INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Přední poradenská společnost RSM TACOMA sleduje chystaný koncept reforem Evropské Unie (EU) v oblasti auditu. Předložené návrhy jako nižší míra závislosti auditovaných subjektů na tzv. velké čtyřce největších auditorských firem, přehlednost auditů, integrace v rámci EU a vytvoření jednotného trhu statuárních auditů, nebo povinné rotace auditu nastolují auditorským firmám hodně otázek. Jak se plánované změny projeví na trhu?

Monika Marečková, Managing Partner RSM TACOMA, situaci komentuje následovně: „Navrhované změny podle nás bohužel nepřinesou výrazně kvalitnější audit nebo zpřehlednění trhu. Obáváme se, že původní pozitivní záměr EU na zvýšení konkurenceschopnosti auditorského trhu a kvality poskytovaných služeb zastíní některé konkrétní návrhy jako například zavedení čistě auditorských firem, které by mohly poskytovat jiné poradenské služby maximálně do výše 10 procent auditorského honoráře u klienta. To je pro auditorské společnosti špatná zpráva. Další otázkou je povinná rotace auditu. V zásadě s ní souhlasíme, ale nejsme zastánci příliš agresivních opatření předepisujících změnu auditora každých šest let."

O plánovaných změnách na auditním trhu se vyjádřila také Jean Stephens, výkonná ředitelka celosvětové poradenské sítě RSM International: „Jsme přesvědčeni, že je zapotřebí přijmout ne jedno, ale celý balíček opatření. Nadále se musíme soustředit na dodržování vysokých standardů při poskytování auditorských služeb, z čehož budou mít prospěch jak investoři, tak ostatní klíčové zainteresované strany."

RSM International vítá otevření demokratické debaty a bude se na tomto procesu aktivně podílet a provede detailní analýzu jednotlivých návrhů a jejich celkového dopadu na trh s auditorskými službami, přičemž vezme v potaz také potřeby investorů, veřejný zájem a profesi jako takovou.

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE