INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Konference_KocourekMinistr průmyslu a obchodu Martin Kocourek dnes představil odborné veřejnosti a zástupcům exportérů předběžnou verzi Exportní strategie pro roky 2012 až 2020. Stalo se tak při příležitosti Exportní konference organizované Hospodářskou komorou ČR v pražském hotelu Clarion. Ta završila zhruba půlroční cyklus seminářů konaných v jednotlivých krajích a intenzivní sérii kulatých stolů za aktivní účasti odborné veřejností v zastoupení jednotlivých oborových svazů a asociací na téma potřeb a efektivní podpory exportu.

Z tiskové konference

„Česká republika je sice na evropské špičce podle podílu exportu na HDP, protože vyvážíme zhruba dvě třetiny z toho, co každoročně vyprodukujeme, ale v objemu exportu na jednoho obyvatele se jen blížíme velikostí srovnatelným státům, jako je Belgie, Nizozemsko, Dánsko, nebo Rakousko," hodnotil současnou pozici českého exportu ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek a zdůraznil: "Řadu výzev přináší skutečnost, že 83 procent českého exportu směřuje do zemí EU a naše ekonomika je tak extrémně závislá na hospodářském cyklu Unie, což je v době rostoucí poptávky zdrojem nových obchodních a investičních příležitostí. Avšak v době stagnace a poklesu tato závislost omezuje možnosti reagovat na sníženou poptávku. To pak má bezprostřední negativní dopady na výkon našeho hospodářství, ačkoli v době poklesu Evropy mohou jiné regiony stagnovat nebo dokonce dynamicky růst."

Uvedené skutečnosti, stejně jako například výrazná koncentrace vývozu na dvě nebo tři zásadní odvětví, nebo extrémně vysoký podíl několika málo největších exportérů, jsou východiskem pro sadu opatření, která Ministerstvo průmyslu a obchodu vtělilo do návrhu Exportní strategie pro roky 2012 až 2020. Návrh bude po dnešním představení na Exportní konferenci doplněn o případné připomínky a dokončen do finální podoby, aby mohl být ještě letos projednán v meziresortním připomínkovém řízení a poté vládou.

Prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel připomíná, že se na přípravě Exportní strategie aktivně podílejí také odborníci Komory jako zástupci podnikové sféry. „Jednoznačně podporujeme současné úsilí Ministerstva průmyslu a obchodu teritoriálně i oborově diverzifikovat český export a zvýšit podíl produktů a služeb s vyšší přidanou hodnotou. Dnešní struktura tuzemského exportu je totiž velmi zranitelná. Firmy mají zájem nalézt nová odbytiště i na mimoevropských zahraničních trzích a Hospodářská komora dělá v podpoře vývozu mnohé. Ukazuje se ale, že bez dlouhodobé, systematické a efektivní podpory ze strany státu lze současnou strukturu českého exportu změnit jen obtížně," řekl prezident Hospodářské komory Petr Kužel.

"Konkurence na světových trzích je obrovská a stále se zvyšuje. Asistence státu je proto klíčová, ať již v podobě ekonomické diplomacie, organizování podnikatelských misí doprovázejících oficiální představitele vlády a parlamentu do zahraničí, nacházení příležitostí pro byznys českých firem prostřednictvím zastoupení České republiky v zahraničí, nebo zajištění dostatečného financování pro české vývozní podniky i ve více rizikových, ale perspektivních regionech," dodal Petr Kužel.

Chystaná proexportní opatření lze v zásadě rozdělit na dvě skupiny – diverzifikační a integrační. V prvním případě jde o širší rozptýlení exportu jak geograficky a oborově, tak také co do segmentace exportérů. „Dlouhodobě se snižuje počet exportérů, naší ambicí je zapojit do hry více firem, zejména ze segmentu malého a středního podnikání, a zvýšit tak počet exportérů do roku 2020 aspoň na 15 tisíc. A pokud jde o geografickou diverzifikaci, opatření připravujeme tak, abychom se co nejvíce přiblížili stavu, kdy by se v roce 2020 upravil podíl vývozu do EU pod 70 % našeho celkového exportu," vysvětlil ministr Kocourek.

Druhá skupina – integrační opatření – je vedena zájmem maximálně propojit všechny státní instituce zapojené do podpory exportu, respektive obecně do podpory podnikání. „Chceme dosáhnout stavu, kdy bude lhostejné, na kterou státní organizaci se podnikatel obrátí. Systém by mu měl nabídnout právě tu formu podpory, kterou potřebuje – a o které možná ani sám neví, že by ji mohl dostat," dodal ministr Kocourek.

„Větší koordinace jednotlivých státních institucí při podpoře exportu českých firem je přesně to, po čem Hospodářská komora již dlouho volá. Podnikateli je jedno, zda mu pomůže odborník z té či oné instituce. Aby měl šanci uspět v zahraničí, potřebuje relevantní, kvalitní a včasné informace, zprostředkovat prvotní kontakty například pomocí osobního angažmá zástupců českého státu a mnohdy také pomoc při zajištění financování. Stát by měl zkrátka českým firmám pomoci najít příležitost, otevřít jim pomyslné dveře, a to, jak s ní naloží a jak realizují vlastní obchod, je již na nich," vysvětlil Petr Kužel. A dodává, že ambicí České republiky by mělo být stát se zemí, která nebude vyvážet zejména polotovary a zajišťovat subdodávky pro druhé, ale „státem, jehož firmy vyvážejí zejména výrobky s vysokou přidanou hodnotou, špičkové technologie a komplexní celky a dodávají je přímo koncovým zákazníkům do celého světa."

A přesně to je podle slov ministra Kocourka cílem připravované Exportní strategie: „Komplexnost připravovaných opatření je zásadní. Například abychom mohli vyvážet co nejvyšší podíl inovativních produktů, je klíčové zaměřit se na investory, kteří budou takový potenciál přinášet. Jsem přesvědčen, že strategie státu na podporu exportu, jejíž zásadní obrysy jsme dnes v rámci konference Hospodářské komory diskutovali, bude zásadní součástí opatření ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky."

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE