INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

uklid silnice zima TSKSněhová nadílka či ledovka v zimě občas potrápí nejednoho řidiče. I když silničáři vyrazí prakticky okamžitě, nebo dokonce v předstihu, nemohou být všude ihned. Mají pevně daná pravidla, podle kterých při uklízení sněhu či posypu ledovky postupují, a která určují, v jakém pořadí budou silnice ošetřovány.

V hlavním městě je úklid vozovek rozdělen podle důležitosti komunikací do tří základních kategorií pořadí a stará se o něj Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., spolu s dodavatelem spol. Pražské služby, a. s. Do správy TSK, a. s. v metropoli spadá na 2 216 km silnic a ulic.

„Nejvýznamnější dopravní tepny jsou zařazeny do I. pořadí a jejich odklízení probíhá nejpozději do čtyř hodin od výjezdu techniky. U páteřních komunikací, označených jako I.a, se doba zkracuje na maximálně dvě hodiny od výjezdu. Celková délka těchto prioritních komunikací je 1 361 km. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření komunikací nadřazených, a to do 12 hodin. U komunikací III. pořadí platí, že se začíná po úklidu komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin,“ říká tisková mluvčí TSK, a.s. Barbora Lišková a dodává: „Rovněž zajišťujeme úklid 550 hektarů chodníků a nejfrekventovanějších lokalit, důležitých pro chod metropole.“

Zimní údržba probíhá v celé ČR od listopadu do března a její rychlost na jednotlivých komunikacích závisí na jejich důležitosti a významu. V praxi to tedy znamená, že silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace, se upravují jako první. Teprve poté se odklízejí ostatní silnice II. a následně III. třídy.

Podobně to platí také u úklidu chodníků. Nejdříve jsou uklízeny a ošetřovány chodníky u přístupových cest k objektům, v nichž mají sídlo státní či městské orgány, u škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím MHD a nádražím, pěší zóny a vybrané chodníky hlavních komunikací. Po nich následují ostatní chodníky, které jsou zařazené do zimní údržby komunikací jako další v pořadí. Více informací k zimní údržbě najdete na www.tsk-praha.cz .

Slovo ke dni

  • Neomezené volno pro zaměstnance

    Direct pojišťovna přišla se zajímavým benefitem, který nabízí lidem ve firmě neomezené volno. Novinka funguje jednoduše: Pokud má zaměstnanec potřebu zůstat doma, nepřijde do práce. Po roce testování se ukázalo, že systém funguje velmi dobře. Navíc nad rámec dovolené se spotřebovalo 441 hodin, možnost využila třetina zaměstnanců. Většinou si volno vzaly ženy o vánočních svátcích nebo muži při stěhování a dalších mimořádných situacích. Potvrdilo se několik věcí. Pracovníci nemají zájem benefit zneužívat, naopak si váží důvěry, kterou jim pojišťovna dává. Jsem přesvědčený, že neomezené volno upevňuje vztahy uvnitř firmy a v důsledcích vede k větší spokojenosti zaměstnanců i k vyšší prosperitě. Podle mého soudu se rozšíří do dalších podniků, avšak nikdy zřejmě nebude rozšířen všude. Nedovedu si například představit, že by do zaměstnání...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE