INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Přední poradenská společnost RSM TACOMA sleduje chystaný koncept reforem Evropské Unie (EU) v oblasti auditu. Předložené návrhy jako nižší míra závislosti auditovaných subjektů na tzv. velké čtyřce největších auditorských firem, přehlednost auditů, integrace v rámci EU a vytvoření jednotného trhu statuárních auditů, nebo povinné rotace auditu nastolují auditorským firmám hodně otázek. Jak se plánované změny projeví na trhu?

Monika Marečková, Managing Partner RSM TACOMA, situaci komentuje následovně: „Navrhované změny podle nás bohužel nepřinesou výrazně kvalitnější audit nebo zpřehlednění trhu. Obáváme se, že původní pozitivní záměr EU na zvýšení konkurenceschopnosti auditorského trhu a kvality poskytovaných služeb zastíní některé konkrétní návrhy jako například zavedení čistě auditorských firem, které by mohly poskytovat jiné poradenské služby maximálně do výše 10 procent auditorského honoráře u klienta. To je pro auditorské společnosti špatná zpráva. Další otázkou je povinná rotace auditu. V zásadě s ní souhlasíme, ale nejsme zastánci příliš agresivních opatření předepisujících změnu auditora každých šest let."

O plánovaných změnách na auditním trhu se vyjádřila také Jean Stephens, výkonná ředitelka celosvětové poradenské sítě RSM International: „Jsme přesvědčeni, že je zapotřebí přijmout ne jedno, ale celý balíček opatření. Nadále se musíme soustředit na dodržování vysokých standardů při poskytování auditorských služeb, z čehož budou mít prospěch jak investoři, tak ostatní klíčové zainteresované strany."

RSM International vítá otevření demokratické debaty a bude se na tomto procesu aktivně podílet a provede detailní analýzu jednotlivých návrhů a jejich celkového dopadu na trh s auditorskými službami, přičemž vezme v potaz také potřeby investorů, veřejný zájem a profesi jako takovou.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE