INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

europe channel 4767853 960 720Ochrana životního prostředí je v mnoha oborech velmi diskutovaným tématem poslední doby, stavebnictví nevyjímaje. Výroba stavebních materiálů, jejich doprava a použití na stavbách může samozřejmě také být zásahem do životního prostředí.

Stále ale přibývá společností, jež se rozhodly přijmout normu ČSN EN ISO 14001:2016, která je platná od března roku 2016 a jejímž cílem je prokázání dobrých environmentálních zájmů při řízení činností společnosti. Mezi běžná environmentální opatření patří omezení hlučnosti a prašnosti, modernizace vozového parku a techniky používané ve výrobě, ale i recyklace zbytků při výrobě stavebních materiálů nebo snižování spotřeby energie. Praha v současné chvíli využívá zčásti lodní dopravy, a tím ulehčuje nejen kamionové dopravě v rámci města, ale i životnímu prostředí. 

Využití vodních cest může znamenat značnou úlevu pro dopravu ve městech, ale i na dálnicích. V letech 2016 a 2017 při stavbě Ústřední čistírny odpadních vod v Troji se pro dopravu materiálu využívala právě lodní doprava. Podle Jakuba Šimáčka, jednatele společnosti TBG Metrostav, zde bylo dovezeno 300 000 tun kameniva po Vltavě, což představovalo ušetření vjezdu 10 000 kamionů do Prahy.

Lodní doprava není ale novinkou poslední doby, je využívána po dobu již v řádu desítek let. Jakub Šimáček také vysvětluje, v čem je doprava po řece ve městech, která tuto dopravní cestu mají, vlastně užitečná: „Jedna nákladní loď přiveze téměř 1 000 tun kameniva. To je stejné množství, jaké by přivezlo 33 kamionů. Neumím si představit, co by se dělo na magistrále nebo na jiných páteřních komunikacích, kdyby se ty desítky tisíc kamionů do města dostaly. Nakonec v Londýně, Paříži, Bruselu, Rotterdamu i Curychu stejně fungují betonárny na břehu řeky v centru.“ Bohužel lodní dopravu a její rozvoj komplikují především jednání s městy, která by musela pro větší využití vodních cest tyto cesty také modernizovat a přizpůsobit většímu vytížení, což pro město představuje velké investice.

V současné chvíli je pouze v Praze velké množství ploch, které jsou určeny k zástavbě. Jedná se například o Nákladové nádraží Žižkov, areály ČKD a Praga ve Vysočanech, nádraží Bubny, Rohanský ostrov atd., chystá se ale také výstavba infrastruktury, jako je nová trasa metra D, Radlická radiála nebo modernizace stávajících mostů a silnic. Tato místa budou v průběhu let zastavěna či budována a na jejich výstavbu bude spotřebováno několik milionů tun stavebního materiálu, který v současné době vozí převážně kamiony. Pohyb takového množství kamionů má potom dopad nejen na životní prostředí, ale i na stav silnic a každodenní dopravu v Praze. Nejedná se pouze o přivezení materiálu na stavbu, ale i o odvoz již nepotřebného materiálu nebo odpadu. Ulehčením by v této situaci bylo právě využívání lodní dopravy. Praha v současné chvíli již lodní dopravu využívá a plánuje tak činit i do budoucna při realizaci těchto projektů. Již v této chvíli způsobuje 58 procentům stavebních firem aktuální stav silnic zdržení při dodávce jejich materiálu. Přesun dopravy materiálu ze silnic na alternativní dopravní cesty (železnice nebo vodu) by uvítalo 59 procent dotázaných zcela a 26 procent částečně. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví, která byla zpracována již v roce 2018.

V souvislosti s tímto je nutné zmínit, jakou výhodu má umístění betonáren v centru měst. V Praze se jedná například o betonárny na Rohanském ostrově nebo v Libni. Díky takto strategicky umístěným betonárnám v centru měst je možné využívat lodní dopravy, která snižuje četnost vjezdů kamionů do města a zároveň šetří životní prostředí. Ačkoli jsou tyto stavby terčem útoku obyvatel i různých ekologických aktivistů, jejich umístění je strategické a pro město užitečné. Jakub Šimáček, jednatel společnosti TBG Metrostav, k umístění betonáren v centru měst říká: „Betonárny, ostatně jako všechny velké provozy, vždy naráží na zájmy lidí žijících v jejich okolí. Nikomu není stoprocentně příjemné, když má takové stavby ve svém okolí. Zároveň je ale v případě betonáren velice důležité, aby byly co nejblíže místu stavby. Pokud je taková stavba v centru města, je důležité, aby nákladní auta s betonem najela co nejméně kilometrů. Tento problém si uvědomujeme a naše betonárny patří k těm nejekologičtějším v celé České republice. Ročně tak ušetříme jen při dopravě kameniva 13 tisíc plně naložených kamionů. Jedna loď přiveze stejné množství kameniva jako 33 kamionů. V TBG Metrostav jsme za dobu, kdy vozíme kamenivo po vodě, ušetřili Praze 250 tisíc náklaďáků, které na její území nemusely vjet. Je to trend budoucnosti. Například v Paříži je na Seině devět betonárek s naprosto dokonalou logistikou. Něco takového by slušelo i Praze.“

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Za prací k nám

    Rostoucí životní úroveň se může projevovat různým způsobem. Český statistický úřad zjistil, že přibývá cizinců, kteří k nám přijíždějí za prací. Láká je slušný plat a dobré pracovní i životní podmínky. Tradičně nejvíc zaměstnanců pochází ze Slovenska, víc než polovina, následují Poláci a Rumuni. Na tom by snad nebylo nic tak překvapivého. Ale naši republiku si oblíbili i mnozí Němci, Francouzi, Italové a Britové. Převažují samozřejmě občané z Evropské unie, co nepotřebují pracovní povolení. Také co se věkového složení týká, mezi zahraničními pracovníky najdeme všechny kategorie, studenty a seniory nevyjímaje. To považuji za docela příznivou zprávu. Zvláště v době, kdy česká ekonomika potřebuje každou šikovnou ruku a hlavu.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Ochrana duševního vlastnictví v kontextu Inovační strategie ČR na léta 2019–2030 31. leden 2020

Vláda České republiky schválila počátkem roku 2019 klíčový dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030 (Country for the Future), který RVVI zpracovala v úzké spolupráci s týmem osobností z řad podnikatelů, vědců, akademiků a zástupců veřejné správy. Dokument vytyčuje nové priority, jejichž naplnění by mělo Českou republiku do roku 2030 zařadit mezi nejinovativnější země Evropy. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE