INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Satalice pozemek 1 kopieSkanska odstartovala ve spolupráci s Městskou částí Praha Satalice veřejné projednávání záměru postavit udržitelné a efektivně koncipované bydlení Livo Homes pro mladé rodiny s dětmi. Vedle Modřanského cukrovaru a Michelských pekáren se tak jedná o třetí rezidenční projekt Skanska, který vzniká za přispění občanů, aktivních místních spolků a zástupců městské části.

"Veřejná participace nabízí v rámci rezidenční výstavby ideální start vývoje projektu. Uvědomujeme si, že svou aktivitou ovlivňujeme podobu lokality na padesát, možná na sto a více let. Proto je pro nás důležité na začátku svůj záměr dobře definovat, a nejlépe nám to řeknou lidé, kteří v dané lokalitě žijí, spolky, které zde dlouhodobě působí a samozřejmě zástupci městské části a úřadů, kteří mají o potřebách obyvatel v dané lokalitě dobré povědomí," uvedl Petr Michálek, generální ředitel Skanska Residential.

Za účelem vývoje rezidenčního projektu vznikla ve spolupráci s Městskou částí Praha Satalice a nezávislým konzultantem participace pracovní skupina, která se skládá ze zástupců městské části, místních spolků, aktivních občanů a projektového týmu Skanska. Výsledkem její práce je soubor klíčových témat, která se stala základem programu veřejného setkání určeného pro obyvatele Satalic a přilehlého okolí.

První veřejné setkání v Satalicích proběhlo ve středu 14. června a jeho výstupy se spolu s technickým zadáním investora stanou podkladem pro koncepční architektonickou soutěž, kterou ve Skanska plánují spustit letos v létě. Další veřejné setkání bude už nad prvními architektonickými návrhy ve druhé polovině tohoto roku. Koordinací participativního procesu byl pověřen Ing. arch. Petra Klápště, Ph.D., nezávislý facilitátor a konzultant participace a zároveň radní pro územní a strategické plánování a participaci města Jablonec nad Nisou.

Satalický rezidenční areál vznikne na brownfieldu s celkovou rozlohou 19 488 m2. Investor tu zvažuje koncept bydlení Livo Homes, který vychází z populárního skandinávského konceptu BoKlok. Na rozdíl od konvenčních zděných staveb tu chce jít cestou standardizace, potažmo modulární výstavby. Projekt bude rozdělen na více etap a s nejbližším možným zahájením výstavby se počítá v roce 2026.

„Je potřeba si uvědomit, že veřejná participace není vhodná všude. Smysl dává především tam, kde je vývoj projektu v časných fázích a náměty veřejnosti lze reálně zapracovat. Zároveň by se mělo jednat o lokalitu důležitou pro širší okolí. Tento předpoklad je v Satalicích zcela naplněn. Zdejší pozemek je totiž vstupním místem pro lidi přijíždějící vlakem, kde kromě bytové výstavby mohou v případě zájmu vzniknout i komerční prostory pro služby určené místním i návštěvníkům městské čtvrti,“ komentuje Michal Kubát, projektový manažer Skanska Residential.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE