INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

photo 4V rámci projektu KaPoDaV Jihomoravského kraje jsme realizovali dvoudenní kurz se simulací Start-up Business pro učitele základních a středních škol. S kolegou jsme utvořili také jeden z týmů a měla jsem tak možnost podívat se na tento kurz z pohledu účastníka. Ráda bych se teď s vámi podělila o přínosy, které v použité simulaci spatřuji.

Simulaci nadnárodní organizace Business Today má pod svými křídly v České republice společnost Smarter Training and Consulting. Smarter se zaměřuje zejména na firemní vzdělávání, a však postupně se rozšiřuje i na pole škol – učitelů i studentů.

Simulace Start-up Business je zaměřena na řízení malé výrobní firmy. Možná namítnete, že start-upy bývají častěji technologické nebo služební, pro simulaci a pochopení základního fungování firmy je však tato volba velmi vhodná. Jedná se o složitější deskovou hru, která na jedné straně znázorňuje jednoduchý výrobní proces: nákup materiálu – rozpracovaná výroba – hotové výrobky; a na druhé straně finanční toky. Obrovskou výhodou simulace je to, že si člověk může všechny procesy fyzicky osahat pomocí figurek a žetonů. Navíc velmi dobře znázorňuje reálný běh firmy.

První den kurzu je zaměřený na seznámení se se simulací a vysvětlení pravidel a také na vysvětlení základních ekonomických pojmů, finančních výkazů apod. Simulace umožňuje vysvětlit tyto základy velmi jednoduchým a zároveň praktickým způsobem. Druhý ten už je zaměřený na samotnou hru, při které si pak účastníci osvojí další znalosti a dovednosti.

Jak to tedy funguje?

Účastníci hrají v týmech, každý tým představuje jednu firmu. Hra je rozdělena na jednotlivé cykly. Všichni začínají se stejnými podmínkami a jedná se v podstatě o dokonalou konkurenci. Chování jednotlivých firem v různých fázích simulace však postupně tvoří mezi firmami rozdíly.
Na začátku mají firmy 1 provozovnu s 1 kvalifikovaným pracovníkem (majitel) a 1 nekvalifikovaným (asistent). Každá firma si sestaví svou počáteční rozvahu.

Firmy dostanou poptávky od zákazníků a musí si připravit svou nabídku, s kterou půjdou na trh ucházet se o dané zakázky. Každý má automaticky možnost ucházet se o 2 zakázky a další může získat pomocí reklamy nebo akvizice. O tom, kdo danou zakázku získá, rozhoduje v této fázi hry pouze cena, důležitá je tedy správná cenová strategie.

Po získání zakázek si firma musí nakoupit materiál, ze kterého zakázky vyrobí. Pokud nemá dostatečnou hotovost, může si vzít úvěr. Pro výrobu je také důležitá pracovní síla – každý typ výrobku má jiné nároky na čas kvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovníků. S časem pracovníků je potřeba dobře hospodařit, protože nevyužitý čas se může negativně projevit na morálce zaměstnanců. Naopak nedostatek času na výrobu může způsobit pozdní dodávky a zhoršení pověsti firmy.

Celý cyklus končí spočítáním finančních výkazů – výsledovky, rozvahy a cashflow. Všechny finanční toky navíc názorně vidíme na hrací ploše – musí sedět papírová forma i fyzický počet žetonů apod.

V dalších cyklech se hra stává složitější tím, že firmy musí objednávat materiál dopředu, tedy ještě před tím, než získají zakázky. Nastupuje tady tedy proces plánování, vše je potřeba dobře zvážit. Pomoci může zakoupení průzkumu trhu. Firmy si také mohou najmout nebo vyškolit nové zaměstnance a získat další čas na realizaci zakázek. Trh, kde se získávají zakázky, je v dalších cyklech mnohem zajímavější, protože o získání zakázky rozhoduje kromě ceny také pověst firmy a vzdálenost provozovny (lokalita).

Během hry se postupně ukazuje důležitost správné práce s pohledávkami a závazky, jejichž podstata je zde velmi dobře znázorněna přes různou dobu splatnosti faktur (u vyrobených zakázek / nákupu materiálu).

Po každém cyklu jsou firmy mezi sebou porovnávány podle ziskovosti, cashflow a dalších ukazatelů. Díky průběžnému srovnávání může každá firma sledovat svou konkurenci a uzpůsobovat svou strategii. Simulace může být realizována jako soutěž o nejlepší firmu.

Shrnutí a hlavní přínosy

1. Během simulace se účastníci seznámí s velkým množstvím ekonomických pojmů a firemních procesů. Ne, že se naučí definice, nýbrž si je ryze praktickým způsobem zažijí a pochopí jejich skutečný význam.
2. Simulace je vhodná jako výukový nástroj pro učitele ekonomických předmětů a také pro ty, kteří chtějí podporovat rozvoj podnikavosti u žáků, nebo rozvíjet svou vlastní. Učitelé ze simulace odcházeli plni inspirace do výuky.
3. Simulace je vhodná také pro žáky samotné, a to zejména pro středoškoláky, u základní školy bych doporučila 9. ročníky.

Ing. Kateřina Lichtenberková, expertka v oblasti finanční gramotnosti a rozvoje podnikavosti

Slovo ke dni

  • Rozmýšlíme se, mlžíme, ztrácíme důvěru

    Rozmýšlení se stalo módou. Spousty lidí místo toho, aby daly najevo, že chtějí to nebo nechtějí ono, raději řeknou, že si to rozmyslí. A když nastane čas, že by měli být už rozmyšleni, vymluví se, a sdělí, že je to těžké, ať jim dáme ještě pár dní, měsíců či neznámo jakou dobu. Domnívají se, že téma upadne v zapomnění, že vyšumí a že s ním nebudou mít tedy práci. Je to rozšířený styl komunikace, který však nikam nevede. Otázkou je, zda vést má nebo skutečně směřovat nikam.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

Vladimír Mařík kopie

Motivovaní lidé neznají překážek 3. červenec 2020

Český respirátor získal evropskou certifikaci Zdá se to až neuvěřitelné. Je to ale skutečnost. Znova se potvrdilo, jak velký je potenciál lidí, co všechno dokážou a jak významně mohou zasáhnout do dějin technologií nebo třeba organizace práce. Několik desítek českých firem za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu se během pandemie koronaviru spojilo, vyvinulo a začalo sériově vyrábět masku RP95-M. Respirátor, který poskytuje nejvyšší míru ochrany, navrhli na CIIRC ČVUT pro 3D tisk. Data pro výrobu si lze stáhnout zdarma s volnou licencí, maska je tak dostupná už ve více než třiceti zemích světa. Ve fyzické podobě se tento český ochranný prostředek nyní může rozšířit ještě víc, nově má totiž evropskou certifikaci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE