AV ČR v.v.i. / pracoviště ELI Beamlines nebo Úřad průmyslového vlastnictví.
Přihlášky do soutěže Ambasador kvality ČR přijímáme do konce září. Vyhlášení cen probíhá každoročně na podzim v rámci konference Dny kvality. Rádi bychom touto cestou vyzvali všechny firmy i organizace veřejného sektoru, které „dobře fungují a fandí kvalitě“, aby zvážily svoji účast v letošním ročníku tohoto klání a nebály se zviditelnit. Informace o soutěži najdou na webových stránkách www.csq.cz/udilene-ceny-a-souteze.

David Kubla,
ředitel úseku spolkových činností a propagace České společnosti pro jakost

Slovo ke dni

  • Cestování opět v kurzu

    Blíží se dovolené a s tím i poptávka po tuzemských i zahraničních zájezdech stoupá. Po několika krizových letech, které ovlivnila zejména pandemie Covidu-19, lidé opět mají chuť cestovat a poznávat cizí kraje. Zvýšený zájem potvrzují cestovní kanceláře, mnohé z nich už hlásí vyprodáno. Ani zvýšené životní náklady nezabránily většině Čechů, aby na dovolené šetřili. Dokonce největší CK Čedok si pochvaluje, že loňský rok byl pro ni nejúspěšnější v novodobé historii. A tento trend nyní pokračuje. Vypadá to, že lidé budou raději šetřit na energiích a potravinách, ale letní měsíce si chtějí užít. Pokládám to za dobrou zprávu. Optimizmus našim spotřebitelům tedy rozhodně nechybí a věří, že zas bude líp.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3