INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Martin DozrálMartin DozrálDveře jsme svého času nepovažovali za interiérový prvek, který by měl souznít s interiérem, dotvářet ho, anebo v něm přiměřeně provokovat. Byl to jen kousek zajišťující dělení prostoru a tlumení zvuku. Poslání se v posledních letech ale výrazně změnilo. Ze dveří se stal designový švihák v patřičné kvalitě. Právě o ní jsem hovořil s generálním ředitelem společnosti SOLODOOR a.s., Martinem Dozrálem, a to v souvislosti se značkou Czech Made, jež léta k této firmě patří.

Co vše v současnosti obnáší výrobní program?

Podobně jako na samém začátku firmy se i dnes specializujeme na výrobu dveří a zárubní. Tyto produkty však dokážeme vyrobit mnohem sofistikovaněji, kvalitněji a v nezměrném počtu variant a provedení. Náš sortiment navíc každý rok inovujeme, a to v souladu s nejnovějšími designovými trendy i s ohledem na nároky našich zákazníků. To vše nám umožňují mnohamiliónové investice do nových špičkových výrobních technologií, které jsme realizovali především v uplynulých šesti letech. Pořídili jsme novou lakovací linku, včetně stříkacího automatu pro výrobu vysoce kvalitního lakovaného sortimentu, který se stává jednoznačným designovým trendem. Pořízen byl také moderní automatizovaný lisovací uzel, průběžné CNC, a především unikátní formátohranovací centrum, díky kterému jsme jako jedni z mála v Evropě schopni nabídnout našim zákazníkům dveře a zárubně s unikátní oblou hranou. V současnosti probíhá kompletní obměna technologie na výrobu zárubní, která nás opět výrazně posune dál, co se týká kvality i objemu vyrobených produktů. Půjde o nejmodernější výrobu zárubní v ČR s využitím pokročilých prvků robotizace. Naše obložkové zárubně to dostane na zcela jinou kvalitativní úroveň.

Čím se odlišujete od konkurence?

Díky výše zmíněným významných technologickým inovacím i obchodním změnám jsme se vypracovali do pozice, kdy jsme schopni svým zákazníkům za přijatelnou cenu nabídnout poctivý český výrobek, který plně odpovídá světovým měřítkům kvality i designu. Rozhodně nepatříme mezi výrobce, kteří chtějí trh zaplavit nekvalitními a levnými výrobky.
Jako jediní mezi výrobci dveří jsme již od roku 2012 držitelem značky Czech Made a od Ministerstva životního prostředí jsme obdrželi ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek, která je důkazem toho, že naše výroba je vůči životnímu prostředí ekologicky čistá.
2020 02 04 09 07 08Nejsme pouze spolehlivým dodavatelem dveří a zárubní, ale spolu s výrobkem nabízíme také širokou škálu doplňkových služeb, jako
např. odborné poradenství, zaměření, montáž, zákazníkům jsme dali k dispozici zcela unikátní objednávkový a konfigurační software. A výrobky prodáváme mimo jiné přes síť franchisových prodejen, díky čemuž udržujeme vysokou míru profesionálního servisu.
Jedinečnost našich výrobků spočívá v tom, že dokážeme díky mimořádně širokému portfoliu naší nabídky nabídnout řešení jak pro zákazníka hledajícího ekonomickou variantu dveří a zárubní, tak i náročnému zákazníkovi, který hledá designový výrobek a není tak citlivý na výslednou cenu. Při tom všem pracujeme i u výrobků vyráběných „na míru“ danému zákazníkovi s nejkratšími termíny na trhu. Velice důležité je také to, že si dáváme velice záležet na výběru povrchových úprav, ve kterých naše výrobky nabízíme, a některá provedení povrchových úprav, zejména unikátní povrchy SOLO MATRIX, máme exkluzivně pouze my. Nikde jinde si proto takové dveře a zárubně nekoupíte.

Držitelé značky kvality Czech Made jste už osm let. Charakterizoval byste toto spojení?

Do programu Česká kvalita Czech Made jsme se přihlásili v roce 2012. Hlavním motivem pro nás byla rozšiřující se konkurence polských dveří na našem trhu. Před udělením značky proběhl v naší společnosti podrobný audit zaměřený na kontrolu našich zaměstnanců, výroby a účetnictví. Vše bylo v pořádku, a proto se dnes můžeme značkou Czech Made pochlubit. Jednoznačně ji vnímáme jako konkurenční výhodu, naše produkty pomáhá odlišit od produktů ostatních výrobců. Všem našim zákazníkům navíc poskytuje jasný důkaz o tom, že od nás získávají kvalitní výrobek, který vznikl v české společnosti a je vyrobený českými pracovníky.

Jak ve vaší organizaci řídíte kvalitu? A je rozhodujícím faktorem pro konkurenceschopnost vaší organizace?

Kvalita výrobků, spolu se spolehlivostí, je jedním z nejdůležitějších faktorů v boji s konkurencí, a je pro nás proto velmi důležitá. Kontrolu kvality výrobků máme několikaúrovňovou. Prvním stupněm je samokontrola, kterou provádí přímo pracovník, který je za danou operaci zodpovědný, a to na základě přesně stanoveného technologického a pracovního postupu. Následuje druhý stupeň, kdy kontrolu na denní bázi provádí pracovník kontroly kvality výrobků, který je nezávislý, a v případě zjištění nějakého pochybení má dokonce pravomoc zastavit celý výrobní proces. Kontrolu nám velmi usnadňují různé checklisty, které jsou manuálem pro kontrolu a také do nich zároveň zapisujeme zjištěné výsledky. Třetím stupněm kontroly je kontrola na specializovaném pracovišti výstupní kontroly, kde jsou dveře i zárubně před zabalením pracovníky výstupní kontroly překontrolovány. A konečně čtvrtým stupněm kontroly je pak výstupní kontrola výrobků ve skladu před vlastní distribucí z hlediska neporušenosti obalů výrobků.
Určitou prevencí pro vznik vad a nedostatků je katalog vad, ve kterém využíváme ke zjišťování příčin vzniku principů 6D reportů. Dalším nástrojem pro odstraňování chyb je skupina kvality, kde se jednotlivá témata rozborují a dále v daných úkolech řeší. Společně s katalogem vad máme také zavedenou brožuru Kvalita je základ i s vizualizací chyb, na které je třeba se na jednotlivých pracovištích nejvíce soustředit. Kromě toho jsou jednotlivé chyby zobrazeny také na nástěnkách přímo na pracovištích.
200227 SonetV posledních letech jsme se vydali cestou výrazných produktových inovací. Zaměřili jsme se na posílení kvality naší výroby, investovali do nových výrobních technologií, a to vše při zachování přijatelné ceny pro zákazníka. Kvalita je pro nás tedy nejdůležitější kritérium.

ptal se David Kubla

Slovo ke dni

  • Kdo může pracovat z domova

    Home office není žádná novinka, ale v době koronakrize přišla možnost práce z domova jako na zavolanou. Pracovat mohou ti, kterým to dovoluje povaha jejich práce, a samozřejmě ochota změnit své zvyky. Podle odborníků se otvírá možnost pro jednoho ze tří zaměstnanců, v případě vysokoškolsky vzdělaných osob a vysoce kvalifikových profesí dokonce pro každého druhého. Brzdou se může stát i v dnešní technologicky vyspělé době dostupnost internetu. Venkov stále strádá. V naší obci jsme rádi, když si můžeme vůbec zavolat z mobilu – někdy spojení funguje, jindy ne. A mobilní internet s přijatelnou rychlostí nabízí jen jediný operátor. Ten dokazuje konkurenci, že to jde, když nechybí zájem. Avšak v mnoha případech lze stále pozorovat spíš nezájem a snahu šetřit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE