INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Česká pojišťovna jako jedna z prvních pojišťoven u nás nabízí provozovatelům bioplynových stanic komplexní krytí rizik, které mohou ohrozit jejich provoz. Základem je živelní pojištění doplněné o pojištění vandalismu a odcizení, dále pak strojní a elektronické pojištění kogenerační jednotky a řídicího systému, příp. další technologie dle požadavku klienta. Samozřejmostí je také pojištění přerušení provozu, kde Česká pojišťovna nabízí krytí finančních ztrát jak v důsledku živelní události, tak i v důsledku mechanické nebo elektrické poruchy na zařízení.

„Bioplynová stanice je velmi složité zařízení s velkým podílem technologie, kde pravděpodobnost vzniku škody je poměrně vysoká. Pro eliminaci případných finančních ztrát je jediným řešením pojištění," řekl Karel Bláha, vrchní ředitel Úseku produktového managementu podnikatelského pojištění ČP, a dodal: „Přestože výbuch plynu se logicky nabízí jako největší riziko, stanice ohrožují také živelní události jako vichřice, tíha sněhu, záplavy a povodně a výjimkou nejsou ani požáry kogeneračních jednotek. Druhou velkou skupinou rizik jsou pak strojní a elektrické poruchy zařízení, na kterých je provoz bioplynových stanic a výroba elektrické energie závislá."

Bioplynová stanice je spolehlivým zdrojem obnovitelné energie. Tato oblast podnikání u nás v současné době, podobně jako před nedávnem v Německu, zaznamenává velký rozvoj a dá se očekávat, že v nejbližších letech vznikne v České republice mnoho podobných zařízení. Česká pojišťovna je na tento nový trend plně připravena - je schopna okamžitě reagovat na poptávku klientů, a to i v návaznosti na požadavky bank zajišťujících financování výstavby stanic.

Výši pojistného a rozsah pojištění pozitivně ovlivňuje zejména nepřetržitý monitoring činnosti bioplynové stanice s trvalou obsluhou, dále pak zálohování nejdůležitějších komponent (zejména kogenerační jednotky), pravidelný i havarijní smluvní servis a zkušenosti provozovatele. Vše je důležité pro udržení fermentačního procesu, protože v okamžiku jeho kolapsu se výrazně prodlužuje doba náběhu stanice zpět do plného výkonu. Pokud se fermentační proces zastaví (ať už z důvodu škody na zařízení, poklesu teploty fermentoru či chyby obsluhy apod.), trvá jeho obnovení po odstranění škody jeden až dva měsíce.

Provozovatele bioplynové stanice neohrožuje jen její případné poškození, ale do finančních potíží se mohou dostat také v důsledku odpovědnostní škody, která i v tomto případě může hrozit. Česká pojišťovna proto klientům nabízí rovněž pojištění odpovědnosti včetně připojištění možných škod vzniklých na životním prostředí.

Bioplyn je zjednodušeně řečeno koncovým produktem anaerobní fermentace, což je řízený proces rozkladu organických látek při teplotě cca 40°C bez přístupu vzduchu. Nerozloženým zbytkem z tohoto procesu je pak tzv. digestát, který je možno použít zpět na zemědělskou půdu jako hnojivo. Přestože se zdá, že se jedná o poměrně jednoduchý proces, stavba a zejména následný provoz bioplynové stanice je poměrně náročnou činností, která se nedá srovnat např. se stavbou a provozem fotovoltaické elektrárny. Především zemědělským družstvům vyřeší stanice mnoho problémů, se kterými se doposud musela vyrovnávat jinými způsoby, a díky nové podnikatelské příležitosti výrazně přispěje k ekonomické stabilitě jejich podnikání.

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE