INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

uklid silnice zima TSKSněhová nadílka či ledovka v zimě občas potrápí nejednoho řidiče. I když silničáři vyrazí prakticky okamžitě, nebo dokonce v předstihu, nemohou být všude ihned. Mají pevně daná pravidla, podle kterých při uklízení sněhu či posypu ledovky postupují, a která určují, v jakém pořadí budou silnice ošetřovány.

V hlavním městě je úklid vozovek rozdělen podle důležitosti komunikací do tří základních kategorií pořadí a stará se o něj Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., spolu s dodavatelem spol. Pražské služby, a. s. Do správy TSK, a. s. v metropoli spadá na 2 216 km silnic a ulic.

„Nejvýznamnější dopravní tepny jsou zařazeny do I. pořadí a jejich odklízení probíhá nejpozději do čtyř hodin od výjezdu techniky. U páteřních komunikací, označených jako I.a, se doba zkracuje na maximálně dvě hodiny od výjezdu. Celková délka těchto prioritních komunikací je 1 361 km. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření komunikací nadřazených, a to do 12 hodin. U komunikací III. pořadí platí, že se začíná po úklidu komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin,“ říká tisková mluvčí TSK, a.s. Barbora Lišková a dodává: „Rovněž zajišťujeme úklid 550 hektarů chodníků a nejfrekventovanějších lokalit, důležitých pro chod metropole.“

Zimní údržba probíhá v celé ČR od listopadu do března a její rychlost na jednotlivých komunikacích závisí na jejich důležitosti a významu. V praxi to tedy znamená, že silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace, se upravují jako první. Teprve poté se odklízejí ostatní silnice II. a následně III. třídy.

Podobně to platí také u úklidu chodníků. Nejdříve jsou uklízeny a ošetřovány chodníky u přístupových cest k objektům, v nichž mají sídlo státní či městské orgány, u škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím MHD a nádražím, pěší zóny a vybrané chodníky hlavních komunikací. Po nich následují ostatní chodníky, které jsou zařazené do zimní údržby komunikací jako další v pořadí. Více informací k zimní údržbě najdete na www.tsk-praha.cz .

Slovo ke dni

  • Klid nad zlato

    Priority lidí procházejí velkými proměnami. Cení se to, co je vzácné a navýsost potřebné. A tím se stalo nyní ticho a samota. Někdo je marně hledá, jiný z nich udělal business. Soutěže EY Podnikatel roku, která se konala v Monaku, se zúčastnil i finský podnikatel Samu Hällfors. Vymyslel a vyrábí zvukotěsné buňky, do nichž se zaměstnanci mohou skrýt, když jim kolegové lezou na nervy nebo když si potřebují zavolat. Finsko přitom patří k málo zalidněným zemím a řeklo by se, že tam každý může najít samotu a utéct od hluku. V čínských, amerických nebo evropských metropolích bude situace mnohem dramatičtější a poptávka po budkách podstatně vyšší. Zkrátka to, čeho byl dříve nadbytek, se mění v nedostatkové zboží. I voda, vzduch a mezilidské vztahy. Zůstává otázka, zda i ty půjdou koupit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Získávání technického know-how z patentových databází 27. květen 2019

Databáze průmyslověprávních informací jsou velice užitečným zdrojem znalostí. Jejich prostřednictvím lze získat údaje, které jen s obtížemi naleznete jinde. V některých případech dokonce platí, že tyto informace z jiných zdrojů vůbec získat nelze. Na následujících řádcích se o těchto poněkud nedoceněných pomocnících dozvíte více.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE