INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

MPOMinistr průmyslu a obchodu Jozef Síkela podepsal se saskými ministry dohodu o společném záměru spolupráce ve výstavbě vodíkových technologií.
Česká republika a Svobodný stát Sasko chtějí prohloubit spolupráci při budování infrastruktury pro vodík a jeho využívání.

Dohodu o společném záměru („Letter of Intent“) podepsal ministr Síkela v Drážďanech se saskými protějšky – ministrem hospodářství, práce a dopravy Martinem Duligem a ministrem ochrany klimatu Wolfram Günther. Záměrem je mimo jiné vytvoření přeshraniční sítě pro vodík a podpora spolupráce mezi německými a českými výzkumnými institucemi a firmami.

„Německo je naším největším hospodářským a obchodním partnerem, Svobodný stát Sasko na tom má značný podíl a my máme zájem o rozvoj naší vzájemné hospodářské spolupráce. Obě země ale nedisponují dostatečnými zdroji obnovitelných surovin pro náš vysoce rozvinutý průmysl, což nás vede k hledání alternativních řešení. Vhodným způsobem, jak to vyřešit, je dovoz vodíku z oblastí s přebytkem obnovitelných energetických zdrojů. Již dnes mezi našimi zeměmi existuje spolupráce v oblasti využití vodíku, především vodíkových vlaků a dnes podepsané memorandum ukazuje směr, kterým by se naše vzájemná spolupráce na dovozu vodíku měla ubírat,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Rychlé vybudování infrastruktury potrubí pro přepravu vodíku je důležitým projektem jak pro Českou republiku, tak i pro Sasko. Obě země se shodují, že primární bude přestavba již existujících plynovodů na vodík. To by mělo zajistit přepravu velkých dodávek vodíku z východu a jihu Evropy za nízké náklady až do roku 2029. Českou republikou prochází dnes již důležité evropské transportní trasy pro plyn, které by dle záměru měly být využity i pro transport vodíku.

„Vývoj efektivní zelené vodíkové infrastruktury není pouze národním úkolem. Kromě základní sítě v Německu se musíme od počátku zaměřit také na vytváření evropských sítí. Proto mě velmi těší spolupráce s Českou republikou. Iniciativa „Evropská vodíková páteř" je doslova páteří této evropské vodíkové infrastruktury. Efektivní přeshraniční plynovody s budoucí konverzí na vodík propojují regiony a vytvářejí základ pro transformaci směrem k obnovitelnému energetickému systému budoucnosti. Zelený vodík je pilířem energetické transformace a klíčovým lokalizačním faktorem. Významně přispívá k dekarbonizaci, a tím i k dosažení cílů v oblasti klimatu a energetiky,“ doplnil saský ministr pro energetiku a ochranu klimatu Wolfram Günther.

„Transformace energetiky a mobility budou úspěšné pouze se zeleným vodíkem. Saské podniky v ocelářském a chemickém průmyslu a velmi pravděpodobně také v mikroelektronice budou prvními uživateli tohoto klimaticky neutrálního zdroje energie. Lze také očekávat, že spotřeba elektrické energie do budoucna poroste. Se sousední Českou republikou, která je vedle Polska naším nejvýznamnějším evropským obchodním partnerem, budeme spolupracovat na odstranění jednostranné závislosti na dodávkách energie a na rozšíření energetické základny. Pro úspěšnou transformaci hospodářství by proto vodíkové potrubí nemělo končit na hranicích států, ale mělo by vzájemně propojovat hospodářsky silné a prosperující regiony. České dálkové plynovody jsou pro spolehlivé zásobování střední Evropy vodíkem nezbytné,“ říká saský ministr hospodářství a dopravy Martin Dulig.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE