INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

cel zi.jpgCelní správa České republiky ukončila agendu celního odbavování na regionálních celních pracovištích v Draženově u Domažlic, v Tachově, Pelhřimově a v Mostě. Stejný krok čeká od 1. července příštího roku regionální celní pracoviště v Jičíně, Karviné a ve Strakonicích.

Opatření jsou součástí vlny optimalizace české celní správy, kterou chce ministerstvo financí ušetřit výdaje, ale také motivovat podniky odbavovat své zboží elektronicky v tzv. zjednodušeném režimu.  Agendu místních pracovišť převezmou krajské celní úřady - například draženovská pobočka spadá pod Plzeň, mostecká pod Chomutov.

Na krajský celní úřad

„Podle Celní správy České republiky by se opatření neměla firem výrazněji dotknout, pokud získají povolení tzv. zjednodušených postupů. Ty lze však použít jen na část zboží. Pro ostatní zboží, stejně jako pro případnou celní kontrolu, musí dovozci i vývozci počítat se zajížďkou na krajský celní úřad a tam fyzicky předložit zboží společně s doklady,“ upřesňuje Luděk Procházka, šéf společnosti Gerlach a poskytovatel celních služeb.

Firmy, které dříve odbavovaly zboží v Draženově, se nyní musí vydat do 56 kilometrů vzdálené Plzně. Podobně jsou na tom podniky z Mostu, kde nově agendu zrušené pobočky převzala pobočka v Chomutově. „Mostečtí celníci se přesunou do nově zrekonstruovaných prostor, takže k rušení pracovních míst nedojde. Podle Celního úřadu pro Ústecký kraj se státu vyplatí provozovat spíše jedno větší regionální pracoviště, než dvě malá,“ dodává celní expert Luděk Procházka ze společnosti Gerlach.
 
Zkomplikování administrace

Ne všude se optimalizace celní správy setkala s kladnou odezvou. Oznámení přesunu mostecké pobočky do Chomutova doprovází vlna nevole. Proti jsou zástupci Hospodářské a sociální rady Mostecka a také Okresní hospodářské komory v Mostě. Podle nich stát oslabuje region, který se potýká s řadou sociálních a ekonomických problémů, místo aby jej posiloval. Celní správa ale tvrdí, že pokud by měla zachovat mosteckou celnici, musela by zrušit naopak tu v Chomutově.

Podobnou nedůvěru nedávno vyvolal záměr zrušit pelhřimovskou celnici. Podniky se obracely na Okresní hospodářskou komoru v Pelhřimově s obavami, že dojde ke zkomplikování administrace zahraničního obchodu. Podle Krajské celní správy Vysočina se o komplikaci nejedná, protože pro ty, co chtějí odbavovat své zboží běžným způsobem, zůstanou nadále v provozu další celnice, například ve Žďáru nad Sázavou nebo Stříteži u Jihlavy.
 
Systém zjednodušeného celního odbavení

Podnikatelé, kteří nechtějí dojíždět na vzdálená pracoviště kvůli odbavení zboží, mohou zažádat o povolení tzv. zjednodušeného postupu v celním řízení. „Do tohoto systému se podniky mohou hlásit a následně registrovat kdykoli a povolení po splnění podmínek mohou získat pro vývozní, dovozní i tranzitní režim. Držitelé povolení mohou požádat o propuštění zboží do potřebného režimu elektronicky a také už nemusejí vozit zboží k proclení do prostor celního úřadu, protože celní řízení probíhá na schváleném místě a těch míst může být i více. Celý proces by pak měl, od odeslání elektronických dat do doby, než může zboží opustit odbavovací místo, trvat průměrně 30 minut,“ informuje Luděk Procházka z celní společnosti Gerlach a uzavírá: „Ulehčením pro dovozce i vývozce je možnost odesílání elektronických dat  v nonstop režimu bez ohledu na pracovní dobu celního úřadu a k propuštění dochází nastaveným automatem, po příslušné analýze správnosti a rizik. Firmy, které nechtějí postupovat proces získávání povelení, následně je spravovat a mít vlastní proškolené zaměstnance, mají možnost se nechat v celním řízení zastoupit od profesionálních firem, která poskytují celní služby a vlastní všechna potřebná povolení.“

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE