INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Nejnovější vydání průzkumu Pulse – KPMG Global Business Outlook Survey ukázalo, že vyhlídky zástupců výrobního sektoru a poskytovatelů služeb z celého světa se za poslední rok razantně změnily. Ve druhém čtvrtletí letošního roku výrazně pokleslo sebevědomí šéfů světových firem, jež se tak dostalo na vůbec nejnižší úroveň od roku 2009. Čeští výrobci z průzkumu vyšli jako jedni z největších pesimistů na světě – hůř už svou budoucnost vidí jen Řekové.

Zkrocený optimismus – i tak by se daly popsat výsledky nejnovějšího vydání průzkumu Pulse – KPMG Global Business Outlook Survey, který pravidelně zkoumá vyhlídky celosvětových výrobců a poskytovatelů služeb. Zjišťuje přitom jejich očekávání v několika oblastech: od obecné obchodní aktivity přes předpokládaný objem nových zakázek až po vyhlídky vývoje zaměstnanosti.

„Z aktuálních zjištění zcela jasně vyplývá, že jakkoli si loni představitelé byznysu mysleli, že mají našlápnuto ven z krize, teď na ně plně dolehly příznaky nového ekonomického zpomalení," komentoval průzkum Jan Linhart, Partner, KPMG Česká republika.

Vyhlídky zástupců světových výrobců a poskytovatelů služeb totiž byly ještě loni v červnu výrazně optimistické – dotazovaní tehdy předpokládali růst tržeb i zisků a měli velmi vysoká očekávání ohledně dalšího vývoje zaměstnanosti nebo investic. O rok později – v červnu 2011 – je ale všechno jinak a respondenti výrazně snižují svá očekávání ve všech sledovaných oblastech a jejich optimismus je již o poznání střízlivější.

Čeští výrobci růžové zítřky rozhodně nečekají

Výrobní společnosti – Česká republika

Čistá váha (procento respondentů očekávajících zlepšení/zvýšení mínus procento respondentů očekávajících zhoršení/snížení)

Červen 2010 Říjen 2010 Únor 2011 Červen 2011

Obchodní aktivita +28.7 +41.7 +42.8 +26.6

Růst tržeb +21.1 +16.7 +19.5 +14.4

Nové objednávky +39.2 +38.5 +50.9 +36.2

Zisky +5.8 0.0 +15.1 +4.8

Zaměstnanost +9.4 +8.3 +20.1 +13.3

Využívání kapacit +39.2 +35.4 +38.4 +38.3

Investiční výdaje +7.6 +18.8 +21.4 +18.6

Výdaje na výzkum a vývoj +1.2 +5.2 +15.1 +13.8

Vstupní ceny +49.1 +58.3 +61.6 +42.0

Výstupní ceny +17.0 +13.5 +29.6 +18.1

Poměr stavu zásob výrobků k tržbám -11.1 -4.2 -1.9 -2.7

Ačkoli čeští výrobci deklarují téměř stejnou míru optimismu ohledně obchodních aktivit (+26,6 bodu) jako před rokem (+28,7 bodu), jejich očekávání patří k nejnižším v celém průzkumu – s výjimkou Řecka, které je v této kategorii jako jediné z celého světa ve výrazně záporných hodnotách (-28 bodů).

Ačkoli optimismus českých výrobců výrazně poklesl ve všech sledovaných oblastech, výsledky jsou na rozdíl od zmiňovaného Řecka stále v plusových hodnotách. Podle zástupců českých výrobních firem jim následujících 12 měsíců přinese růst objemu nových zakázek – čistá váha u této položky dosáhla hodnoty +36,2 bodu. Ovšem i zde je zjevný pokles oproti letošnímu únoru, kdy čistá váha dosahovala + 50,9 bodu. K významné redukci optimismu došlo také ve vztahu k předpokládaným ziskům (+15,1 bodu v letošním únoru oproti pouhým +4,8 bodu v červnu).

Meziročního zlepšení pak dosáhla zaměstnanost (+13,3 bodu). „Také u zaměstnanosti ale platí, že respondenti byli mnohem optimističtější letos v únoru. Zdá se, že druhé čtvrtletí jim tak trochu vzalo iluze," hodnotí Jan Linhart.

Celosvětově se čeká pokles zaměstnanosti i objemu investic

„Vezmeme-li v potaz všechny současné problémy Evropské unie nebo politickou situaci na Blízkém Východě, ani se nelze divit, že nálada na světových trzích není dobrá," říká Jan Linhart a doplňuje: „Malým překvapením naopak je, že nejvyšší míru optimismu vykázali respondenti z USA. Příčina je však zřejmě v tom, že průzkum nestihl zohlednit debatu o výši státního dluhu Spojených států."

Obchodní aktivita podle oblastí a vybraných zemí

Jaro 2010 Léto 2010 Zima 2010 Jaro 2011 Léto 2011

Celosvětově +50.9 +49.9 +40.8 +52.8 +45.5

BRIC +63.4 +45.7 +49.9 +53.5 +33.3

US +65.7 +69.3 +52.8 +64.3 +67.2

EU +43.4 +44.5 +39.4 +51.7 +36.8

Japonsko +25.9 +30.8 +15.5 +35.8 +34,0

Čína +63,5 +38,2 +49,8 +49,0 +29,1

Německo +46,1 +50,2 +36,6 +56,9 +31,3

Během následujících 12 měsíců se pak očekává výrazné zpomalení růstu zaměstnanosti. Firmy po celém světě totiž přehodnotily své potřeby, a to zejména s ohledem na předpokládaný pokles obchodních aktivit. Propad zaměstnanosti se čeká celosvětově, nejcitelnější však má být v eurozóně a v Japonsku.

Jaro 2010 Léto 2010 Zima 2010 Jaro 2011 Léto 2011

Doprava +51.5 +52.2 +36.8 +48.9 +48.9

Chemický průmysl +66.9 +39.0 +50.8 +49.8 +33.6

Hutní průmysl +52.0 +42.2 +37.1 +54.9 +41.7

Textilní průmysl +48.3 +46.1 +37.3 +32.1 +37.7

Dřevařský a papírenský průmysl +29.6 +30.4 +25.7 +37.3 +39.5

Strojírenství +55.3 +56.3 +47.7 +63.6 +43.4

Jiná výrobní odvětví +57.6 +54.5 +46.3 +57.7 +46.0

Potravinářský průmysl +48.9 +45.4 +43.2 +48.5 +49.5

Elektronika +54.9 +47.8 +49.5 +58.5 +51,1

S obecným poklesem optimismu a očekávaným propadem zaměstnanosti souvisí i to, že firmy v příštích 12 měsících neplánují významnější investice. „Svět byznysu momentálně prochází nezanedbatelnými ekonomickými otřesy, které pociťují firmy napříč státy i obory," uzavírá Jan Linhart. „Nejistota kolem ekonomické situace v USA a rostoucí zadluženost zemí Evropské unie předznamenávají nelehkou cestu plnou nepředvídatelných problémů a obchodních výzev. Na druhé straně ale můžeme říci, že firmy jsou nyní lépe připraveny na výkyvy ekonomiky, než tomu bylo před třemi lety. Budoucí vývoj proto zřejmě nebude tak dramatický jako tehdy. Zřejmě i proto jsou vyhlídky firem stále spíše optimistické."

O průzkumu

Průzkum Pulse – KPMG Global Business Outlook Survey pro výrobu a oblast služeb, který pro celosvětovou síť členských společností KPMG zpracovává agentura Markit, vychází z šetření mezi 11 000 výrobci a poskytovateli služeb. Ti jsou požádáni, aby sdělili své představy o budoucích obchodních podmínkách. Průzkumy se provádějí třikrát za rok, data se shromažďují a vyhodnocují v únoru, červnu a říjnu.

Zájem o využití ekonomických průzkumů pro předpověď zlomových bodů v ekonomických cyklech se neustále zvyšuje. Průzkum Pulse – KPMG Global Business Outlook Survey používá identickou metodologii napříč všemi zkoumanými národy. Poskytuje unikátní perspektivu budoucích obchodních podmínek pro globální výrobce a poskytovatele služeb.

Průzkum zahrnuje tyto země: USA, Japonsko, Německo, Velká Británie, Francie, Itálie, Španělsko, Irsko, Rakousko*, Nizozemsko*, Řecko*, Česká republika*, Polsko*, Brazílie, Rusko, Indie a Čína. (* U těchto zemí jsou dotazováni pouze výrobci.)

Metodologie

Metodologie průzkumu Pulse – KPMG Global Business Outlook Survey je totožná ve všech zemích, kde Markit působí. Tato metodologie se snaží zajistit harmonizaci dat a je určena k tomu, aby umožnila přímé srovnání obchodních očekávání napříč různými zeměmi.

Sběr dat se uskutečňuje pomocí dotazníků třikrát do roka v čtyřměsíčních intervalech. Využívá se telefonu, faxu, webových stránek a emailu, respondenti si mohou vybrat, jaký postup využijí.

Metodika Pulse – KPMG Global Business Outlook Survey využívá k určení stupně optimismu či pesimismu přiřazeného ke každé proměnné v průzkumu tzv. „čistých vah". Tyto čisté váhy se pohybují mezi -100 a +100, přičemž hodnota 0,0 označuje neutrální pohled na nadcházejících dvanáct měsíců. Hodnoty nad 0,0 indikují, že společnosti jsou ve výhledu na následujících dvanáct měsíců optimistické, zatímco hodnoty pod 0,0 indikují pesimismus. Hodnota čisté váhy se počítá tak, že se od procentního čísla počtu respondentů, kteří očekávají zlepšení/zvýšení, odečte procentní počet respondentů očekávajících v dané proměnné zhoršení/snížení.

O Markit

Markit se specializuje na zpracování obchodních průzkumů a ekonomických indexů – například série Purchasing Managers´ Index (PMI), které jsou nyní k dispozici ve 26 zemích a klíčových regionech včetně eurozóny a BRIC. Pro svou schopnost poskytnout aktuální, přesné a mnohdy unikátní měsíční ukazatele ekonomických trendů patří indexy PMI mezi nejsledovanější obchodní průzkumy na světě. Ke svému rozhodování je používají centrální banky, finanční trhy a další subjekty.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE