INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

IMG 6551Petr KotenNedávná konference SYMA, kterou po covidové odmlce opět uspořádala v březnu v Praze Česká společnost pro jakost, potvrdila, že si odborníci na prosazování kvality v řízení firem a organizací mají navzájem co sdělit. Jednotlivá vystoupení byla věcná a poučná. Účastníci pozorní a velmi aktivní. Také zvídaví, hodně se ptali vystupujících, zajímali je principy řešení nejrozmanitějších inovací, převratné úspory energií, i filozofie šťastného života. Program byl nepřebernou škálou interpretovaných aktivit, které praxi dobře slouží i poslouží. Jak tento ročník hodnotí výkonný ředitel ČSJ Ing. Petr Koten?

Na letošní konferenci SYMA budou účastníci dlouho vzpomínat, podařila se. Co ukázala?

Naše březnové setkání prokázalo, že po dlouhé odmlce, kdy SYMA probíhala online formou, mají naši členové a další hosté chuť se osobně scházet, a to v rovině odborné i společenské. Máme dobrou odezvu na, řekněme, příspěvky zaměřené na specifické nástroje kvality, ale i na přednášky, které přinesly obecnější tipy do profesního i soukromého života.

Inspirovala vás k dalším úvahám, jak ji příště obohatit?

Po každé akci sbíráme zpětnou vazbu od našich účastníků. Máme náměty na odborná témata, jakou jsou umělá inteligence, bezpečnost informací, ESG a další, která zohledníme již v rámci letošních Dnů kvality. Ty proběhnou 6.–7. listopadu v Praze. A účastnici rovněž velmi ocenili neformální program, kde měli možnost potkat kolegy z jiných organizací a sdílet svoje úspěchy i výzvy k řešení.

Proč jste letos kromě mnoha výjimečných osobností, které se vypracovaly v managementu kvality do špičky oboru, pozvali také kouče Mariana Jelínka? Hovořil o tom, jak žít úspěšně a zároveň šťastně. Plyne z toho pro prosazování kvality v našem životě určité poučení, byl to podnět k zamyšlení?

Těch podnětů od Mariana Jelínka padla celá řada. Pro kvalitní, jinak řečeno, spokojený život, je nezbytné to, abychom dělali s velkým nasazením, co nás baví, tím pádem kvalitněji. Činí nás to pak spokojenějšími, a samozřejmě je „fajn“, když nás ta naše oblíbená činnost obstojně živí. Naopak se nedá očekávat, že s průměrným úsilím v profesi, která nás nebaví, dosáhneme kvalitních výsledků.

Výměna zkušeností z uplatňování principů kvality v praxi je jedna z cest, kterou se snaží Česká společnost pro jakost jít. Bude tento směr pokračovat?

Tento trend trvá již řadu let, a samozřejmě v něm plánujeme setrvat. Platformou pro sdílení nejlepších praxí a přístupů je naše Centrum excelence (viz www.centrumexcelence.cz), které téměř každý měsíc umožňuje sdílet členům jejich zkušenosti. Letos se Centrum stalo jedním z garantů odborné sekce konference SYMA, na které zaznívaly skutečně atraktivní příklad inovací a správných přístupů, například v oblasti nanotechnologií či úspor energie ve výrobním procesu.

ptala se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

    Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3