INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Kolektiv pracovníků katedry marketingu Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM) realizoval marketingový výzkum, který definoval nový trend v PR a reklamě – vícevrstevnatou nízkonákladovou komunikaci. Výzkum probíhal v letech 2009 až 2011, byl koordinován v mezinárodním pojetí s dalšími zeměmi EU a zaměřen na čtyři základní etapy. První z nich se orientovala na poznání a sumarizaci komunikačních procesů v reklamním a informačním průmyslu. To je při konstrukci mediálních obsahů, vizuálů reklam, PR a informačních komunikací s ohledem na jednotlivé typy médií. Druhá etapa mapovala komunikační modely v reklamě, PR, krizové komunikaci při šíření informací prostřednictvím standardních indoorových, outdoorových a nových elektronických či digitálních médií. Třetí etapa - výzkum, který vyhodnocoval 4 538 reklamních sdělení a PR aktivit a 2 147 sdělení v nových médiích včetně sociálních sítí z hlediska vrstevnatosti dopadu sdělení na příjemce a jejich efektivitu. A závěr výzkumu sloužil k navržení nových, efektivnějších typů reklamních, PR a informačních sdělení s využitím nízkonákladové a vícevrstevnaté komunikace.

Z praktické části výzkumu vyplynuly zásadní poznatky pro změnu reklamních, PR a informačních sdělení a kampaní. Bylo prokázáno, že efektivita komunikace roste s využitím vícevrstevnaté komunikace, kde druhá až n-tá vrstva komunikace je v režimu spontánním, nízkonákladovém a beznákladovém, kde náklady již nehradí udělovatel, tedy ten kdo reklamu, PR nebo informační kampaň realizuje.

„Výzkum se skládal z teoretické a praktické části. Hodnocení samotné bylo multikriteriální s důrazem na šíření dosahu sdělení ve vrstvách, efektivitu sdělení, spontánnost sdělování v jednotlivých vrstvách, podíl nízkonákladovosti a beznákladovosti sdělování ve vrstvách, typ sdělovacího procesu a modelu, trendovost a jiné," řekl RNDr. Ludvík Čichovský, Csc., MBA. „Optimální strukturu pro navrhování moderní vícevrstevnaté nízkonákladové komunikace reklamního a PR charakteru je potřeba vnímat v celé technologii reklamního, PR a informačního procesu včetně projektování, plánování a navrhování při 6vrstevnaté komunikaci optimální strukturu vrstev ve složení:

1. vrstva komunikace: standardní sdělení (reklama, informace, aj. zacílené na nákupní chování a rozhodování a na PR informace na konkrétním nosiči) + buzz, stunt, big event či vysoce úderné kreativní sdělení o výhodách a časově omezených konkurenčních výhodách,

2. vrstva komunikace: sdělení (je efektivní, pokud je na stejném nosiči jako v 1. vrstvě) vytváří podnět pro spontánní komunikaci ve formátu buzzu, stuntu, big eventu nebo výhodnosti pro příjemce informace,

3. vrstva komunikace: (buzz marketing spontánní),

4. vrstva komunikace: WOM (slovní šeptanda),

5. vrstva komunikace: DWOM (digitální spontánní sdělení s využitím digitálních technologií),

6. vrstva komunikace: virální marketing, kdy se informace šíří jako virus, dodal Ludvík Čichovský.

Vícevrstevnatá komunikace navazuje na třívrstevnatou s tím, že další vrstvy mohou mít charakter virální v režimu virálního marketingu, kdy sdělení se díky své údernosti a zajímavosti či vysoce efektivní využitelnosti šíří napříč populací jako chřipkový virus v režimu Rohrbachových modelů komunikace. Stejně tak šíření může mít charakter spontánní prostorově vektorově orientované šeptandy (WOM marketing) tedy se zacílením na vybranou skupinu lidí nebo spontánních, digitálně sdělovaných informací verbální komunikací mobilními telefony, e-maily, sociálními sítěmi všech typů a dokonce s využitím tlačítkových mechanismů „Líbí se mi", QR kódů a jiné.

Reklamní a informační sdělení, která posloužila jako výzkumný vzorek, byla vybrána ze sdělení prezentovaných v českých médiích s využitím teorie nahodilé volby výběrového vzorku. Díky teoretické části výzkumu bylo zjištěno a popsáno 12 hlavních sdělovacích procesů a 54 hlavních sdělovacích modelů. Dále pak byla popsána speciální metodologie marketingového výzkumu. Z praktické části výzkumu vyplynuly zásadní poznatky pro změnu reklamních, PR a informačních sdělení a kampaní.

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE