INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Geis CZ s.r.o 3Složitá doba si vyžaduje netradiční řešení. Před krátkou dobou se začalo zkoušet přímé spojení kamiony mezi Evropou a Čínou. V posledních měsících tato forma přepravy získává na významu. Ke spokojenosti zákazníka ji využila i společnost Geis.

Pandemie koronaviru letos v zimě na dva měsíce zásadním způsobem omezila veškeré ekonomické aktivity v Číně. To mělo nevyhnutelný dopad i na logistiku. Po rychlém opětovném oživení ekonomiky čínští výrobci a jejich obchodní partneři po celém světě čelí novým problémům. Po jarním prudkém poklesu logistických činností a narušení dopravních řetězců se totiž projevuje velký nedostatek dopravních kapacit.

I když se výroba v čínských továrnách poměrně rychle vrátila na původní kapacitu a také čínský logistický průmysl se znovu rychle rozvíjí, problémy s dopravou zboží z Číny do Evropy přetrvávají. Stále se ještě nepodařilo plně obnovit všechna dopravní spojení z doby před koronakrizí a mnohé komplikace s různými protiepidemickými opatřeními se vrátily s nástupem druhé vlny v zemích podél dopravních tras i v cílových destinacích.

Nedostatek volné kapacity spojené s chybějícími kontejnery v námořní přepravě ve spojení s poklesem letecké dopravy provází i limitované možnosti železniční dopravy vzhledem k omezenému počtu vhodných vagónů. To vyvolává potřebu hledat nové možnosti dopravy. Jednou z možností je využití kamionové dopravy pro přímou jízdu tahačů z Číny do České republiky.

Vzhledem k urgentnosti přepravy zboží z Číny se na společnost Geis obrátil její dlouholetý zákazník, který potřeboval splnit přísné termíny doručení velkého množství respirátorů do České republiky. Pro tohoto klienta se podařilo z velké části zajistit leteckou, námořní i železniční přepravu, ale ani to vše nestačilo pokrýt potřebu dopravy celého objemu zboží. Proto se muselo realizovat i několik přeprav přímou jízdou kamionu z Číny.
Zboží bylo naloženo v Čchang-čou, které leží až u východočínského moře. Celá přeprava probíhala tak, že z místa nakládky vyjeli dva řidiči. Ti jeli 24 hodin denně napříč přes celou Čínou až do skladu na východě Kazachstánu. Zde se náklad přeložil do jiného návěsu, s nímž další posádka pokračovala dále přes Rusko a Bělorusko až do polských Malaszewicz. Na hranici Evropské unie se zajistil tranzitní doklad do EU a kamion dále pokračoval na místo určení v celním úřadu, kde se zásilka v České republice celně odbavila do volného režimu a následně byla doručena až k zákazníkovi.

Geis CZ s.rZboží bylo od vyzvednutí v Čchang-čou po cestě dlouhé 9 800 km doručeno do místa určení v České republice již 19. den od započetí přepravy. Standardně by doprava trvala 14 až 16 dní včetně přibližně tří dnů čekání na odbavení na hranici Evropské unie. Ovšem kvůli situaci s pandemií COVID-19 se druhý tahač sedm dní zdržel v koloně při přechodu hranic z Číny do Kazachstánu, kde toho času právě propukla druhá vlna. Zásilku bylo možné během celého průběhu přepravy neustále sledovat on-line s využitím GPS.

Možnost obousměrné kamionové dopravy mezi zeměmi Evropské unie a Čínou se otevřela poté, co Čína v roce 2016 ratifikovala dohodu OSN o mezinárodní silniční dopravě TIR. To umožnilo, aby se nezbytné procedury při překračování státních hranic a celním odbavování dařilo postupně zjednodušovat. První kamiony se po trase přes Polsko, Bělorusko, Rusko a Kazachstán do Číny a zpět vydaly v roce 2018. V posledních měsících tento typ dopravy získává na významu, protože podle Mezinárodní unie silniční dopravy IRU při kalkulaci dopravy „ode dveří ke dveřím“ vycházejí její celkové náklady i při potřebě dvou řidičů poloviční v porovnání s leteckou dopravou a proti cestě po železnici lze zboží doručit až o několik dní dřív. „Doprava zboží z Číny po silnici se zatím využívá velmi málo, nicméně jde o zajímavou alternativu výhodnou pro některé typy zboží. Ve spolupráci s jedním naším klientem jsme ji vyzkoušeli a navzdory určitým očekávatelným problémům na některých hranicích s ohledem na protipandemická opatření se nám plně osvědčila a dokážeme ji pro naše obchodní partnery zajistit,“ říká David Knobloch, prokurista Geis CZ Air + Sea.

(tz)

Slovo ke dni

  • Stravenkový paušál uspěl

    Jedna z nejvíce kontroverzních věcí, které hýbaly podnikatelskou věřejností, bylo zavedení stravenkového paušálu, tedy rozšíření možností v poskytování obědů zaměstnancům. Proti byly vydavatelé stravenek a odbory. Argumentovalo se rozbitím osvědčeného systému, který léty prokázal své kvality. Příznivci paušálu poukazovali na to, že změna poskytuje více možností, zjednoduší administrativu a skoncuje s vysokými provizemi. Po dvou letech fungování se ukazuje, že čtyři z deseti firem dávají přednost stravenkovému paušálu. Zejména vyhovuje malým a středním zaměstnavatelům. Ti velcí mohou poskytnout občerstvení ve vlastních podnikových jídelnách. Ale nestalo se, že by lidé v práci přestali obědvat a raději získané finanční prostředky vydali za něco jiného. Myslím, že nynější praxe, i když možná do značné míry ovlivněná pandemií koronaviru, prokázala...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE