INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem
Nejnovější vydání průzkumu Pulse – KPMG Global Business Outlook Survey ukázalo, že vyhlídky zástupců výrobního sektoru a poskytovatelů služeb z celého světa se za poslední rok razantně změnily. Ve druhém čtvrtletí letošního roku výrazně pokleslo sebevědomí šéfů světových firem, jež se tak dostalo na vůbec nejnižší úroveň od roku 2009. Čeští výrobci z průzkumu vyšli jako jedni z největších pesimistů na světě – hůř už svou budoucnost vidí jen Řekové.

Zkrocený optimismus – i tak by se daly popsat výsledky nejnovějšího vydání průzkumu Pulse – KPMG Global Business Outlook Survey, který pravidelně zkoumá vyhlídky celosvětových výrobců a poskytovatelů služeb. Zjišťuje přitom jejich očekávání v několika oblastech: od obecné obchodní aktivity přes předpokládaný objem nových zakázek až po vyhlídky vývoje zaměstnanosti.

„Z aktuálních zjištění zcela jasně vyplývá, že jakkoli si loni představitelé byznysu mysleli, že mají našlápnuto ven z krize, teď na ně plně dolehly příznaky nového ekonomického zpomalení," komentoval průzkum Jan Linhart, Partner, KPMG Česká republika.

Vyhlídky zástupců světových výrobců a poskytovatelů služeb totiž byly ještě loni v červnu výrazně optimistické – dotazovaní tehdy předpokládali růst tržeb i zisků a měli velmi vysoká očekávání ohledně dalšího vývoje zaměstnanosti nebo investic. O rok později – v červnu 2011 – je ale všechno jinak a respondenti výrazně snižují svá očekávání ve všech sledovaných oblastech a jejich optimismus je již o poznání střízlivější.

Čeští výrobci růžové zítřky rozhodně nečekají

Výrobní společnosti – Česká republika

Čistá váha (procento respondentů očekávajících zlepšení/zvýšení mínus procento respondentů očekávajících zhoršení/snížení)

Červen 2010 Říjen 2010 Únor 2011 Červen 2011

Obchodní aktivita +28.7 +41.7 +42.8 +26.6

Růst tržeb +21.1 +16.7 +19.5 +14.4

Nové objednávky +39.2 +38.5 +50.9 +36.2

Zisky +5.8 0.0 +15.1 +4.8

Zaměstnanost +9.4 +8.3 +20.1 +13.3

Využívání kapacit +39.2 +35.4 +38.4 +38.3

Investiční výdaje +7.6 +18.8 +21.4 +18.6

Výdaje na výzkum a vývoj +1.2 +5.2 +15.1 +13.8

Vstupní ceny +49.1 +58.3 +61.6 +42.0

Výstupní ceny +17.0 +13.5 +29.6 +18.1

Poměr stavu zásob výrobků k tržbám -11.1 -4.2 -1.9 -2.7

Ačkoli čeští výrobci deklarují téměř stejnou míru optimismu ohledně obchodních aktivit (+26,6 bodu) jako před rokem (+28,7 bodu), jejich očekávání patří k nejnižším v celém průzkumu – s výjimkou Řecka, které je v této kategorii jako jediné z celého světa ve výrazně záporných hodnotách (-28 bodů).

Ačkoli optimismus českých výrobců výrazně poklesl ve všech sledovaných oblastech, výsledky jsou na rozdíl od zmiňovaného Řecka stále v plusových hodnotách. Podle zástupců českých výrobních firem jim následujících 12 měsíců přinese růst objemu nových zakázek – čistá váha u této položky dosáhla hodnoty +36,2 bodu. Ovšem i zde je zjevný pokles oproti letošnímu únoru, kdy čistá váha dosahovala + 50,9 bodu. K významné redukci optimismu došlo také ve vztahu k předpokládaným ziskům (+15,1 bodu v letošním únoru oproti pouhým +4,8 bodu v červnu).

Meziročního zlepšení pak dosáhla zaměstnanost (+13,3 bodu). „Také u zaměstnanosti ale platí, že respondenti byli mnohem optimističtější letos v únoru. Zdá se, že druhé čtvrtletí jim tak trochu vzalo iluze," hodnotí Jan Linhart.

Celosvětově se čeká pokles zaměstnanosti i objemu investic

„Vezmeme-li v potaz všechny současné problémy Evropské unie nebo politickou situaci na Blízkém Východě, ani se nelze divit, že nálada na světových trzích není dobrá," říká Jan Linhart a doplňuje: „Malým překvapením naopak je, že nejvyšší míru optimismu vykázali respondenti z USA. Příčina je však zřejmě v tom, že průzkum nestihl zohlednit debatu o výši státního dluhu Spojených států."

Obchodní aktivita podle oblastí a vybraných zemí

Jaro 2010 Léto 2010 Zima 2010 Jaro 2011 Léto 2011

Celosvětově +50.9 +49.9 +40.8 +52.8 +45.5

BRIC +63.4 +45.7 +49.9 +53.5 +33.3

US +65.7 +69.3 +52.8 +64.3 +67.2

EU +43.4 +44.5 +39.4 +51.7 +36.8

Japonsko +25.9 +30.8 +15.5 +35.8 +34,0

Čína +63,5 +38,2 +49,8 +49,0 +29,1

Německo +46,1 +50,2 +36,6 +56,9 +31,3

Během následujících 12 měsíců se pak očekává výrazné zpomalení růstu zaměstnanosti. Firmy po celém světě totiž přehodnotily své potřeby, a to zejména s ohledem na předpokládaný pokles obchodních aktivit. Propad zaměstnanosti se čeká celosvětově, nejcitelnější však má být v eurozóně a v Japonsku.

Jaro 2010 Léto 2010 Zima 2010 Jaro 2011 Léto 2011

Doprava +51.5 +52.2 +36.8 +48.9 +48.9

Chemický průmysl +66.9 +39.0 +50.8 +49.8 +33.6

Hutní průmysl +52.0 +42.2 +37.1 +54.9 +41.7

Textilní průmysl +48.3 +46.1 +37.3 +32.1 +37.7

Dřevařský a papírenský průmysl +29.6 +30.4 +25.7 +37.3 +39.5

Strojírenství +55.3 +56.3 +47.7 +63.6 +43.4

Jiná výrobní odvětví +57.6 +54.5 +46.3 +57.7 +46.0

Potravinářský průmysl +48.9 +45.4 +43.2 +48.5 +49.5

Elektronika +54.9 +47.8 +49.5 +58.5 +51,1

S obecným poklesem optimismu a očekávaným propadem zaměstnanosti souvisí i to, že firmy v příštích 12 měsících neplánují významnější investice. „Svět byznysu momentálně prochází nezanedbatelnými ekonomickými otřesy, které pociťují firmy napříč státy i obory," uzavírá Jan Linhart. „Nejistota kolem ekonomické situace v USA a rostoucí zadluženost zemí Evropské unie předznamenávají nelehkou cestu plnou nepředvídatelných problémů a obchodních výzev. Na druhé straně ale můžeme říci, že firmy jsou nyní lépe připraveny na výkyvy ekonomiky, než tomu bylo před třemi lety. Budoucí vývoj proto zřejmě nebude tak dramatický jako tehdy. Zřejmě i proto jsou vyhlídky firem stále spíše optimistické."

O průzkumu

Průzkum Pulse – KPMG Global Business Outlook Survey pro výrobu a oblast služeb, který pro celosvětovou síť členských společností KPMG zpracovává agentura Markit, vychází z šetření mezi 11 000 výrobci a poskytovateli služeb. Ti jsou požádáni, aby sdělili své představy o budoucích obchodních podmínkách. Průzkumy se provádějí třikrát za rok, data se shromažďují a vyhodnocují v únoru, červnu a říjnu.

Zájem o využití ekonomických průzkumů pro předpověď zlomových bodů v ekonomických cyklech se neustále zvyšuje. Průzkum Pulse – KPMG Global Business Outlook Survey používá identickou metodologii napříč všemi zkoumanými národy. Poskytuje unikátní perspektivu budoucích obchodních podmínek pro globální výrobce a poskytovatele služeb.

Průzkum zahrnuje tyto země: USA, Japonsko, Německo, Velká Británie, Francie, Itálie, Španělsko, Irsko, Rakousko*, Nizozemsko*, Řecko*, Česká republika*, Polsko*, Brazílie, Rusko, Indie a Čína. (* U těchto zemí jsou dotazováni pouze výrobci.)

Metodologie

Metodologie průzkumu Pulse – KPMG Global Business Outlook Survey je totožná ve všech zemích, kde Markit působí. Tato metodologie se snaží zajistit harmonizaci dat a je určena k tomu, aby umožnila přímé srovnání obchodních očekávání napříč různými zeměmi.

Sběr dat se uskutečňuje pomocí dotazníků třikrát do roka v čtyřměsíčních intervalech. Využívá se telefonu, faxu, webových stránek a emailu, respondenti si mohou vybrat, jaký postup využijí.

Metodika Pulse – KPMG Global Business Outlook Survey využívá k určení stupně optimismu či pesimismu přiřazeného ke každé proměnné v průzkumu tzv. „čistých vah". Tyto čisté váhy se pohybují mezi -100 a +100, přičemž hodnota 0,0 označuje neutrální pohled na nadcházejících dvanáct měsíců. Hodnoty nad 0,0 indikují, že společnosti jsou ve výhledu na následujících dvanáct měsíců optimistické, zatímco hodnoty pod 0,0 indikují pesimismus. Hodnota čisté váhy se počítá tak, že se od procentního čísla počtu respondentů, kteří očekávají zlepšení/zvýšení, odečte procentní počet respondentů očekávajících v dané proměnné zhoršení/snížení.

O Markit

Markit se specializuje na zpracování obchodních průzkumů a ekonomických indexů – například série Purchasing Managers´ Index (PMI), které jsou nyní k dispozici ve 26 zemích a klíčových regionech včetně eurozóny a BRIC. Pro svou schopnost poskytnout aktuální, přesné a mnohdy unikátní měsíční ukazatele ekonomických trendů patří indexy PMI mezi nejsledovanější obchodní průzkumy na světě. Ke svému rozhodování je používají centrální banky, finanční trhy a další subjekty.

(tz)

Slovo ke dni

  • Když prsty zahálejí

    Člověk by měl držet krok s rychlým postupem technologií. To jsem si znovu uvědomil, když jsem dostal do ruky nový smartphone. Ten umí nejen psát, ale i odezírat z úst a slova převádět na text. Proč to tedy nevyzkoušet? Nechám tentokrát prsty zahálet a zkusím namluvit svoji první glosu. A uvidím, jestli umělá inteligence dokáže být stejně dobrá, nebo dokonce lepší než ta přirozená. Začnu tedy do mikrofonu diktovat, první slova se objevila na displeji a k nim přibyla další. Nakonec z toho vznikla smysluplná věta a věty daly dohromady hotový text. A výsledek? Až na jednu hrubku naprosto perfektní! Takže to vypadá že moje prsty budou stále víc zahálet a víc toho zůstane pro pusu.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

lukas zmeskal

Průmyslová práva se dotýkají každé firmy 18. červen 2020

Ochránit nápad, na němž stojí podnikání, je pro firmu buď samozřejmost, anebo záležitost, jíž nevěnuje velkou pozornost. Mgr. Lukáš Zmeškal se během své praxe patentového zástupce setkává s oběma případy. Jako partner ve společnosti patentových zástupců Langrova, s.r.o., v Plzni i jako předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů či spoluorganizátor mezinárodní výstavy technologických novinek, patentů a inovací Invent Arena v Třinci (ta letošní se posouvá až na rok 2021) se již setkal s řadou příběhů, které svým způsobem píší dějiny podnikání u nás. Jak právě on nahlíží na ochranu duševního vlastnictví?

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE