INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Tomáš HajdůšekTomáš HajdůšekOd března do současnosti nás provází mnoho novinek, mimo jiné také v legislativě, která se bezprostředně týká firem či živnostníků. Není jednoduché se v nich správně orientovat a řídit se jimi, využít je ku prospěchu daného subjektu a nedopustit se chyby. Nenahraditelní jsou v tomto období daňoví poradci, i když i oni připouští, že leckterá opatření i jim přidělala vrásky na čele. Přesto své klienty ujišťují, že jim budou i nadále k dispozici s plnohodnotným servisem. Za Komoru daňových poradců ČR k tomuto tématu hovořil Ing. Tomáš Hajdušek, daňový poradce a vedoucí Sekce správa daní a poplatků:

Od března máme všichni nových starostí nad hlavu. Život mnohých firem se změnil, a nejenom proto, že zavedly na několik týdnů práci na home office. Přibyla řada novinek v legislativě. Nač je potřeba dnes v souvislosti s chodem firem v tomto ohledu myslet?

Firmy se budou muset přizpůsobit nové situaci. Jak ukazuje aktuální vývoj, koronavirus tady s námi bude asi delší dobu a musíme se s ním naučit žít. To je úkol zejména pro samotné podnikatele, my jako daňoví poradci jsme připraveni i nadále poskytovat podnikatelům veškerý administrativní a legislativní servis.

Také daňovým poradcům zřejmě přibylo práce. Jaké zejména?

V průběhu koronavirové krize nastala doslova legislativní smršť, takže nejdůležitější a nejtěžší pro nás bylo vůbec všechna ta opatření zaregistrovat a vyznat se v nich tak, abychom mohli svým klientům poskytnout ty nejvíce užitečné rady, přizpůsobené jejich konkrétní situaci.

V čem byla vaše komora svým členům v současné době nejvíce nápomocna?

Snažili jsme se informovat naše členy o přijímaných opatřeních. Aktivně jsme vystupovali směrem k vládě a připomínkovali její návrhy tak, aby byly v praxi co nejlépe aplikovatelné. To se potom samozřejmě přímo promítalo v práci každého daňového poradce.

Mnohé subjekty začaly šetřit, aby vůbec dokázaly složitou ekonomickou situaci přežít. Škrtají se nejrůznější položky ve výdajích. Projevila se určitá omezení směrem k rozsahu služeb daňových poradců?

To je hodně individuální, my jako komora žádným reprezentativním průzkumem v tomto ohledu nedisponujeme. Mohu ale uvést, že nemáme žádné signály o tom, že by docházelo k omezení poptávky po službách daňových poradců v nějakém větším měřítku.

Je možné, hledá-li firma daňového poradce, aby se o kontakt či doporučení, obrátila na vaši komoru?

Samozřejmě. Komora vede strukturovaný seznam všech daňových poradců, takže dokáže pomoci nalézt poradce podle oblasti, kterou potřebuje podnikatel vyřešit.

Vyplyne z vašich připomínek k nedostatkům návrhu na prominutí odvodů sociálního pojištění něco zásadního?

K vládnímu návrhu jsme měli několik zásadních připomínek, které by značně ulehčily, a zejména vyjasnily aplikaci v praxi. Dokonce jsme je dokázali prosadit v Senátu, ale Sněmovna to bohužel znovu přehlasovala. Zákon o prominutí pojistného je značně nejasná norma, která může způsobit v praxi řadu sporů. Jako příklad lze uvést takový klíčový parametr, jako je počet zaměstnanců. Existují asi čtyři různé v praxi zažité způsoby, jak určit počet zaměstnanců. Každý přitom vede k jinému výsledku. Například není zřejmé, jestli se dva zaměstnanci s polovičním úvazem počítají za dva, nebo za jednoho. Problém je i ve srovnání vyměřovacích základů za červen, červenec a srpen s vyměřovacím základem za březen. Když třeba ve firmě s devíti zaměstnanci odejde jeden na mateřskou či onemocní na celý měsíc, tak se firmě matematicky sníží úhrn vyměřovacích základů o více než 10 %, a ztratí tak nárok na snížení, aniž by za to jakkoliv mohla. Opravdu to ale takto poslanci chtěli? A v těchto paradoxech by šlo pokračovat.

Na jaké záludnosti v souvislosti s čerpáním finančních prostředků od státu ovlivněné koronavirem byste podnikatele rádi upozornili?

Ďábel vždy bývá skryt v detailu a text podpůrných opatření je většinou velmi obtížné čtivo. Proto doporučujeme se vždy obrátit na odborníka, např. na daňového poradce.

otázky připravila se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Plná letiště

    Odstavné plochy na letištích se plní. Lze si toho všimnout nejen na největším českém vzdušném přístavu v Praze-Ruzyni, ale i jinde u nás a v Evropě. Stroje totiž nejsou ve vzduchu, ale odpočívají na zemi. A protože koronavirová krize hned tak neskončí, budou uzemněny nejméně do začátku jarní sezony. Výpadek příjmů může správa letišť alespoň zčásti vyrovnat parkovným. A také se dají naplno využívat servisní kapacity. Útěchou rovněž může být zvýšení bezpečnosti letového provozu. Vzdušné dopravní koridory téměř zejí prázdnotou, stejně tak piloti si už nebudou stěžovat na to, že jsou přetěžováni. Ano, každá mince má dvě strany. Až se nebe zase otevře a lidé budou moci cestovat do zahraničí, více si jistě vychutnají ten znovu získaný pocit svobody. Věřme, že to nastane už brzy.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

PSC 0175

Češi budou nové věci vymýšlet stále 5. říjen 2020

Josef KratochvílJe obdivuhodné, kolik českých firem, vysokých škol, výzkumných organizací a dalších subjektů v uplynulém půlroce nacházelo nová řešení pro to, aby mohly existovat dál, rozvíjet výrobu a služby. Nabízet trhu to, co nejvíce potřebuje. Vznikly nové produkty, zrodily se ojedinělé postupy práce, ke slovu se dostaly špičkové technologie i efektivnější organizace procesů. Znamená to, že potenciál tvořivosti nabral na obrátkách, aktivoval se.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE