INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Průměrná sazba daně z příjmů právnických osob celosvětově poklesla z 29,03 procenta v roce 2001 na 22,96 procenta v roce 2011. Stejný trend je patrný i v České republice, jen má podstatně větší dynamiku: sazba této daně v daném období poklesla z 31 na 19 procent. Naproti tomu sazba DPH ve světě i Evropě spíše stagnuje, zatímco v České republice od 1. ledna 2012 její snížená sazba vzrostla z 10 na 14 procent. Celosvětové srovnání přináší aktuální studie KPMG International nazvaná Corporate and Indirect Tax Survey 2011.

Daň z příjmů právnických osob se za posledních deset let po celém světě neustále snižuje. Je tomu tak i v České republice, kde však byl pokles podstatně strmější: z 31 procent v roce 2001 na 19 procent v roce 2011. Průměrné sazby v Evropě přitom v roce 2001 byly na úrovni 27,7 procenta a v roce 2011 dosahovaly v průměru 20,12 procenta.

Vedle toho sazby nepřímých daní (DPH/GST) spíše stagnují. Celosvětově mírně poklesly z 15,8 procenta v roce 2005 na 15,41 procenta v roce 2011. V Evropě naopak ve stejném období mírně vzrostly z 19,41 procenta na 19,71 procenta. Česká republika za tu dobu u základní sazby DPH zaznamenala pokles o dva procentní body – z 22 procent na současných 20 procent. Snížená sazba této daně se však od 1. ledna 2012 zvýšila z 10 na 14 procent.

Sazby daně z příjmů právnických osob v celosvětovém srovnání

Výše této daně v České republice dosahuje srovnatelné hodnoty jako v jiných zemích východní Evropy. Stejná sazba jako v Česku, 19 procent, je také v Maďarsku, v Polsku a na Slovensku. Nejvyšší sazbu v tomto regionu, 24procentní, má Bělorusko. Naopak nejnižší má Rumunsko se 16 procenty. V rámci Evropy má výrazně vyšší daň z příjmů právnických osob Malta (35 procent), Belgie (33,99 procenta) či Francie (33,33 procenta).

Celosvětově je daň z příjmů právnických osob nejvyšší ve Spojených arabských emirátech (55 procent) a v Japonsku (40,69 procenta). Vedle toho existují státy s nulovou sazbou této daně, k nimž patří například Bahamy, Bahrajn či Kajmanské ostrovy. Přestože samotné sazby nejsou jediným a rozhodujícím faktorem zatížení podnikatelských subjektů, jsou stále v centru pozornosti investorů.

Změny v dani z příjmů právnických osob – rok 2010 vs. 2011

• Evropa byla jediným regionem, kde došlo k mírnému nárůstu z 19,98 na 20,12 procenta.

• V severní Americe sazba klesla z 23,67 na 22,77 procenta.

• Latinská Amerika zaznamenala mírný pokles z 25,33 na 25,06 procenta.

• V regionu Asie a Pacifiku došlo k poklesu z 23,96 na 22,78 procenta.

• Oceánie hlásí pokles z 24,17 na 23,83 procenta.

• V Africe sazba zůstala na stejné úrovni.

„Tato data naznačují, že trend výrazného poklesu sazby daně z příjmů právnických osob, který byl pro minulou dekádu typický, je nejspíš u konce," domnívá se Marika Konečná, Partner, Daňové poradenství, KPMG Česká republika.

Stabilní sazby DPH

Průměrné hodnoty daně z přidané hodnoty jsou v posledních třech letech celosvětově poměrně stabilní. Většinou se pohybovaly kolem průměru roku 2011, který je 15,41 procenta, k určitým změnám však došlo. V Africe a Oceánii se sazba zvýšila, Latinská Amerika naopak zaznamenala mírný pokles. V Evropě došlo k mírnému zvýšení průměrného DPH z 19,67 procenta v roce 2010 na 19,71 procenta v roce 2011.

„Závislost vlád na příjmech z DPH se zvyšuje. Ve srovnání s daní z příjmů je totiž DPH méně závislá na momentálních ekonomických vzestupech či pádech. Je tudíž stabilnější, její příjmové základny jsou méně pohyblivé a její výběr v reálném čase zajišťuje pravidelný zdroj financí. Proto lze předpokládat, že současné zvýšení snížené sazby DPH v Česku z 10 na 14 procent nebude letos v případě ekonomických potíží poslední," uvádí Marika Konečná.

Vývoj DPH v Česku

V současnosti je u nás základní sazba DPH 20 procent, 14 procent pak dosahuje sazba snížená, která platí například pro potraviny, knihy, noviny a časopisy, služby veřejné dopravy či výstavbu sociálního bydlení. V roce 2004 se v Česku základní sazba snížila z 22 na 19 procent a v roce 2010 opět navýšila na 20 procent. Snížená sazba vzrostla v roce 2009 z pěti na devět procent, od roku 2010 do konce roku 2011 činila 10 procent a od letošního ledna pak uvedených 14 procent.

Ve srovnání s ostatními státy východoevropského regionu je česká základní sazba DPH spíše nižší či průměrná. Stejnou její výši, tedy 20 procent, má i Slovensko, Bulharsko a Bělorusko. Nejnižší, 18procentní sazba je v Rusku. Naopak ve zbytku východní Evropy je základní sazba DPH vyšší – v Polsku 23 procent, v Rumunsku 24 procent a v Maďarsku 25 procent.

V roce 2013 však českou DPH čekají další změny: od 1. ledna by se obě sazby DPH měly sjednotit na 17,5 procenta. Již dnes se však diskutuje o tom, že ke sjednocení může dojít i dříve, a to i na sazbu vyšší – 19procentní.

Daňový vývoj a jeho důsledky

Globální změny v průměrných hodnotách daně z příjmů právnických osob a DPH nabízejí pouze obecný pohled na daňový vývoj, sazby těchto daní jsou jen základem pro platná mezinárodní porovnání. Skutečně důležité jsou hrubé objemy zaplacených a vybraných daní z příjmů právnických osob a hrubý obrat DPH, který je tvořen součtem celosvětových prodejů, nákupů a výdajů společnosti na DPH. Aktuální studie poukazuje na to, že kromě daně z příjmů právnických osob a DPH se mohou na mzdy, majetek a prodeje vztahovat i jiné typy daní. Mezinárodní společnosti by proto měly analyzovat veškeré tyto náklady a jejich vzájemné interakce.

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE