INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem
Přední poradenská společnost RSM TACOMA sleduje chystaný koncept reforem Evropské Unie (EU) v oblasti auditu. Předložené návrhy jako nižší míra závislosti auditovaných subjektů na tzv. velké čtyřce největších auditorských firem, přehlednost auditů, integrace v rámci EU a vytvoření jednotného trhu statuárních auditů, nebo povinné rotace auditu nastolují auditorským firmám hodně otázek. Jak se plánované změny projeví na trhu?

Monika Marečková, Managing Partner RSM TACOMA, situaci komentuje následovně: „Navrhované změny podle nás bohužel nepřinesou výrazně kvalitnější audit nebo zpřehlednění trhu. Obáváme se, že původní pozitivní záměr EU na zvýšení konkurenceschopnosti auditorského trhu a kvality poskytovaných služeb zastíní některé konkrétní návrhy jako například zavedení čistě auditorských firem, které by mohly poskytovat jiné poradenské služby maximálně do výše 10 procent auditorského honoráře u klienta. To je pro auditorské společnosti špatná zpráva. Další otázkou je povinná rotace auditu. V zásadě s ní souhlasíme, ale nejsme zastánci příliš agresivních opatření předepisujících změnu auditora každých šest let."

O plánovaných změnách na auditním trhu se vyjádřila také Jean Stephens, výkonná ředitelka celosvětové poradenské sítě RSM International: „Jsme přesvědčeni, že je zapotřebí přijmout ne jedno, ale celý balíček opatření. Nadále se musíme soustředit na dodržování vysokých standardů při poskytování auditorských služeb, z čehož budou mít prospěch jak investoři, tak ostatní klíčové zainteresované strany."

RSM International vítá otevření demokratické debaty a bude se na tomto procesu aktivně podílet a provede detailní analýzu jednotlivých návrhů a jejich celkového dopadu na trh s auditorskými službami, přičemž vezme v potaz také potřeby investorů, veřejný zájem a profesi jako takovou.

(tz)

Slovo ke dni

  • Klimatický balíček přijde draho

    Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů stoupne během příštích deseti let na 22 procent. Letos má dosáhnout 15,6 % z veškeré spotřebované energie. Pro někoho je tento cíl málo smělý. Jenže, jak uvedl ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, každé procento nad hodnotu 20 % si vyžádá podporu 30 miliard korun. Odhaduje se, že z veřejných prostředků půjde na obnovitelné zdroje až 900 miliard Kč. Mám v dobré paměti ujišťování ekologů, že postupně se náklady na „čistou“ energii budou snižovat, až budou srovnatelné s ostatními. Zatím to vypadá, že daňový poplatník, podnikatel i běžný spotřebitel, bude obnovitelné zdroje dotovat čím dál víc. A pak je tu druhý problém: Už dlouho víme, že obnovitelné zdroje, například používání řepky v dopravě, může být spíš na škodu než ve prospěch přírody i lidí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE